Installect wordt onderdeel van ENGIE

ENGIE Ventures & Integrated Solutions (EVIS) heeft per 28 augustus 2018 de aandelen van Installect overgenomen. De overname versterkt de positie van beide bedrijven bij het ontwerpen, realiseren en beheren van integrale duurzame oplossingen.

De Installectbedrijven – bestaande uit Installect Advies, GeoComfort, Insted en Reduses – zijn op 2 juli 1998 opgericht door Henk Broekhuizen en Gerrit Kamphuis. In de achterliggende 20 jaar hebben de verschillende onderdelen en onze medewerkers zeer specifieke praktische kennis op het gebied van duurzame energiesystemen opgedaan. Hiermee hebben wij een unieke positie in Nederland opgebouwd. Om een volgende fase van groei door te maken, hebben we samenwerking gezocht met een sterke strategische partner: ENGIE.

Net zoals de Installectbedrijven heeft ENGIE de afgelopen tijd fors ingezet op innovatie in duurzaamheid. In Nederland heeft ENGIE speciaal hiervoor het bedrijf ENGIE Ventures & Integrated Solutions (EVIS) opgericht, waar wij nu onderdeel van uitmaken. Dankzij de overname van de aandelen van de Installectbedrijven, vormt EVIS inmiddels een groep met circa 150 medewerkers, die met grote passie de duurzaamheid in Nederland concreet willen maken.

Samen met onze nieuwe collega’s van EVIS gaan we verder impact maken met integrale oplossingen die inhoud kunnen geven aan de energietransitie en een schonere wereld. We behouden onze eigen identiteit, blijven op het zelfde hoge niveau dienstverlenend aan onze relaties en kunnen u met meer slagkracht nog beter van dienst zijn. U blijft dus zaken doen met dezelfde organisatie en hetzelfde vertrouwde team.

In alle fases – van ontwerp en realisatie tot aan beheer en exploitatie – zien we er naar uit om samen met jullie de duurzame toekomst te maken.

Met vriendelijke groet,

Team Installect

Installect Advies is betrokken bij de verduurzaming van het stadhuis in Zutphen. Het gaat om de realisatie van een bodemenergiesysteem voor koeling en verwarming van het in 1994 in gebruik genomen gemeentehuis. Een bijzondere opdracht gezien de locatie in de dichtbebouwde Zutphense binnenstad, met nauwe straatjes en een bodem waarin veel archeologische vondsten zijn gedaan. Ook gaan een aantal historische panden in de directe omgeving van het stadhuis deze voorziening benutten.

Het stadhuis van Zutphen telt 9.000 mvloeroppervlak. De bestaande gebouwinstallatie voor luchtbehandeling, verwarming en koeling is onlangs uitgebreid met een luchtwarmtepomp. De WKO-installatie wordt hier aan toegevoegd voor de warmte- en koudeopslag. Inmiddels heeft Installect de MER-notitie voor deze WKO-installatie verzorgd en het traject voor de vergunningaanvraag is in gang gezet.

GeoDoublet

De gemeente Zutphen besteedt de realisatie van de WKO-installatie uit aan GeoComfort. Gekozen is voor de GeoDoublet 40, een energieopslagsysteem in de capaciteitsrange van 20 t/m 250 m3/h met een capaciteit van 40 m3/h. Dit kan worden uitgebreid naar een capaciteit van 60 m3/h. Hoogwaardige componenten en materialen maken de GeoDoublet geschikt voor zowel zoet als zout grondwater.

De keuze voor een doubletsysteem is gemaakt op basis van de bodemsituatie, die gelet op de geografische basisformatie slechts een beperkte boordiepte toelaat. Om onderlinge verstoring van de bronnen te voorkomen, moeten deze op voldoende afstand van elkaar gerealiseerd worden. Voor de koude en warme bron worden dan ook twee separate boringen verricht: voor en achter het stadhuis.

Eisen aan boringen

De boringen moeten aan bijzondere eisen voldoen, gezien de aanwezigheid van historische gebouwen waarvan delen soms wel duizend jaar oud zijn. Om trillingen in het kwetsbare voegwerk van oude muren te voorkomen, zal verticale boring plaatsvinden op locaties waar al eerder gewoeld is. Ook het leidingwerk moet aan bijzondere eisen voldoen. In verband met de archeologische bodemvondsten worden alle leidingen ondiep gelegd en voorzien van mantelbuizen om beschadiging te voorkomen. Dankzij eerdere projecten met vergelijkbare omstandigheden in bijvoorbeeld het stadshart van Amsterdam kunnen Installect en GeoComfort ook op dit vlak bogen op ruime ervaring. Dit speelde een rol bij de aanbesteding door de gemeente Zutphen.

“Naast ons streven naar inzet van zoveel mogelijk lokale en regionale partners hebben we bij de aanbesteding de ruime ervaring van Installect en GeoComfort meegewogen,” laat Willy Jebbink namens de gemeente Zutphen weten. “Zij zijn partners met een grote staat van dienst die op alle fronten met ons meedenken.”

Breed plan

Het gemeentelijk team dat de verduurzaming in Zutphen aanstuurt, heeft Installect al in een vroeg stadium bij de plannen betrokken. Zo kon gezamenlijk een breed plan worden opgezet: naast het stadhuis gaan ook de aangrenzende twee musea en de eeuwenoude Burgerzaal gebruik maken van de WKO-installatie. Onderzocht wordt of ook het daarnaast gelegen Hamsphire Hotel bij het project betrokken kan worden. Dat past in de plannen om energie optimaal te benutten. Net als de warmteafgifte van de gemeentelijke computerruimtes kan dan ook de vrijkomende warmte van de koelcellen van het hotel bijdragen aan de verduurzaming.

Klaas van Olst van Volat is namens de gemeente projectcoördinator bij het project in Zutphen. De uitvoerende installateur is Kimenai Installatiebeheer uit Lochem, een relatie waar Installect en GeoComfort regelmatig mee optrekken. De realisatie van de WKO-installatie moet in de loop van 2018 gereed zijn.

 

Installect levert ontwerp en uitvoeringsbegeleidng van een project in Amsterdam voor Waternet/Sanquin. Het betreft het leveren van koeling met behulp van drinkwater.

 

Onlangs werd een gedeeltelijk vooraf gemonteerde werktuigbouwkundige installatie in een betonnen bak, in één hijs, geplaatst op locatie.

 

Enkele cijfers:

 • Betonnen bak  ± 13,5 m lang, 3,5 m breed en 1,85m hoog,
 • Te hijsen gewicht ±70 Ton.
 • De installatie heeft aan Waternetzijde een aansluiting voor afname van maximaal 500m³/h
 • Levering Sanquinzijde 250m³/h
 • Wisselaar en distributiepomp voor WKO2 (250m³/h), zullen nog geplaatst worden

Koelen met drinkwater Koelen met drinkwater Koelen met drinkwater Koelen met drinkwater

 

Namens de Installect bedrijven bouwden Wil van den Heuvel en Vincent Helmink met Homeplan huizen voor de allerarmsten. Omdat we geloven dat iedereen een thuis verdient. Lees hier hun reisverslag en de impact die het gemaakt heeft. Niet alleen daar, maar ook voor henzelf.

 

Naar Nicaragua met Homeplan en Techo

We zijn alweer enige tijd terug in Nederland. Met weemoed denken we terug aan het mooie weer en de ervaringen tijdens onze bouwreis naar Nicaragua met Homeplan. Vincent en Wil waren de gelukkigen om in 2017 namens de Installect bedrijven mee te gaan op bouwreis naar Nicaragua. Henk Broekhuizen is in 2016 al in de prachtige land geweest. Hij was zeer onder de indruk van het land en de bewoners, maar vooral van het initiatief van Homeplan. De allerarmsten in dit land helpen met een nieuw huis om een beter bestaan te kunnen opbouwen. Samen met Techo, een waanzinnig grote hulporganisatie van studenten in Midden- en Zuid-Amerika, worden door het bouwen van houten huisjes gezinnen op weg geholpen.

Op donderdag 12 oktober zijn we met 13 vrijwilligers en 2 begeleiders vanaf Schiphol vertrokken als bouwteam van Homeplan. Na een korte kennismakingsronde en gezamenlijk op de foto zijn we
ingecheckt voor onze vlucht naar Nicaragua.

 

 

Aankomst

Via een tussenstop in Panama zijn we doorgevlogen naar Nicaragua. Na aankomst in de hoofdstad Managua hebben we de eerste nacht doorgebracht in een hotel. Voordat we daar arriveerden
kregen we al direct een indruk van het klimaat daar. Tijdens het wachten op vervoer naar het hotel stonden we onder een grote overkapping waar de regen met schepen tegelijk gelost werd. De
Niagarawatervallen waren er niets bij. Nou, dat begint lekker dan. We keken elkaar een keer aan en vroegen ons af hoe dat de rest van de week zou gaan. Om daar maar vast op vooruit te lopen: het weer was de rest van de week warm tot zeer warm (>32°C) zonder noemenswaardige regen. Gelukkig wat beter dan voorspeld was.

 

Bouwdagen

De volgende dag zijn we naar Leon gereden (in het noordwesten van Nicaragua) waar we samen met studenten de huisjes zouden gaan bouwen voor de gemeenschap van ‘Aracelly Perez’. Deze
studenten zijn deelnemer in de studentenorganisatie Techo en zetten zich allerlei manieren in voor bewoners in sloppenwijk in Latijns Amerikaanse landen en proberen daar een betere
levensstandaard te creëren voor de armsten.

 

Leon

Op vrijdagavond kwamen we aan in Leon en zouden verblijven in een schoolgebouw in de buurt van de sloppenwijk. We wisten wel dat we samen met studenten zouden gaan bouwen maar hoe, waar, met hoeveel en zo, daarvan hadden we geen idee. Tot onze grote verbazing stopte er om 23.00 uur een oude schoolbus waar wel 200 studenten uit leken te komen. Jongens, meiden, groot, klein, dik, dun. Het leek wel een invasie van pubers die met zang en veel gekwek hun (enorme hoeveelheid) spullen uit de bus haalden en in de sportzaal van de school uitlegden. We zijn maar iets opgeschoven als nuchtere Nederlanders…….. Leuker kon het niet beginnen. Dat het er uiteindelijk maar een dikke 70 waren (uit één bus!!!!) viel niet op.

Samen met deze studenten hebben we 2 overnachtingen gehad in de open zaal. Grote mensen op een basisschool met alleen lage toiletten en geen douches moeten zich dan soms wel even weten te
behelpen. Douchen kon alleen met behulp van een tuinslang op het schoolplein. Geen straf bij temperaturen van 30°C en een luchtvochtigheid van bijna 100%.

 

Homeplan

De slaapzaal (geen buitenmuur!)

 

Op locatie

De volgende morgen, na een onrustige nacht, om 6.00 reveille en ontbijt. Er werden teams samengesteld van studenten en enkele deelnemers van de bouwreis. Elk team van circa 8 personen
zou een huisje gaan bouwen voor een familie in de gemeenschap.

Homeplan

07.30 uur, indeling van teams

 

Nadat we na lang wrikken en schuiven, met 85 personen in de bus zaten (dit is niet overdreven, het kunnen er enkelen méér zijn geweest) vertrokken we naar de bouwplaatsen. Toch even schrikken als je uitstapt in zo’n wijk/straat.

Homeplan

De straat

 

We wisten niet wat we moesten verwachten van de locatie maar je schrikt toch even van de omstandigheden. Huizen van takken, verroeste golfplaten en plastic, bij elkaar gehouden door ijzerdraad en elektriciteitskabels (mét spanning) die ook dienen als waslijn. Creativiteit kan de bewoners niet ontzegd worden. Niet te veel nadenken en aan de slag. De huisjes zijn deels vóór geprefabriceerd. De houten wanden worden met los bijgeleverde luiken, deuren, balken en dakplaten een dag vóór het bouwen op een stapeltje aangeleverd.

Voor het plaatsen van de huisjes dienen eerst 15 palen in de grond te worden geplaatst. De ondergrond, waarin de palen handmatig worden geplaatst is bezaaid met rotsachtig gesteente/zand
vermengd met afval, voornamelijk plastic. Het maken van de gaten kost wat tijd en forse inspanning. En dus ook heel wat zweet. Per man hadden we per dag een jerrycan van 5 liter water nodig.
Gelukkig konden we ook nog wat namaakcola kopen in de buurtsuper (4 palen, dak en een kassa) anders hadden we zeker dorst geleden. Zonder één keer te hoeven plassen had bijna iedere
Nederlander alle water verbruikt! Echt waar.

Homeplan

De basis voor de vloer

 

De bouw

De eerste dagen waren voor het bouwen van de huisjes en daarna was overdracht aan de nieuwe bewoners.

Homeplan

Wanden opzetten

 

Op de meeste plekken hielpen de toekomstige bewoners mee met het bouwen. Ook zorgden zij voor de lunch met meegebrachte rijst en bonen. En als er een restje overbleef dan ging dat naar het
huisdier wat in de keuken stond te loeren.

Homeplan

Gezellig huisdier

 

En dan, na 2 dagen bouwen, zweten, lachen, verwonderen en vrienden en vriendinnen maken, zijn de huisjes klaar. De ene wat sneller dan de andere, met name afhankelijk van de ervaring van de
voormannen van Techo. Als een huisje klaar is volgt ook een officieel moment van overdracht. Bij het huisje hoort een certificaat van eigendom voor de bewoner zodat voor alles en iedereen (ook louche grondeigenaren en ambtenaren) duidelijk is wie eigenaar is van het huis. En natuurlijk horen bij de overdracht ook de sleutels van het huisje.

Een veel gehoorde opmerking van bewoners van de nieuwe huisjes was wel dat men zich nu veiliger voelt. En dat, omdat ze nu een ruimte hebben waarin ze hun schamele bezittingen kunnen
onderbrengen, zelf kunnen wonen en die ook nog eens afsluitbaar is. Met name voor kinderen geeft dit het gevoel dat een huis niet zomaar wat wanden en een dak zijn, maar vooral dat het een thuis is. En dat is het belangrijkste van alles…………….

Je kunt veel eigendommen hebben en veel huizen, maar als je geen thuis hebt…. ben je nog arm!

Homeplan

De oplevering

 

Bezoek aan gerealiseerde projecten

Er is met Homeplan en Techo niet alleen gebouwd door dit bouwteam. Er zijn ook twee eerdere projecten van Homeplan bezocht. In deze gemeenschappen is te zien dat met behulp van de studenten én door inzet van de eigen gemeenschap meer bereikt kan worden. Dit in zowel bewoning als scholing. We konden zien en merken dat er door studenten en bouwteams goed werk wordt verricht. Belangrijkste les uit eerdere ervaringen van Techo was dat mensen zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor hun gemeenschap. Dit vergt wat tijd maar door regelmatige bezoeken en hulp van begeleiders van Techo is langzaam een saamhorigheidsgevoel ontstaan in de gemeenschappen waardoor ook projecten buiten Homeplan/Techo samen worden aangepakt. Een bewijs dat de aanpak werkt.

Tijdens de rondgang langs de eerdere projecten zijn we in een ver afgelegen community ook een schooltje tegen gekomen. De storm die een week voor ons bezoek over de omgeving raasde vernielde onder andere het dak en er stroomde water met modder door de klaslokalen. De groep van Homeplan opperde allerlei ideeën om vanuit Nederland snel hulpgoederen in te zetten. Maar…. Nicaragua is Nicaragua.

De leidster van de gemeenschap legde uit hoe moeizaam het gaat om deze schade te herstellen omdat de medewerking vanuit de overheid nu al te wensen overlaat. Het is schijnbaar niet zomaar toegestaan om zonder vergunning een nieuw dak op de school te leggen ?!?!?!?!? En ambtelijke molens draaien traag. Goederen uit Nederland verschepen naar Nicaragua is niet de meest snelle oplossing, ondanks dat er spullen genoeg beschikbaar zijn. Waarschijnlijk zouden containers met hulpgoederen maanden (of jaren ?) in de haven staan, totdat een ambtenaartje het lang genoeg vindt of er geld onder de toonbank doorgaat. Tja….

Homeplan

Overblijfselen van het klaslokaal

 

Cultuur en samenleving

Sigaren en stations

Als afsluiting hebben we nog enkele mooie plaatsen van het land bezocht. Een fietstocht in Granada behoorde eveneens tot het opsnuiven van cultuur en samenleving in Nicaragua. Daarbij bezochten we onder andere een sigarenmakerij en oud treinstation. Het spoor ligt er nog, het stationsgebouw is omgebouwd tot een school en een soort van kinderopvang. En de trein? Tja… de laatste rijdende locomotief is een halve eeuw geleden verkocht omdat het land het financieel niet meer kon opbrengen deze te laten onderhouden en rijden. De restanten van de laatste wagons en loc zijn de stille getuigen van wat eens een prachtige transportlijn was.

Homeplan

De laatste Loc

 

Koffie en zonsondergang

Ook een bezoek aan een koffieplantage gaf een mooi beeld van de primitiviteit van sommige delen van het land. Handwerk en nog eens handwerk. Maar de koffie zou volgens de gids wel tot de beste in de wereld behoren! Op de voorlaatste dag een bezoek aan de westkust van Nicaragua. Een schitterend strand met een nog mooiere zonsondergang.

Homeplan

Nicaragua Sunset

 

Vulkaan en voldaan

Op de dag van vertrek hebben we in de ochtend nog een bezoek gebracht aan een actieve vulkaan. Actief in de zin van…altijd rokend. Een continue proces van ontsnappende rook en giftige gassen uit de krater van de vulkaan. Niet langer dan 20 minuutjes boven blijven was het advies. In het kader van de gezondheid. En dat terwijl onder de rook van de vulkaan duizenden mensen wonen.

Homeplan

Under the vulcano

 

Na een enerverende week weer terug naar het ‘koude’ Nederland. Het was een ervaring die we zeker niet had willen missen. Samen met de lokale bevolking werken, met deze mensen omgaan en van elkaar leren, heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. En dat er organisaties zijn zoals Homeplan en Techo geeft ons de bevestiging dat er altijd hoop en hulp is voor de iedereen op deze wereld. Dat we daaraan ons steentje hebben kunnen bijdragen is fantastisch.

 

Met vriendelijke groet,
Vincent Helmink en Wil van den Heuvel.

Met dank aan Installect, GeoComfort, Insted en Homeplan.

 

Priva, leverancier van regeltechniek uit De Lier, heeft gecertificeerde WKO met Sprinkler. De vastrechtkosten voor sprinklerwater kunnen flink oplopen. Dat hoeft niet. Een WKO met sprinkler is een kostenbesparend en milieuvriendelijk alternatief.

 

Advies en realisatie

Installect verzorgde voor Priva het adviestraject om de combinatie van WKO met sprinkler werkend te krijgen conform de gestelde normen. Medio september 2017 is dit werktuigbouwkundig en regeltechnisch afgerond. Het sprinklerwater wordt geleverd met de zelfde pompen als de WKO, gestuurd met frequentieregelaars

Systeem:

Doublet-bronsysteem

WKO: 50 m³/h

Warmtepomp: 390 kW

Sprinkler: 2x 55 m³/h,

nom. druk 4,3 bar

 

Ontwerp, realisatie en aansluiting

Capaciteiten van 60 m3/uur tot 150 m3/uur zijn voor sprinklervoorzieningen geen uitzondering. De vastrechtkosten van dergelijke aansluitingen kunnen in de tienduizenden euro’s per jaar lopen. Dat is niet nodig. WKO met sprinkler is een volledig gecertificeerd en hoogwaardig alternatief waarmee sprinklerinstallaties van bluswater kunnen worden voorzien. Grote besparingen op vastrecht en verbeterd rendement op vastgoed zijn het resultaat.

Een sprinklerbron is een betrouwbaar alternatief voor een drinkwateraansluiting. Door ruimtebesparing, effectief onderhoud en vermeden vastrechtkosten is de techniek economisch ook interessant. Onze bedrijven zijn gespecialiseerd in het realiseren en aansluiten van sprinklerbronnen.

 

Sprinklerbon bij gerenommeerde klanten

Onze klanten, waaronder Jaarbeurs Utrecht, RAI Amsterdam, Rabobank en De La Mar Theater kiezen voor een betrouwbaar, kostenbesparend en duurzaam alternatief: de inzet van grondwater via een sprinklerbron. Een bron beschikt immers over een zeer grote voorraad grondwater. Tevens kiezen zij voor duurzaamheid, door geen drinkwater als bluswater te gebruiken. Bronwater in plaats van drinkwater is een beproefde en duurzame oplossing voor sprinklers die zekerheid en meerwaarde biedt.

Neem voor meer informatie contact op.

Stedendriehoek innoveert (S3H), het aanspreekpunt voor ondernemers met een innovatievraag, beloont de ontwikkeling van de HT-WP dakcentrale met een voucher.

 

Portiekflats en kantoren renoveren

S3H rapporteert op haar website:

Een warmtepomp zou kunnen werken met een hogetemperatuurverwarming, zoals bijvoorbeeld in oude portiekflats, dan kunnen de oude radiatoren hergebruikt worden. Installect, marktleider op het gebied van bodemenergiesystemen, heeft via Stedendriehoek Innoveert een voucher gekregen om een warmtepomp toepasbaar te maken voor de renovatie van oudere portiekflats met een centrale warmteopslag.

Installect is onderdeel van Installect Bedrijven. Deze bedrijven werken aanvullend op elkaar bij ontwerp, realisatie en beheer van duurzame energiesystemen. De visie van de eigenaren dat de systemen productmatig verkocht moeten worden in plaats van projectmatig heeft ze geen windeieren gelegd. „Met het oog op goede borging van goede systeemprestaties krijg je in de exploitatiefase ook het resultaat dat je wil”, nuanceert Victor van der Lee.

 

Lees verder op de site van Stedendriehoek innoveert.

De hoge temperatuur warmtepomp maakt water van 80grC. De efficiëntie is te classiferen als HR160%.

Een aantal voordelen bij toepassing in een portiekflat zijn:

 • Aandeel gaswarmtepomp > 80%
 • Levering warm tapwater
 • Koppelen bestaande cv-systeem
 • Koppeling afzuigventilatie ≈ 10.000m3/h
 • 40% besparen op verwarming/warmwater
 • HR 160%
 • Bestaande bouw & nieuwbouw
 • Met groen gas volledig duurzaam
 • In combinatie met wko, koeling optioneel

 

Het boek “Material Matters” roept consumenten op niet langer “eigenaar” maar “gebruiker” van materialen te zijn. We maakten dit concreet bij ons advies aan Ahold in De Meern.

 

Geen roofbouw

De verantwoordelijkheid voor materiaalgebruik is in onze huidige economie niet goed geregeld. De economie is ingericht op maximalisatie van materiaalverkoop. Gebruikt materiaal dat vrijkomt wordt vaak als waardeloos beschouwd en weggegooid. We moeten de waarde van materialen opschrijven in een paspoort en niet afschrijven zeggen de schrijvers van Material Matters, Thomas Rau (RAU) en Sabine Oberhuber  (Turntoo).

 

Installatieadvies Ahold

In ons installatieadvies willen we rekening houden met de waarde van materialen en niet direct inzetten op vervanging. Dit hebben we concreet gemaakt in ons advies voor het kantoor van Ahold in De Meern. Het oude type inductie-units (met perslucht en luchtklep) was niet meer leverbaar. Nieuwe units werden al geselecteerd. In plaats van te vervangen hebben we iets anders bedacht. De bestaande units worden aangepast en kunnen daarna weer geruime tijd dienst doen.  De perslucht regeling wordt elektronisch gemaakt en de verwarmings-  en koelbatterij doorgekoppeld. Zo zijn we zuinig op onze materialen en op de portemonnee van onze klant: Material Matters!

 

Systeem in balans

Wij geloven dat we als mensen verantwoordelijkheid dragen voor goed rentmeesterschap. De aarde heeft geen oneindige voorraad grondstoffen en kan geen eindeloze afvalstroom aan. De balans op aarde is cruciaal. Als we onze economie kunnen richten op de relatie tussen mens en aarde zijn we op de goede weg.

De Installect bedrijven, Installect Advies, GeoComfort en Insted zijn duurzaam partner van Homeplan geworden. We werken aan een betere toekomst door huizen te bouwen voor de allerarmsten. Zo richten Homeplan en de Installectbedrijven zich op lange termijn impact.

 

Bouwreis Nicaragua

In oktober 2016 ging algemeen directeur Henk Broekhuizen op uitnodiging van een andere Duurzaam Partner, adviesbureau Huisman Van Muijen, mee op bouwreis. In Nicaragua bouwde Henk zelf mee aan een huis voor de allerarmsten. Deze ervaring heeft hem diep geraakt.  “Het is fantastisch om mee te bouwen aan een veilig onderkomen voor een betere toekomst. Ik wilde deze ervaring heel graag delen met mijn collega’s en HomePlan duurzaam steunen”.

 

Bestendige impact

De spirit van HomePlan sluit goed aan bij de Installectbedrijven. Beiden zijn gericht op concrete actie. Daarbij is het eindresultaat geen doel op zich maar een middel tot verbetering. Samen met partners werken we zo aan een bestendige toekomst.  Dat geeft energie. We zien uit naar drie betekenisvolle jaren van samenwerking!

 

Over HomePlan

Deze NGO bouwt huizen voor de allerarmsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Dit doen ze samen met betrouwbare lokale partners, zoals TECHO, die goed weten wat er speelt en wie er hulp hard nodig heeft. Zo biedt de organisatie de nieuwe bewoners niet alleen een veilig huis, maar kunnen zij ook deelnemen aan programma’s op het gebied van educatie en medische voorzieningen. Hiermee geeft HomePlan met een huis, een thuis en een toekomst.

Door de efficiënte werkwijze blijven de kosten laag en zijn er sinds de oprichting al meer dan 3.700 huizen gebouwd en daarmee meer dan 18.000 mensen een betere toekomst gegeven.

Op donderdag 24 november reikt het Gebruikersplatform Bodemenergie de WKO Duurzaamheid Award 2016 uit. Voor deze tweede editie zijn 5 eindgebruikers van een WKO-systeem genomineerd. Alle 5 hebben zij zich onderscheiden door de wijze waarop zij hun systemen beheren. Ook helpen zij andere eindgebruikers bij het vergaren van informatie en kennis over deze systemen.

 

Het Gebruikersplatform Bodemenergie is de belangenbehartiger van eindgebruikers met een WKO-systeem. Het platform heeft de award in 2015 in het leven geroepen. Met deze prestigieuze award wil het platform een bodemenergie-eindgebruiker huldigen. Met name vanwege uitzonderlijke inspanningen om zijn/haar ervaring en kennis met anderen te delen. Daarbij gaat het om kennis en ervaring die nodig is voor het verbeteren en optimaliseren van een klimaatinstallatie met WKO.

 

De 5 kanshebbers van de WKO Duurzaamheid Award 2016 zijn:

 • Taeke Kuipers – Hortus Botanicus
 • Marc Oosterbaan – Baarle Nassau
 • Björn Kouwenhoven – NS Stations
 • Jack Suijkerbuijk – Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Arjan WesterhoffSchuberg Philis / Schiphol Rijk

 

Vanuit de Installect bedrijven (Installect, GeoComfort en Insted) hebben we Arjan Westerhoff voorgedragen als voorvechter van bodemenergie. Dat deden we met de volgende aanbeveling:

De overheid vond het nodig dat duurzaamheid met WKO ook meer zou worden toegepast in de datacenterwereld.
Er lag grote potentie maar de branche stuurt hard op geld en stelt hoge eisen aan bedrijfszekerheid.
Schuberg Philis heeft het in 2009/2010 aangedurfd deze techniek in te gaan zetten voor hun bestaande datacentrum op Schiphol Rijk.
De plannen daarvoor werden opgezet en gepresenteerd bij RVO in het kader van een stimuleringsregeling.
Het plan scoorde hoge ogen en er werd een subsidie toegekend.

Het systeem is in 2012 in bedrijf genomen. In de praktijk bleek dat inzet voor een bestaand datacentrum extra aandacht vraagt.
De temperatuurtrajecten voor koeling waren bij aanvang nog relatief laag. Hierdoor was de inzet van de bodemenergie erg hoog en ontstond een warmte-overschot.
De besparing was meer dan verwacht maar het WKO-systeem functioneerde niet in balans.
Door optimalisatie van de installaties in het gebouw en de bedrijfsvoering zijn de temperaturen voor koeling geleidelijk aan verhoogd.
Hiermee kon de inzet van de bodemenergie worden verminderd en werd gewerkt aan herstel van de thermische balans.
De toepassing van WKO bij datacentra stelt hogere eisen aan de bedrijfszekerheid. In het project zijn op dit punt ook belangrijke verbeteringen doorgevoerd die hieraan bijdragen.

Het systeem realiseert nu meer dan de beoogde energieprestatie en kan voldoen aan de eisen van wet en regelgeving.
Arjan Westerhoff is in dit hele proces steeds de stuwende kracht geweest.
Hij deelt zijn kennis van deze specifieke toepassing met collega’s uit de branche.
De toepassing van WKO voor datacentra wint daarmee aan vertrouwen. Schuberg Philis toont de bewezen prestatie.
Met alleen het realiseren van een bodemenergie ben je er niet. De prestatie komt pas tot een succes bij een integrale aanpak en goede bedrijfsvoering.
Arjan Westerhoff heeft hierin een sleutelrol vervult en verdiend de WKO Duurzaamheidsaward.

 

Eerste winnaar

De jury die de 5 genomineerden heeft beoordeeld, bestaat dit jaar uit Roger Ravelli (RVO), Wouter Wienk (RVO) en Dick Westgeest (Gebruikersplatform Bodemenergie). In 2015 ging de allereerste WKO Duurzaamheid Award naar Chris Overes. Chris is verantwoordelijk voor een omvangrijk WKO-systeem bij een groot vastgoedcomplex van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In zijn functie voldoet hij ruim aan de eerder genoemde voorwaarden voor de prestigieuze award. Zo treedt hij op als adviseur voor andere eigenaren en beheerders.

Een smart grid component met flexibele energie in- en output en opslag. Dat is de SmartFlex energiecentrale. Bekijk hier de brochure.

 

Slimme componenten

Wij geloven dat in de energietransitie flexibiliteit van (energie)vorm het smart grid zal kenmerken. Daarom ontwikkelen we de SmartFlex energiecentrale: zodat smart grid onderdelen zo veel mogelijk energievormen kunnen ondersteunen.

Zowel industrieel als commercieel, voor procesondersteuning of comfort, zijn warmte en koude veelgebruikte energievormen. Om ze te produceren gebruiken we meestal energie in de vorm van electriciteit of gas. De energiecentrale is erop gericht deze vormen te verbinden, er tussen te schakelen en ze op te slaan.

Het intelligente energienet kenmerkt de stedelijke toekomst. We werken samen met overheden, netbeheerders en commerciële partners om de energiesector opnieuw vorm te geven.

 

Europa in de regio

De ontwikkeling van dit smartgrid onderdeel wordt mede door de Europese Unie gefinancierd. De co-financiering is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Europa stimuleert op deze manier zowel regionale ontwikkeling als internationaal kansrijke technieken.

 

Projectpartners

Het project is een samenwerkingsverband van de volgende partners:

resepenoventiwo-logo3-150x89
install-lectduits-engineeringhan
europese-unie

 

Doelstelling: form flexible

De algemene doelstelling van dit project (2016-2020) is het ontwikkelen van de SmartFlex-energiecentrale. Deze kleine energiecentrale is lokaal in het netwerk te zetten en levert een forse besparing op CO2 uitstoot. Het sleutelbegrip hierbij is “form flexibility”: de SmartFlex kan schakelen tussen meerdere energievormen.

 • Flexibele input: bio/syngas of elektra;
 • Flexibele output: warmte, koude of elektriciteit;
 • Flexibele opslag: thermisch of electrisch;

De SmartFlex energiecentrale schakelt tussen deze vormen op basis van behoefte (grid of gebouw) en prijzen. Onderstaande figuur geeft de basisarchitectuur van de SmartFlex energiecentrale weer.

smartflex-energiecentrale

Inzetbaarheid

De SmartFlex centrale kan op een drietal wijzes (functies) ingezet worden:

 1. Als generatorset
 2. Als gasmotorwarmtepomp
 3. Als elektrische warmtepomp

De energiestromen die met deze functies geleverd worden zijn:

 1. Verwarming
 2. Koeling
 3. Elektriciteit

 

Bij de Installect bedrijven willen we met ons werk een positieve impact maken. Naast duurzame inzet van energie en grondstoffen betekent dat ook: oog hebben voor onze naasten. In dat kader gaan we op bouwreis met HomePlan. In Nicaragua zal Henk Broekhuizen, samen met andere andere deelnemers, bouwen aan een betere toekomst door zelf een steentje bij te dragen.

 

HomePlan

Stichting HomePlan bouwt aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Inmiddels zijn er al ruim 3.700 huizen gebouwd. HomePlan werd in 1997 opgericht door de Bredase bouwondernemer Jan Tebbe. Op bouwreis met HomePlan is het huis niet het doel maar een middel om ontwikkelingen van arme gezinnen mogelijk te maken. De families waar het huis voor wordt gebouwd zijn tijdens de bouw betrokken. Na de oplevering zorgt HomePlan met partners voor nazorg. Gezondheidszorg, educatie en microkrediet zorgen ervoor dat mensen in hun eigen inkomsten kunnen voorzien.

 

Geven en ontvangen

Het bouwproces vindt plaats in samenwerking met de betrokken families. De betrokken families koken bijvoorbeeld voor de deelnemers. Zo gebeurt geven en ontvangen wederzijds. Het contact met de families, de verhalen en hun problematiek houden elke deelnemer een spiegel voor. Zo zorgt een bouwreis ook voor een verandering bij de deelnemers zelf.

Een veelgehoorde opmerking van de deelnemers is:
‘Wat uniek dat ik dit mee mag maken, en dat ik deze mensen heb leren kennen. Ik kwam om te geven, maar heb ook veel terug gekregen’.

 

Nicaragua

Nicaragua is één van de armste landen in Latijns-Amerika. Sinds eind 2010 is HomePlan begonnen met het bouwen van huizen voor de allerarmsten in de sloppenwijken bij Managua, Leon en Chinandega. Hier werken ze nauw samen met de lokale partner TECHO. Samen bouwen we een houten huis voor families die onder erbarmelijke omstandigheden leven zonder elektriciteit, riolering en sanitaire voorzieningen. Met de bouw van nieuwe huizen krijgen families een veilig thuis. In december 2013 heeft met succes de eerste bouwreis naar León plaatsgevonden, waarbij een kleine groep Nederlandse vrijwilligers actief heeft meegebouwd aan een bouwproject van 50 huizen voor de allerarmste gezinnen.

 

Geen luxereis

Op bouwreis met HomePlan wordt in een school of ander gemeenschapsgebouw overnacht. Deze ruimten zijn vaak primitief en er wordt geslapen op een matres of luchtbed. Er is geen douche, wel toiletten en watervoorziening. Alles staat in het teken van bouwen vóór en met de betrokken gezinnen. Op de bouwlocatie wordt samengewerkt met vrijwillige studenten van de HomePlan’s partnerorganisatie TECHO. De studenten zorgen ook voor vertaling.

 

Het gebied “Houthavens” aan de Danzigerkade te Amsterdam wordt herontwikkeld tot een modern en levendig bedrijvenpark. Een bodemenergiesysteem zorgt voor de centrale opwekking en opslag van duurzame energie.

 

Volwaardige energiecentrale met WKO

Het bodemenergiesysteem zal verwarming en koeling opwekken voor vier gebouwen, waaronder het nieuwe Moxy Hotel (een samenwerking tussen Marriot en Ikea). De energiecentrale met WKO bestaat uit een doubletsysteem van 160 m3/uur,  twee warmtepompen, piekketels, een dry cooler en bemetering voor de exploitatie.

 

Inspiratie en innovatie

Installect advies werkt in samenwerking met Huisman en Van Muijen, Bennink Klimaattechniek en Heren2 aan de realisatie van project Houthavens. In de Houthavens ontwikkelt Heren2 120.000 m² creatieve bedrijvigheid. Houthavens is de afgelopen jaren herontwikkeld tot een modern, levendig bedrijvenpark.

 

Gelegen pal naast het centrum van Amsterdam, maar toch op slechts luttele minuten van de ring, geniet de Houthavens een unieke locatie aan het IJ. Daardoor is het oprecht Work with a view. De nieuwbouw in de Houthavens is door Heren2 individueel ontworpen omdat grensverleggende bedrijven, grensverleggende architectuur verdienen. Inspiratie en innovatie stromen weer door de Houthavens.

Naast een goed functionerend bedrijfsgebied wordt de Houthavens ook een plek waar het aangenaam verblijven is voor zowel de werknemers van de vele bedrijven die er gevestigd zijn alsmede voor de bewoners van de naast gelegen woonwijken. Dit wordt gerealiseerd door de openbare ruimte duurzaam en hoogwaardig in te richten. De havens krijgen door de aanwezigheid van bruisende horeca en culturele bezigheden, zoals het Theater Amsterdam, weer levendige kades.

(bron: heren2)

 

 

 

 

DK95 DK125 DK201 Hotel DK207

Kortom: een mooi multidisciplinair project voor de Installectbedrijven.

 

 

 

In het kader van actieve kennisdeling over innovatief ondernemen heeft Installect deelgenomen aan de bedrijvenmiddag van studievereniging Mercurius van Wageningen University. In een interactieve werkvorm kreeg een selecte groep studenten de kans om kennis te maken met het bedrijf en actuele cases.

 

Theorie versus praktijk

Voor de deelnemers, die als universiteitsstudenten veel theoretische maar minder praktische ervaring op doen, was het een leuke en leerzame gelegenheid om te ervaren met welke uitdagingen een innovatief en ambitieus bedrijf als Installect in aanraking komt. Met betrekking tot mogelijke export van de hoge temperatuur warmtepomp merkt Jaap Kerr, tweedejaars bachelorstudent Economie en Beleid, op: “het feit dat er zoveel verschillende aspecten komen kijken bij een internationale productieketen is fascinerend”.

 

Prikkelen

Ook de manier waarop de case werd gepresenteerd werd onder de deelnemende studenten gewaardeerd; volgens Thomas Slijper, tweedejaars masterstudent Management, Economics and Consumer studies, zetten de interactieve opzet en de prikkelende vragen van Victor van der Lee de groep aan het denken. Innovatie is één ding maar welke aansluiting heb je op de markt en hoe schaal je productie en processen verder op? Welke financieringsvormen zou je kunnen gebruiken en waarom (niet)? Jan Daenen, tweedejaars bachelorstudent Economie en Beleid, concludeert: “Een waardevolle middag waar beide partijen veel aan elkaar hebben gehad!”

 

Tekst: Jelle Janssen en Victor van der Lee

Alle burgers opgelet. Ziet u kansen voor restwarmtebenutting in uw gemeente? Doe er wat mee. Ter illustratie: dankzij een prachtig burginitiatief krijgt Lichtenvoorde en eigen bio stadsverwarming. Installect ontwierp het energieconcept.

 

Restwarmte

Op vele plaatsen in gemeentes in heel Nederland ontstaat restwarmte, die soms op verrassende wijze nuttig ingezet kan worden. Zo ook in Lichtenvoorde, in de gemeente Oost Gelre. BIR BV zet afval om in duurzame warmte en elektriciteit. Uit waterzuiveringsslib produceert het bedrijf biogas. Dat gas wordt omgezet in groene stroom en warmte. De warmte levert proceswater van 80 graden Celsius op. Het grootste deel van de restwarmte wordt echter de lucht in geblazen. Deze onbenutte energie geeft de mogelijkheid voor een bio stadsverwarming.

 

Burgerinitiatief

De gemeente Oost Gelre heeft echter initiatiefrijke inwoners, zoals Ton van der Giessen. Hij zag kansen om met de restwarmte van de BIR het lokale zwembad te verwarmen. Daarom startte hij een uniek burgerinitiatief waarvan de hele gemeenschap de vruchten kan plukken. Voor de gemeente was het perspectief om de forse energierekening van het zwembad te halveren voldoende om het initiatief een kans te geven. Zwembad Meekenesch wordt in de toekomst verwarmd met een bio stadsverwarming dankzij restwarmte van de biovergister in Lichtenvoorde.

Installect Advies berekende dat het project zich in een periode van vier jaar moet kunnen terugverdienen. De belangrijkste kosten zijn die van de aan te leggen pijpleiding om de warmte te transporteren. Daar staat tegenover dat de uitvoering in handen komt van een stichtingsbestuur dat vanuit maatschappelijke betrokkenheid werkt op vrijwillige basis.

 

Meer is mogelijk

De capaciteit van de bio stadsverwarming is nog niet volledig benut. In principe is er voldoende energie om de gehele verwarming van het zwembad vervangen. Er is voldoende restwarmte om met de bio stadsverwarming ook het gemeentehuis, en zorginstelling Antoniushoeve te verwarmen. Maximale haalbaarheid ontstaat wanneer alle warmteverbruikers maximaal warmtelevering vanuit de bio stadsverwarming krijgen. Naast deze 3 locaties is blijft een groter aandeel warmtelevering mogelijk. Op korte afstand van het zwembad kunnen dus meerdere partijen profiteren.

 

Koeling uit warmte

Een andere mogelijkheid is absorptiekoeling leveren door warmte uit de bio stadsverwarming. De warmte kan zomer in de zomer worden ingezet als bruikbare koeling. De warmte wordt dan beter benut over het gehele jaar.

 

Uitvoeringsbegeleiding

Inmiddels is het project voor de bio stadsverwarming in Lichtenvoorde in opdracht gekomen om uitgevoerd te worden. Installect zorgt voor voor uitvoeringsbegeleiding. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wilfred Kleinjan.

 

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op