WKO-bodeminstallatie voor Volkshotel Amsterdam

Het iconische ‘Volkshotel Amsterdam’ kiest met een nieuwe WKO-installatie voor een duurzame toekomst en een CO2-neutraal Amsterdam. De installatie is volledig elektrisch en wordt o.a. voorzien van een water/water-warmtepomp. Het modulaire ontwerp van de nieuwe opwekkingsinstallatie maakt het zelfs mogelijk om in de toekomst eventueel verder te verduurzamen. Installect is in opdracht van ‘Hans van Dam Projectmanagement’, verantwoordelijk voor de bodemanalyse, advies en ontwerp van het bodemenergiesysteem. Ook de watervergunning voor de A-locatie, waarop het Volkshotel is gevestigd, is aangevraagd door Installect en onlangs afgegeven door ‘de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied’. Er wordt op korte termijn gestart met de realisatie.

ENGIE Ventures & Integrated Solutions (EVIS) heeft per 28 augustus 2018 de aandelen van Installect overgenomen. De overname versterkt de positie van beide bedrijven bij het ontwerpen, realiseren en beheren van integrale duurzame oplossingen.

De Installectbedrijven – bestaande uit Installect Advies, GeoComfort, Insted en Reduses – zijn op 2 juli 1998 opgericht door Henk Broekhuizen en Gerrit Kamphuis. In de achterliggende 20 jaar hebben de verschillende onderdelen en onze medewerkers zeer specifieke praktische kennis op het gebied van duurzame energiesystemen opgedaan. Hiermee hebben wij een unieke positie in Nederland opgebouwd. Om een volgende fase van groei door te maken, hebben we samenwerking gezocht met een sterke strategische partner: ENGIE.

Net zoals de Installectbedrijven heeft ENGIE de afgelopen tijd fors ingezet op innovatie in duurzaamheid. In Nederland heeft ENGIE speciaal hiervoor het bedrijf ENGIE Ventures & Integrated Solutions (EVIS) opgericht, waar wij nu onderdeel van uitmaken. Dankzij de overname van de aandelen van de Installectbedrijven, vormt EVIS inmiddels een groep met circa 150 medewerkers, die met grote passie de duurzaamheid in Nederland concreet willen maken.

Samen met onze nieuwe collega’s van EVIS gaan we verder impact maken met integrale oplossingen die inhoud kunnen geven aan de energietransitie en een schonere wereld. We behouden onze eigen identiteit, blijven op het zelfde hoge niveau dienstverlenend aan onze relaties en kunnen u met meer slagkracht nog beter van dienst zijn. U blijft dus zaken doen met dezelfde organisatie en hetzelfde vertrouwde team.

In alle fases – van ontwerp en realisatie tot aan beheer en exploitatie – zien we er naar uit om samen met jullie de duurzame toekomst te maken.

Met vriendelijke groet,

Team Installect

Installect Advies is betrokken bij de verduurzaming van het stadhuis in Zutphen. Het gaat om de realisatie van een bodemenergiesysteem voor koeling en verwarming van het in 1994 in gebruik genomen gemeentehuis. Een bijzondere opdracht gezien de locatie in de dichtbebouwde Zutphense binnenstad, met nauwe straatjes en een bodem waarin veel archeologische vondsten zijn gedaan. Ook gaan een aantal historische panden in de directe omgeving van het stadhuis deze voorziening benutten.

Het stadhuis van Zutphen telt 9.000 mvloeroppervlak. De bestaande gebouwinstallatie voor luchtbehandeling, verwarming en koeling is onlangs uitgebreid met een luchtwarmtepomp. De WKO-installatie wordt hier aan toegevoegd voor de warmte- en koudeopslag. Inmiddels heeft Installect de MER-notitie voor deze WKO-installatie verzorgd en het traject voor de vergunningaanvraag is in gang gezet.

GeoDoublet

De gemeente Zutphen besteedt de realisatie van de WKO-installatie uit aan GeoComfort. Gekozen is voor de GeoDoublet 40, een energieopslagsysteem in de capaciteitsrange van 20 t/m 250 m3/h met een capaciteit van 40 m3/h. Dit kan worden uitgebreid naar een capaciteit van 60 m3/h. Hoogwaardige componenten en materialen maken de GeoDoublet geschikt voor zowel zoet als zout grondwater.

De keuze voor een doubletsysteem is gemaakt op basis van de bodemsituatie, die gelet op de geografische basisformatie slechts een beperkte boordiepte toelaat. Om onderlinge verstoring van de bronnen te voorkomen, moeten deze op voldoende afstand van elkaar gerealiseerd worden. Voor de koude en warme bron worden dan ook twee separate boringen verricht: voor en achter het stadhuis.

Eisen aan boringen

De boringen moeten aan bijzondere eisen voldoen, gezien de aanwezigheid van historische gebouwen waarvan delen soms wel duizend jaar oud zijn. Om trillingen in het kwetsbare voegwerk van oude muren te voorkomen, zal verticale boring plaatsvinden op locaties waar al eerder gewoeld is. Ook het leidingwerk moet aan bijzondere eisen voldoen. In verband met de archeologische bodemvondsten worden alle leidingen ondiep gelegd en voorzien van mantelbuizen om beschadiging te voorkomen. Dankzij eerdere projecten met vergelijkbare omstandigheden in bijvoorbeeld het stadshart van Amsterdam kunnen Installect en GeoComfort ook op dit vlak bogen op ruime ervaring. Dit speelde een rol bij de aanbesteding door de gemeente Zutphen.

“Naast ons streven naar inzet van zoveel mogelijk lokale en regionale partners hebben we bij de aanbesteding de ruime ervaring van Installect en GeoComfort meegewogen,” laat Willy Jebbink namens de gemeente Zutphen weten. “Zij zijn partners met een grote staat van dienst die op alle fronten met ons meedenken.”

Breed plan

Het gemeentelijk team dat de verduurzaming in Zutphen aanstuurt, heeft Installect al in een vroeg stadium bij de plannen betrokken. Zo kon gezamenlijk een breed plan worden opgezet: naast het stadhuis gaan ook de aangrenzende twee musea en de eeuwenoude Burgerzaal gebruik maken van de WKO-installatie. Onderzocht wordt of ook het daarnaast gelegen Hamsphire Hotel bij het project betrokken kan worden. Dat past in de plannen om energie optimaal te benutten. Net als de warmteafgifte van de gemeentelijke computerruimtes kan dan ook de vrijkomende warmte van de koelcellen van het hotel bijdragen aan de verduurzaming.

Klaas van Olst van Volat is namens de gemeente projectcoördinator bij het project in Zutphen. De uitvoerende installateur is Kimenai Installatiebeheer uit Lochem, een relatie waar Installect en GeoComfort regelmatig mee optrekken. De realisatie van de WKO-installatie moet in de loop van 2018 gereed zijn.

 

Installect levert ontwerp en uitvoeringsbegeleidng van een project in Amsterdam voor Waternet/Sanquin. Het betreft het leveren van koeling met behulp van drinkwater.

 

Onlangs werd een gedeeltelijk vooraf gemonteerde werktuigbouwkundige installatie in een betonnen bak, in één hijs, geplaatst op locatie.

 

Enkele cijfers:

  • Betonnen bak  ± 13,5 m lang, 3,5 m breed en 1,85m hoog,
  • Te hijsen gewicht ±70 Ton.
  • De installatie heeft aan Waternetzijde een aansluiting voor afname van maximaal 500m³/h
  • Levering Sanquinzijde 250m³/h
  • Wisselaar en distributiepomp voor WKO2 (250m³/h), zullen nog geplaatst worden

Koelen met drinkwater Koelen met drinkwater Koelen met drinkwater Koelen met drinkwater

 

Namens de Installect bedrijven bouwden Wil van den Heuvel en Vincent Helmink met Homeplan huizen voor de allerarmsten. Omdat we geloven dat iedereen een thuis verdient. Lees hier hun reisverslag en de impact die het gemaakt heeft. Niet alleen daar, maar ook voor henzelf.

 

Naar Nicaragua met Homeplan en Techo

We zijn alweer enige tijd terug in Nederland. Met weemoed denken we terug aan het mooie weer en de ervaringen tijdens onze bouwreis naar Nicaragua met Homeplan. Vincent en Wil waren de gelukkigen om in 2017 namens de Installect bedrijven mee te gaan op bouwreis naar Nicaragua. Henk Broekhuizen is in 2016 al in de prachtige land geweest. Hij was zeer onder de indruk van het land en de bewoners, maar vooral van het initiatief van Homeplan. De allerarmsten in dit land helpen met een nieuw huis om een beter bestaan te kunnen opbouwen. Samen met Techo, een waanzinnig grote hulporganisatie van studenten in Midden- en Zuid-Amerika, worden door het bouwen van houten huisjes gezinnen op weg geholpen.

Op donderdag 12 oktober zijn we met 13 vrijwilligers en 2 begeleiders vanaf Schiphol vertrokken als bouwteam van Homeplan. Na een korte kennismakingsronde en gezamenlijk op de foto zijn we
ingecheckt voor onze vlucht naar Nicaragua.

 

 

Aankomst

Via een tussenstop in Panama zijn we doorgevlogen naar Nicaragua. Na aankomst in de hoofdstad Managua hebben we de eerste nacht doorgebracht in een hotel. Voordat we daar arriveerden
kregen we al direct een indruk van het klimaat daar. Tijdens het wachten op vervoer naar het hotel stonden we onder een grote overkapping waar de regen met schepen tegelijk gelost werd. De
Niagarawatervallen waren er niets bij. Nou, dat begint lekker dan. We keken elkaar een keer aan en vroegen ons af hoe dat de rest van de week zou gaan. Om daar maar vast op vooruit te lopen: het weer was de rest van de week warm tot zeer warm (>32°C) zonder noemenswaardige regen. Gelukkig wat beter dan voorspeld was.

 

Bouwdagen

De volgende dag zijn we naar Leon gereden (in het noordwesten van Nicaragua) waar we samen met studenten de huisjes zouden gaan bouwen voor de gemeenschap van ‘Aracelly Perez’. Deze
studenten zijn deelnemer in de studentenorganisatie Techo en zetten zich allerlei manieren in voor bewoners in sloppenwijk in Latijns Amerikaanse landen en proberen daar een betere
levensstandaard te creëren voor de armsten.

 

Leon

Op vrijdagavond kwamen we aan in Leon en zouden verblijven in een schoolgebouw in de buurt van de sloppenwijk. We wisten wel dat we samen met studenten zouden gaan bouwen maar hoe, waar, met hoeveel en zo, daarvan hadden we geen idee. Tot onze grote verbazing stopte er om 23.00 uur een oude schoolbus waar wel 200 studenten uit leken te komen. Jongens, meiden, groot, klein, dik, dun. Het leek wel een invasie van pubers die met zang en veel gekwek hun (enorme hoeveelheid) spullen uit de bus haalden en in de sportzaal van de school uitlegden. We zijn maar iets opgeschoven als nuchtere Nederlanders…….. Leuker kon het niet beginnen. Dat het er uiteindelijk maar een dikke 70 waren (uit één bus!!!!) viel niet op.

Samen met deze studenten hebben we 2 overnachtingen gehad in de open zaal. Grote mensen op een basisschool met alleen lage toiletten en geen douches moeten zich dan soms wel even weten te
behelpen. Douchen kon alleen met behulp van een tuinslang op het schoolplein. Geen straf bij temperaturen van 30°C en een luchtvochtigheid van bijna 100%.

 

Homeplan

De slaapzaal (geen buitenmuur!)

 

Op locatie

De volgende morgen, na een onrustige nacht, om 6.00 reveille en ontbijt. Er werden teams samengesteld van studenten en enkele deelnemers van de bouwreis. Elk team van circa 8 personen
zou een huisje gaan bouwen voor een familie in de gemeenschap.

Homeplan

07.30 uur, indeling van teams

 

Nadat we na lang wrikken en schuiven, met 85 personen in de bus zaten (dit is niet overdreven, het kunnen er enkelen méér zijn geweest) vertrokken we naar de bouwplaatsen. Toch even schrikken als je uitstapt in zo’n wijk/straat.

Homeplan

De straat

 

We wisten niet wat we moesten verwachten van de locatie maar je schrikt toch even van de omstandigheden. Huizen van takken, verroeste golfplaten en plastic, bij elkaar gehouden door ijzerdraad en elektriciteitskabels (mét spanning) die ook dienen als waslijn. Creativiteit kan de bewoners niet ontzegd worden. Niet te veel nadenken en aan de slag. De huisjes zijn deels vóór geprefabriceerd. De houten wanden worden met los bijgeleverde luiken, deuren, balken en dakplaten een dag vóór het bouwen op een stapeltje aangeleverd.

Voor het plaatsen van de huisjes dienen eerst 15 palen in de grond te worden geplaatst. De ondergrond, waarin de palen handmatig worden geplaatst is bezaaid met rotsachtig gesteente/zand
vermengd met afval, voornamelijk plastic. Het maken van de gaten kost wat tijd en forse inspanning. En dus ook heel wat zweet. Per man hadden we per dag een jerrycan van 5 liter water nodig.
Gelukkig konden we ook nog wat namaakcola kopen in de buurtsuper (4 palen, dak en een kassa) anders hadden we zeker dorst geleden. Zonder één keer te hoeven plassen had bijna iedere
Nederlander alle water verbruikt! Echt waar.

Homeplan

De basis voor de vloer

 

De bouw

De eerste dagen waren voor het bouwen van de huisjes en daarna was overdracht aan de nieuwe bewoners.

Homeplan

Wanden opzetten

 

Op de meeste plekken hielpen de toekomstige bewoners mee met het bouwen. Ook zorgden zij voor de lunch met meegebrachte rijst en bonen. En als er een restje overbleef dan ging dat naar het
huisdier wat in de keuken stond te loeren.

Homeplan

Gezellig huisdier

 

En dan, na 2 dagen bouwen, zweten, lachen, verwonderen en vrienden en vriendinnen maken, zijn de huisjes klaar. De ene wat sneller dan de andere, met name afhankelijk van de ervaring van de
voormannen van Techo. Als een huisje klaar is volgt ook een officieel moment van overdracht. Bij het huisje hoort een certificaat van eigendom voor de bewoner zodat voor alles en iedereen (ook louche grondeigenaren en ambtenaren) duidelijk is wie eigenaar is van het huis. En natuurlijk horen bij de overdracht ook de sleutels van het huisje.

Een veel gehoorde opmerking van bewoners van de nieuwe huisjes was wel dat men zich nu veiliger voelt. En dat, omdat ze nu een ruimte hebben waarin ze hun schamele bezittingen kunnen
onderbrengen, zelf kunnen wonen en die ook nog eens afsluitbaar is. Met name voor kinderen geeft dit het gevoel dat een huis niet zomaar wat wanden en een dak zijn, maar vooral dat het een thuis is. En dat is het belangrijkste van alles…………….

Je kunt veel eigendommen hebben en veel huizen, maar als je geen thuis hebt…. ben je nog arm!

Homeplan

De oplevering

 

Bezoek aan gerealiseerde projecten

Er is met Homeplan en Techo niet alleen gebouwd door dit bouwteam. Er zijn ook twee eerdere projecten van Homeplan bezocht. In deze gemeenschappen is te zien dat met behulp van de studenten én door inzet van de eigen gemeenschap meer bereikt kan worden. Dit in zowel bewoning als scholing. We konden zien en merken dat er door studenten en bouwteams goed werk wordt verricht. Belangrijkste les uit eerdere ervaringen van Techo was dat mensen zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor hun gemeenschap. Dit vergt wat tijd maar door regelmatige bezoeken en hulp van begeleiders van Techo is langzaam een saamhorigheidsgevoel ontstaan in de gemeenschappen waardoor ook projecten buiten Homeplan/Techo samen worden aangepakt. Een bewijs dat de aanpak werkt.

Tijdens de rondgang langs de eerdere projecten zijn we in een ver afgelegen community ook een schooltje tegen gekomen. De storm die een week voor ons bezoek over de omgeving raasde vernielde onder andere het dak en er stroomde water met modder door de klaslokalen. De groep van Homeplan opperde allerlei ideeën om vanuit Nederland snel hulpgoederen in te zetten. Maar…. Nicaragua is Nicaragua.

De leidster van de gemeenschap legde uit hoe moeizaam het gaat om deze schade te herstellen omdat de medewerking vanuit de overheid nu al te wensen overlaat. Het is schijnbaar niet zomaar toegestaan om zonder vergunning een nieuw dak op de school te leggen ?!?!?!?!? En ambtelijke molens draaien traag. Goederen uit Nederland verschepen naar Nicaragua is niet de meest snelle oplossing, ondanks dat er spullen genoeg beschikbaar zijn. Waarschijnlijk zouden containers met hulpgoederen maanden (of jaren ?) in de haven staan, totdat een ambtenaartje het lang genoeg vindt of er geld onder de toonbank doorgaat. Tja….

Homeplan

Overblijfselen van het klaslokaal

 

Cultuur en samenleving

Sigaren en stations

Als afsluiting hebben we nog enkele mooie plaatsen van het land bezocht. Een fietstocht in Granada behoorde eveneens tot het opsnuiven van cultuur en samenleving in Nicaragua. Daarbij bezochten we onder andere een sigarenmakerij en oud treinstation. Het spoor ligt er nog, het stationsgebouw is omgebouwd tot een school en een soort van kinderopvang. En de trein? Tja… de laatste rijdende locomotief is een halve eeuw geleden verkocht omdat het land het financieel niet meer kon opbrengen deze te laten onderhouden en rijden. De restanten van de laatste wagons en loc zijn de stille getuigen van wat eens een prachtige transportlijn was.

Homeplan

De laatste Loc

 

Koffie en zonsondergang

Ook een bezoek aan een koffieplantage gaf een mooi beeld van de primitiviteit van sommige delen van het land. Handwerk en nog eens handwerk. Maar de koffie zou volgens de gids wel tot de beste in de wereld behoren! Op de voorlaatste dag een bezoek aan de westkust van Nicaragua. Een schitterend strand met een nog mooiere zonsondergang.

Homeplan

Nicaragua Sunset

 

Vulkaan en voldaan

Op de dag van vertrek hebben we in de ochtend nog een bezoek gebracht aan een actieve vulkaan. Actief in de zin van…altijd rokend. Een continue proces van ontsnappende rook en giftige gassen uit de krater van de vulkaan. Niet langer dan 20 minuutjes boven blijven was het advies. In het kader van de gezondheid. En dat terwijl onder de rook van de vulkaan duizenden mensen wonen.

Homeplan

Under the vulcano

 

Na een enerverende week weer terug naar het ‘koude’ Nederland. Het was een ervaring die we zeker niet had willen missen. Samen met de lokale bevolking werken, met deze mensen omgaan en van elkaar leren, heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. En dat er organisaties zijn zoals Homeplan en Techo geeft ons de bevestiging dat er altijd hoop en hulp is voor de iedereen op deze wereld. Dat we daaraan ons steentje hebben kunnen bijdragen is fantastisch.

 

Met vriendelijke groet,
Vincent Helmink en Wil van den Heuvel.

Met dank aan Installect, GeoComfort, Insted en Homeplan.

 

Priva, leverancier van regeltechniek uit De Lier, heeft gecertificeerde WKO met Sprinkler. De vastrechtkosten voor sprinklerwater kunnen flink oplopen. Dat hoeft niet. Een WKO met sprinkler is een kostenbesparend en milieuvriendelijk alternatief.

 

Advies en realisatie

Installect verzorgde voor Priva het adviestraject om de combinatie van WKO met sprinkler werkend te krijgen conform de gestelde normen. Medio september 2017 is dit werktuigbouwkundig en regeltechnisch afgerond. Het sprinklerwater wordt geleverd met de zelfde pompen als de WKO, gestuurd met frequentieregelaars

Systeem:

Doublet-bronsysteem

WKO: 50 m³/h

Warmtepomp: 390 kW

Sprinkler: 2x 55 m³/h,

nom. druk 4,3 bar

 

Ontwerp, realisatie en aansluiting

Capaciteiten van 60 m3/uur tot 150 m3/uur zijn voor sprinklervoorzieningen geen uitzondering. De vastrechtkosten van dergelijke aansluitingen kunnen in de tienduizenden euro’s per jaar lopen. Dat is niet nodig. WKO met sprinkler is een volledig gecertificeerd en hoogwaardig alternatief waarmee sprinklerinstallaties van bluswater kunnen worden voorzien. Grote besparingen op vastrecht en verbeterd rendement op vastgoed zijn het resultaat.

Een sprinklerbron is een betrouwbaar alternatief voor een drinkwateraansluiting. Door ruimtebesparing, effectief onderhoud en vermeden vastrechtkosten is de techniek economisch ook interessant. Onze bedrijven zijn gespecialiseerd in het realiseren en aansluiten van sprinklerbronnen.

 

Sprinklerbon bij gerenommeerde klanten

Onze klanten, waaronder Jaarbeurs Utrecht, RAI Amsterdam, Rabobank en De La Mar Theater kiezen voor een betrouwbaar, kostenbesparend en duurzaam alternatief: de inzet van grondwater via een sprinklerbron. Een bron beschikt immers over een zeer grote voorraad grondwater. Tevens kiezen zij voor duurzaamheid, door geen drinkwater als bluswater te gebruiken. Bronwater in plaats van drinkwater is een beproefde en duurzame oplossing voor sprinklers die zekerheid en meerwaarde biedt.

Neem voor meer informatie contact op.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op