Energie- en installatieadvies

Geen concessies aan comfort of proces. Wel kosteneffectief een hoge energieprestatie. Dat bereiken onze opdrachtgevers met ons energie- en installatieadvies. Duurzaam energie opwekken, uitwisselen en het restant lokaal weer opslaan. Praktisch en geworteld in de installatietechniek. Daarin zijn we gespecialiseerd. Nieuwbouw of renovatie, we werken graag met u samen!

 

Bodemenergie specialisten

Een bijzonder specialisme binnen ons energie- en installatieadvies betreft bodemenergie. Vele honderden gerealiseerde projecten begonnen met onze haalbaarheidsstudies, vergunningaanvragen en ontwerp. Installect Advies is gecertificeerd voor het ondergronds en bovengronds ontwerp van open bodemenergiesystemen. In samenwerking met zusterbedrijven GeoComfort en Insted dekken we de gehele scope van ontwerp, realisatie en beheer. Door deze ketenbenadering voorzien de Installect bedrijven al jaren in de behoefte aan energieprestaties, garanties en verantwoordelijkheid rondom bodemenergiesystemen.

 

Beproefde concepten

Elk marktsegment of proces heeft zijn eigen kenmerken. Die ervaring vertaalt Installect naar beproefde concepten om efficient en effectief te voorzien in de energievraag. Zo adviseren we bij datacenters, zorginstellingen, hotels en woongebouwen. Ook industrie, congrescentra, theaters en kantoren vindt u terug in ons portfolio.

 

Klant en proces

Uw specifieke situatie staat centraal. We bespreken de behoeften, de randvoorwaarden en mogelijkheden op de locatie. Hoe kunnen we de energievraag beperken en het restant duurzaam opwekken? Welke creatieve mogelijkheden zijn er en welke technieken passen daarbij?

 

Ambitie en techniek

Opdrachtgevers krijgen van Installect ambitieus maar realistisch energie- en installatieadvies, gericht op energiebesparing, comfort en bedrijfszekerheid. Installect maakt gebruik van het totaal aan mogelijkheden op dit gebied, van biomassa en zonnepanelen tot houtkachels, biogas, warmte-koudeopslag of warmtekrachtkoppeling. We kiezen voor de toepassing die het beste aansluit op de wensen van onze opdrachtgever en die, kosteneffectief, de beste energieprestatie levert.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op