Bodemenergie

Installect Advies is volledig gecertificeerd partner voor het ontwerp van open bodemenergiesystemen. Eenvoudige grondwatersystemen en gestandaardiseerde concepten zijn daarbij het uitgangspunt.

 

Eenvoud en standaardisatie bieden goede voorwaarden voor kwaliteit. Het maakt de kans op fouten kleiner en vergroot de bedrijfszekerheid. Ook het beheer is eenvoudiger als systemen op verschillende projecten gelijk zijn. Installect advies is gecertificeerd en erkend specialist voor open bodemenergiesystemen. We werken volgens de wettelijk verplichte methodes.

 

Bodemenergie advies

 

Ontwerp ondergronds (BRL11000)

 

Ontwerp bovengronds (BRL6000-21)

 

 

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op