Bestek bodemenergie

Als onderdeel van het totaalbestek van een uit te voeren werk levert Installect het bestek bodemenergie. De technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden duidelijk omschreven.

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Morren.

 

Uitgangspunten

Het bestek vormt de basis van het contract tussen opdrachtgever en aannemer. Voor het bestek bodemenergie stemmen we eerst de ontwerpuitgangspunten definitief af. Daarbij draait het om werktuigbouwkundige installaties, gevraagde vermogens koeling en verwarming en gebouwinstallaties. Energiehoeveelheden, temperatuurtrajecten en drukken leggen we eenduidig vast conform de wettelijke richtlijnen van de BRL11000 en BRL6000-21.

 

Thermische balans

Bodemenergiesystemen moeten thermisch in balans zijn. Er moet dus evenveel warmte als koude in de bodem worden gebracht. In het bestek bodemenergie zetten we hier een strategie voor op en leggen dit vast.

 

Systeemopzet en componentenselectie

Het bodemenergiesysteem wordt nader uitgewerkt, de componenten worden bepaald en de regeling en besturing wordt vastgesteld. De bronlocaties worden bepaald en de benodigde berekeningen worden uitgevoerd. De kwaliteitscriteria en garanties worden beschreven. Het systeem wordt zodanig ingericht dat het kan voldoen aan de actuele wettelijke eisen.

 

Bestekomschrijving en afstemmingsoverleg

Uit de voorgaande fases volgt de uiteindelijke bestekomschrijving van het bodemenergiesysteem. De adviseur neemt deze omschrijving op in het werktuigbouwkundige bestek. Om een goed werkend eindresultaat te krijgen bespreken we de inpassing van het bodemenergiesysteem in het totaalbestek. De bestekstukken worden besproken en definitief vastgesteld.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op