Bodemenergie cursus

Kennis van bodemenergiesystemen is ook voor onze bouwpartners van groot belang voor succesvolle projecten. Daarom geven we bodemenergie cursus. We willen deze kennis niet voor onszelf houden, maar delen. Daarbij hebben we veel aandacht voor de interactie met het gebouw en gebouwinstallaties.

Neem hiervoor contact op met Wil van den Heuvel.

 

Maatwerk

De Installect bedrijven zijn volledig gecertificeerd voor het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van de WKO-installatie en de energiecentrale van open bodemenergiesystemen. Hierover verzorgen wij bodemenergie cursus op maat op onze vestiging te Nijkerk of in company bij uw bedrijf. We behandelen de theorie maar bespreken vooral de praktijk. Al naar gelang de behoefte in uw organisatie kunnen we op maat een opleiding met u bespreken.

We besteden aandacht aan:

  • Comfort
  • Energiebesparing
  • Bedrijfszekerheid
  • Thermische balans
  • Praktische kennis
  • Ontwerp, realisatie & beheer
  • BRL 11000
  • BRL 6000-21
  • Ondersteund met praktijkcases

 

Het gebouw vraagt, het bodemenergiesysteem levert.

Energievraag en energielevering, daar gaat het om bij koeling en verwarming van een gebouw. Een bodemenergiesysteem levert energiezuinige verwarming en koeling met behulp van een warmtepomp en tijdelijke energieopslag in grondwater. Hoeveel energie er geleverd en opgeslagen wordt hangt af van de vraag om koeling en verwarming uit het gebouw. Het is dus belangrijk er voor te zorgen dat een gebouw niet onnodig veel energie vraagt. Vanuit dit principe wordt het bodemenergiesysteem ontworpen door erkende specialisten. Om een goed systeem te kunnen leveren is het belangrijk om vast te leggen wat uw (energie)vraag is. In onze cursussen bodemenergie

 

Hoeveel energie vraagt het gebouw?

De hoeveelheid koeling en verwarming is deels afhankelijk van buitentemperaturen en seizoenen. Zomers kunnen koel of warm, winters kunnen streng of zacht zijn. De energievraag is daarom niet elk jaar gelijk. Het bodemenergiesysteem zal bij variërende omstandigheden een gewenste prestatie moeten kunnen leveren. Van u vernemen we graag welke prestatie gewenst is. De gebruiker heeft hier invloed op door de gebruikstijden, het aantal mensen en de apparatuur  in een gebouw.  Installect  vraagt daarom van de opdrachtgever uitgangspunten waarmee wordt vastgelegd wat het systeem onder verschillende omstandigheden wel en niet kan. Hiervoor worden meerdere scenario’s gebruikt. Als de uitgangspunten wijzigen heeft dit gevolgen voor het ontwerp van het bodemenergiesysteem.

 

Aanvoer- en retourtemperatuur

Een bodemenergiesysteem levert water van een bepaalde temperatuur aan een gebouw, voor verwarming en koeling (aanvoer). Als dat niet gebeurd dan gaat dit ten koste van het comfort.
Het gebouw levert vervolgens ook water van een bepaalde temperatuur terug aan het bodemenergiesysteem (retour). De gebouwinstallaties dienen zo ontworpen te zijn dat het gebouw met een afgesproken temperatuur retour komt. Als deze temperatuur bij verwarming te hoog is of bij koeling te laag dan kan het Bodemenergiesysteem niet het gewenste vermogen en de gevraagde energieprestatie leveren. Goede afstemming is dus belangrijk, evenals het vastleggen wie welke verantwoordelijkheid heeft. Een bodemenergie cursus van Installect geeft inzicht in het totaal.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op