Haalbaarheidsstudie bodemenergie

Installect geeft antwoord op de vraag of een bodemenergiesysteem mogelijk en rendabel is in een specifieke situatie. Honderden bodemenergiesystemen in Nederland begonnen met een haalbaarheidsstudie bodemenergie van Installect.

Neem voor meer informatie contact op met Sander Pleket of Marcel Morren.

 

Inhoud

Bij onze haalbaarheidsstudie bodemenergie hoeft u niet te zoeken naar het antwoord op uw vraag: die zetten we gelijk in de inleiding. De specificatie en onderbouwing vindt u in de rest van het rapport. We ordenen de informatie op basis van relevantie.

 

Conclusies en aanbevelingen

U bent natuurlijk benieuwd naar de conclusies en aanbevelingen die het resultaat zijn van ons onderzoek. Daarom zetten we die niet achteraan ons rapport maar beginnen we ermee. Praktisch en overzichtelijk vertaald naar:

  • Energievraag en -levering;
  • Bodemomstandigheden;
  • Juridische haalbaarheid;
  • Energiebesparing;
  • Financiële haalbaarheid.

 

Onderzoeksresultaten

In de rest van de haalbaarheidsstudie bodemenergie worden de bovenstaande punten in detail uitgewerkt. Op basis van projectlocatie, gebouwgrootte, gebouwgebruik en ontwerpuitgangspunten wordt een eerste inschatting van het brondebiet gemaakt in m³/h.

 

In het bodemonderzoek wordt de bodemopbouw op basis van verschillende archieven, kaarten en profielen geanalyseerd. Hierbij worden ook de technische belemmeringen en risico’s op verstopping ten gevolge van redox en gasvorming inzichtelijk gemaakt. Uit dit onderzoek resulteren de mogelijkheden voor een monobron of doubletsystemen en de daarbij behorende risico’s.

 

Voor het realiseren van een WKO systeem moet vastgesteld worden welke wet- en regelgeving binnen het juridisch kader van toepassing is. Het beleid van provincie, gemeente en waterschap, alsmede eventuele masterplannen en infrastructuur wordt in het onderzoek meegenomen.

 

Op basis van de projectgegevens en het bodemonderzoek wordt een modelberekening uitgevoerd. Hieruit volgen gegevens omtrent de mogelijke energiebesparing en CO2 reductie. Met rekenscenario’s met een afwijkende energievraag wordt de mogelijkheid voor balanscorrectie onderzocht.

 

De door Installect ontwikkelde modelberekening wordt gebruikt om het WKO systeem in financieel perspectief te plaatsen. De kosten van een conventionele en van een duurzame installatie worden tegen elkaar afgezet. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om fiscale voordelen te benutten. Tot slot wordt de terugverdientijd van het WKO systeem berekend.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op