Second Opinion bodemenergie

Presteert uw bodemenergiesysteem optimaal, of kan het beter? Vraag ons bij twijfel om een second opinion bodemenergie. We rapporteren de verbetermogelijkheden en adviseren over de implementatie ervan.

Neem voor meer informatie contact op met Henk Broekhuizen of Marcel Morren.

 

 

Uitgangspunten

De energievraag van een gebouw is niet elk jaar gelijk. De hoeveelheid koeling en verwarming is deels afhankelijk van buitentemperaturen en seizoenen.  Het bodemenergiesysteem zal bij variërende omstandigheden een gewenste prestatie moeten kunnen leveren. De gebruiker heeft invloed door de gebruikstijden, het aantal mensen en de apparatuur  in een gebouw. Hiervoor zijn uitgangspunten geformuleerd bij het ontwerp van uw bodemenergiesysteem. Bij een second opinion bodemenergie is dat ons vertrekpunt.

 

Thermische balans

Bodemenergiesystemen moeten thermisch in balans zijn. Er moet dus evenveel warmte als koude in de bodem worden gebracht. Als uw systeem niet (meer) thermisch in balans is onderzoeken wij hoe dat komt en hoe het verholpen kan worden. Daarbij kijken we naar de energievraag, de aanvoer- en retourtemperaturen  en de afstemming met de gebouwinstallaties.

 

Energievraag en -levering

Energievraag en energielevering, daar gaat het om bij koeling en verwarming van een gebouw. Een bodemenergiesysteem levert energiezuinige verwarming en koeling met behulp van een warmtepomp en tijdelijke energieopslag in grondwater. Hoeveel energie er geleverd en opgeslagen wordt hangt af van de vraag om koeling en verwarming uit het gebouw. Het is dus belangrijk er voor te zorgen dat een gebouw niet onnodig veel energie vraagt. Vanuit dit principe kijken we bij een second opinion bodemenergie naar energievraag en energielevering.

 

Aanvoer- en retourtemperatuur

Een bodemenergiesysteem levert water van een bepaalde temperatuur aan een gebouw, voor verwarming en koeling (aanvoer). Als dat niet gebeurd dan gaat dit ten koste van het comfort.
Het gebouw levert vervolgens ook water van een bepaalde temperatuur terug aan het bodemenergiesysteem (retour). De gebouwinstallaties dienen zo ontworpen te zijn dat het gebouw met een afgesproken temperatuur retour komt. Als deze temperatuur bij verwarming te hoog is of bij koeling te laag dan kan het Bodemenergiesysteem niet het gewenste vermogen en de gevraagde energieprestatie leveren.  Goede afstemming is dus belangrijk, evenals het vastleggen wie welke verantwoordelijkheid heeft. Ook dat is onderdeel van onze second opinion bodemenergie.

 

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op