Thermische balans bij WKO

Het realiseren van een thermische balans bij WKO-systemen is belangrijk. Installect is betrokken bij een kwart van de WKO-systemen in Nederland en heeft dan ook ruime ervaring in het effectief corrigeren van een thermische onbalans.

Neem hiervoor contact op met Henk Broekhuizen.

 

Thermische balans

Eigenaars van WKO-systemen moeten rekening houden met een thermische balans. Er moet dus evenveel warmte als koude in de bodem worden gebracht. Als uw systeem niet (meer) thermisch in balans is onderzoeken wij hoe dat komt en hoe het verholpen kan worden. Daarbij kijken we naar de energievraag, de aanvoer- en retourtemperaturen  en de afstemming met de gebouwinstallaties.

 

Voor comfort en energieprestatie

Installect kijkt tijdens het beheer van een installatie graag mee naar wat er gebeurt: zowel in de gebouwinstallatie als in de bron. Installect houdt de energiestromen goed in gaten, beheert deze en adviseert over maatregelen die genomen kunnen worden om een thermische balans te creëren. Dat kan betekenen dat er bijvoorbeeld extra koudevraag moet worden gecreëerd. Dat lijkt onlogisch maar levert uiteindelijk het gewenste resultaat. De maatregelen zorgen er niet alleen voor dat het WKO-systeem voldoet aan de overheidseisen, er kan tegelijk gewerkt worden aan verbetering van de energieprestatie.

 

Energievraag en -levering

Energievraag en energielevering, daar gaat het om bij koeling en verwarming van een gebouw. Een bodemenergiesysteem levert energiezuinige verwarming en koeling met behulp van een warmtepomp en tijdelijke energieopslag in grondwater. Hoeveel energie er geleverd en opgeslagen wordt hangt af van de vraag om koeling en verwarming uit het gebouw. Het is dus belangrijk er voor te zorgen dat een gebouw niet onnodig veel energie vraagt. Vanuit dit principe kijken we bij een second opinion bodemenergie naar energievraag en energielevering.

 

Aanvoer- en retourtemperatuur

Een bodemenergiesysteem levert water van een bepaalde temperatuur aan een gebouw, voor verwarming en koeling (aanvoer). Als dat niet gebeurd dan gaat dit ten koste van het comfort.
Het gebouw levert vervolgens ook water van een bepaalde temperatuur terug aan het bodemenergiesysteem (retour). De gebouwinstallaties dienen zo ontworpen te zijn dat het gebouw met een afgesproken temperatuur retour komt. Als deze temperatuur bij verwarming te hoog is of bij koeling te laag dan kan het Bodemenergiesysteem niet het gewenste vermogen en de gevraagde energieprestatie leveren.  Goede afstemming is dus belangrijk, evenals het vastleggen wie welke verantwoordelijkheid heeft. Ook dat is onderdeel van onze second opinion bodemenergie.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op