WKO energieprestatie: bepalen, bewaken en verbeteren

Een WKO-systeem moet in de praktijk functioneren zoals vooraf bedacht: het moet de warmte en koude die in een gebouw over is opslaan in de bodem. Dat is WKO energieprestatie. Een afwijking in opgeslagen en geleverde energiehoeveelheden kan alleen gecorrigeerd worden vanuit de gebouwinstallatie.

Neem hiervoor contact op met Marco Brouwer of Marcel Morren.

 

Bepalen, bewaken en verbeteren

Daarom combineert Installect voor de energieprestatie het bewaken van een WKO-systeem met het energiebeheer van de gebouwinstallatie. Het uiteindelijke doel is om de gewenste energiebesparing te realiseren.

 

Verplichte kans..

De overheid stelt eisen aan de energieprestatie: zij verlangt van eigenaren dat zij de prestaties van hun systeem periodiek aantonen. Een verplichting die, vanuit het oogpunt van energiebeheer, tegelijk een kans is: het helpt om de complete gebouwinstallatie te bewaken en te verbeteren. Het energiegebruik wordt daardoor geminimaliseerd.

 

Breed toepasbare rapportage

Installect bepaalt en bewaakt de energieprestatie van WKO-systemen (met of zonder warmtepomp). Een analyse van uw systeem, in samenhang met de gebouwinstallaties, geeft een helder beeld van de situatie. Eventuele afwijkingen worden in kaart gebracht alsook de oorzaken ervan. Praktische adviezen zorgen ervoor dat besparingen in de praktijk worden waargemaakt en dat uw energiegebruik wordt geminimaliseerd. Een rapportage van Installect kan gebruikt worden in de milieuverslaggeving en om de prestaties van uw WKO-systeem te verantwoorden richting overheden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op