WKO Gebiedsontwikkeling

Slimme WKO gebiedsontwikkeling. Dat staan wij voor. In Nederland zijn al meer dan 1600 systemen in bedrijf. Vooral in drukke gebieden moet de inzet van WKO-systemen daarom in goed overleg gebeuren zodat zoveel mogelijk partijen gebruik kunnen maken van de bodem.

Neem voor meer informatie contact op met Henk Broekhuizen.

 

Collectief, individueel of tussenvorm?

Installect ondersteunt overheden en opdrachtgevers bij het regisseren van WKO gebiedsontwikkeling in drukke gebieden. Installect maakt een gedegen afweging: is een collectief systeem het beste, meerdere individuele systemen of wellicht een tussenvorm. Bij die afweging spelen niet alleen de techniek en de bodem een rol maar vooral ook organisatorische en financiële aspecten. Bijvoorbeeld de bereidheid tot samenwerking tussen partijen of risico’s bij voorfinanciering van een collectief systeem.

 

De visie van Installect op gebiedsontwikkeling

Installect heeft de visie dat een collectief systeem niet altijd de meest optimale oplossing is. Met een goede regie kan het financieel en organisatorisch interessanter zijn om te werken met meerdere goed afgestemde individuele systemen die fasegewijs ontwikkeld worden. De overheid dient dan wel goed de regie te voeren. Een collectief systeem heeft de voorkeur als dit ook duidelijk collectieve voordelen biedt waardoor private partijen graag meewerken.

In het artikel WKO Gebiedsontwikkeling uit RCC Koude & luchtbehandeling geeft Installect een uitgebreide analyse van de diverse mogelijkheden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op