WKO haalbaarheidsstudie

Duurzaam comfort en maximaal rendement

Neem voor meer informatie contact op met Marco Brouwer of Marcel Morren.

 

WKO haalbaarheidsstudie

Is een WKO haalbaar? Die vraag beantwoord Installect in een WKO haalbaarheidsstudie. Niet alleen de bodemtechnische of juridische kant wordt daarbij beoordeeld maar vooral ook de economische. Doel is altijd om een duurzame en betrouwbare energielevering te realiseren die de gebruikers van een gebouw optimaal comfort biedt tegen een aantrekkelijke prijs.

 

Broncapaciteit afgestemd op de energiebehoefte

Installect start de WKO haalbaarheidsstudie met het vaststellen van de energiebehoefte van een gebouw. Op basis daarvan wordt de benodigde capaciteit van de bron berekend. Deze broncapaciteit bepaalt in belangrijke mate het te investeren bedrag in een WKO-systeem en daarmee de economische haalbaarheid. Installect bekijkt nauwkeurig welke broncapaciteit nodig is om een specifiek gebouw te kunnen koelen en verwarmen. Dit wordt bepaald met behulp van een modelberekeningprogramma, ervaringsgetallen en kennis van diverse systeemconcepten. Uitgangspunt daarbij is een realistisch gebouwconcept en een betrouwbare energielevering. Indien gewenst bekijkt Installect in dit stadium gelijk wat het effect is van een WKO-systeem op de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van een gebouw.

 

Bodem

De bodem is in de eerste plaats bepalend: is WKO mogelijk op een specifieke locatie? Een groot deel van de Nederlandse bodem is geschikt voor WKO, maar niet op elke locatie kan en mag het worden toegepast. Nader onderzoek door Installect wijst uit wat er kan. Vaak kan gebruik worden gemaakt van bestaande gegevens. Af en toe is echter een proefboring nodig op locatie.

 

Maximaal rendement

Installect onderscheidt zich door een nauwkeurige afstemming van het bronsysteem op de gewenste capaciteit. Installect kiest niet voor ruime marges, grote broncapaciteiten en dure systemen. Installect garandeert haar opdrachtgevers niet alleen duurzaam comfort maar tegelijk maximaal rendement!

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op