WKO inpassing en ontwerp

Installect is specialist in WKO inpassing en ontwerp. Installect is betrokken bij bijna een kwart van het totaal aantal bodemenergiesystemen in Nederland en kan dan ook gebruik maken van een heel brede ervaring.

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Morren.

 

Optimale afstemming op de gebouwinstallatie

WKO inpassing door Installect onderscheidt zich door bodemenergiesystemen te ontwerpen die naadloos aansluiten op de gebouwinstallatie en op de comforteisen van de opdrachtgever. Dat is een voorwaarde voor het behalen van een optimale prestatie: duurzaam en constant comfort tegen acceptabele kosten.

 

WKO inpassing: de energieprestatie

Opdrachtgevers kunnen bij onze WKO inpassing rekenen op een maximale kwaliteit. Hiertoe past Installect (een combinatie van) bewezen technieken toe die goed aansluiten op de specifieke situatie. Uiteraard zorgt Installect ervoor dat de thermische balans in de bodem voldoet aan de eisen die de overheid in haar vergunning hieraan stelt. Installect houdt daartoe de energiestromen goed in gaten, beheert deze en stuurt bij waar nodig. Dit zorgt er niet alleen voor dat het WKO-systeem voldoet aan de overheidseisen, er kan tegelijk gewerkt worden aan verbetering van de energieprestatie.

 

De energievraag bepalen

Bodemenergie afstemmen op de gebouwinstallaties houdt in dat we de energievraag afstemmen met de ontwerper van de gebouwinstallaties. Een bodemenergiesysteem doet niks anders dan leveren wat er gevraagd wordt. Hoeveel verwarming en koeling er gevraagd wordt hangt af van de gebouwinstallaties.

Hierbij letten we onder meer op:

 • Ontwerpvermogen voor verwarming en koeling
 • Aanvoer- en retourtemperaturen voor verwarming en koeling
 • Volumes
 • Drukken
 • Ontwerp van de luchtbehandelingskast
 • Deellastgegevens
 • Bijzondere condities
  • Bandbreedtes
  • Mogelijke afwijkingen

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op