WKO specialisten

De mensen van Installect werken al met WKO sinds de jaren ’90, toen de eerste Warmte Koude Opslag systemen in grondwater werden gerealiseerd. Vanuit die pioniersfase hebben we steeds gekozen voor goed ontwerp en standaardisatie. We noemen onszelf dan ook niet zomaar WKO specialisten, gelukkig doen anderen dat.

Als u één van onze WKO specialisten wil spreken, neem dan contact op.

 

Erkenning

Al in 2005 ontving Henk Broekhuizen de B.J. Max prijs voor het ontwikkelen van praktische ontwerpregels voor gebouwinstallaties met ondergrondse energieopslag.

WKO specialisten

De jury bestond uit adviseurs, installateurs en wetenschappelijk onderzoekers. De TVVL rijkt de prijs uit aan een persoon die een toegankelijke studie of onderzoek heeft gepubliceerd over het installatietechnisch vakgebied, waarbij nieuwe ontwikkelingen centraal staan. Vakbroeders erkennen ons dus al jaren als WKO specialisten. Deze ontwerpregels verschenen in de TVVL in een serie van vier publicaties in 2004:

 

Certificering

Sinds 2014 is wettelijke erkenning vereist. Uiteraard zijn de WKO specialisten van Installect Advies volledig gecertificeerde partners voor het ontwerp van open bodemenergiesystemen. Eenvoudige grondwatersystemen en gestandaardiseerde concepten zijn daarbij het uitgangspunt.

Eenvoud en standaardisatie bieden goede voorwaarden voor kwaliteit. Het maakt de kans op fouten kleiner en vergroot de bedrijfszekerheid. Ook het beheer is eenvoudiger als systemen op verschillende projecten gelijk zijn. Installect advies is gecertificeerd en erkend specialist voor open bodemenergiesystemen. We werken volgens de wettelijk verplichte methodes.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op