Energetische gebouwanalyse

Verbeteren energieprestatie

In veel gebouwen wordt meer energie gebruikt dan nodig is. Ook is het vaak mogelijk om duurzame energie toe te passen. Een Energetische Gebouwanalyse van Installect geeft inzicht in het energiegebruik van uw organisatie alsook in de besparingsmogelijkheden. De Energetische Gebouwanalyse resulteert in een praktisch advies met mogelijkheden om energie te besparen en om in de energievraag te voorzien met duurzame energie. Uiteraard geven we daarbij aan binnen welke termijn eventuele investeringen zijn terugverdiend.

Energetische Gebouwanalyse

De Energetische Gebouwanalyse van Installect bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inspectie van gebouw en installaties (energieopwekking, distributie en afgiftesystemen);
  • In kaart brengen van het energiegebruik;
  • Registreren van klachten van gebruikers over klimaat en energievoorziening;
  • Daarnaast bekijken we globaal het gebruiksgedrag van de medewerkers.

Praktisch advies compleet met terugverdientijden

Met de resultaten uit de analyse stelt Installect een praktisch adviesrapport op. Daarin:

  • De maatregelen waarmee de grootste energiebesparingen te realiseren zijn. Variërend van het saneren van inefficiënte compressoren tot het isoleren van afsluiters in de technische ruimten of vervangen van een energieverslindende luchtbehandelingkast;
  • De mogelijkheden om in de energievraag te voorzien met duurzame energie;
  • Voorstellen om het gebruik van fossiele brandstoffen efficiënter te maken. Bijvoorbeeld toepassing van een HR-ketel of gebruik van restenergie.

Bij alle voorgestelde maatregelen geeft Installect een indicatie van de kosten alsook van de daarbij behorende terugverdientijd. Een Energetische Gebouwanalyse van Installect verdient zich snel terug door de besparingen die ermee gerealiseerd worden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op