Renovatieconcept

Verduurzamen van bestaande gebouwen

Met het renovatieconcept kan Installect elk bestaand gebouw verduurzamen. Van een energielabel G naar bijvoorbeeld een energielabel B, of zelfs A. Dat hierbij het comfort voor de gebruikers optimaal is en de oplossingen kostenefficiënt spreekt voor zich. De basisgedachte achter het concept is de Trias Energetica. Installect heeft deze vertaald in haar eigen praktische renovatieconcept.

Van gebruik van restenergie tot duurzame opwekking

Met het renovatieconcept brengt Installect alle energiestromen in een gebouw in kaart. Aan de hand daarvan worden maatregelen ter verduurzaming voorgesteld. Uiteraard bepaalt de opdrachtgever zelf welke maatregelen worden gerealiseerd. In grote lijnen kent het renovatieconcept de volgende onderdelen:

  • Energietekorten en – overschotten in kaart brengen en waar mogelijk direct uitwisselen;
  • Energieoverschotten tijdelijk opslaan voor gebruik op een later moment. Dat kan in het gebouw zelf met bijvoorbeeld betonkernactivering of in de bodem;
  • Energie zo efficiënt mogelijk, vraaggestuurd, distribueren;
  • Bestaande installaties zo mogelijk combineren met duurzame energieopwekking.

Renovatieadvies compleet met terugverdientijden

Het renovatieconcept resulteert voor de opdrachtgever in een praktisch rapport. Daarin de bevindingen uit de energiestromenanalyse, de voorgestelde maatregelen en de energiebesparingen die daaruit voortvloeien. Ook vermeldt het rapport de bijbehorende investeringen en de terugverdientijd. Hiermee kan weloverwogen worden besloten welke maatregelen gerealiseerd moeten worden.

Om ervoor te zorgen dat de maatregelen in de praktijk net zo functioneren als vooraf bedoeld, is Installect graag betrokken bij realisatie en beheer.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op