Restenergie benutten

Binnen het bedrijf of erbuiten

In veel gebouwen en processen blijft energie over. In een datacenter bijvoorbeeld wordt in de serverruimten veel warmte geproduceerd, in de industrie kan sprake zijn van een overschot aan industriewater maar ook afvalwater of zwemwater bevat veel warmte.

Het benutten van restenergie levert vaak een besparing op. De energie kan intern worden ingezet, maar ook buiten een bedrijf. Installect onderzoekt de mogelijkheden van restwarmtebenutting en geeft praktische adviezen. Uiteraard met als randvoorwaarden: kosteneffectiviteit, bedrijfszekerheid en behoud van comfort.

Restenergie analyse

Na inspectie van al de installaties in een gebouw verzorgt Installect een restwarmteanalyse waarbij onder andere wordt vastgesteld:

  • Welke hoeveelheden energie beschikbaar zijn;
  • Op welke momenten de restenergie beschikbaar is;
  • Welke mogelijkheden er zijn om de restenergie te benutten, zowel binnen het bedrijf als daarbuiten;
    of het zinvol is de restenergie op te slaan.

Praktisch advies

Met de resultaten uit de analyse stelt Installect een praktisch adviesrapport op. Daarin:

  • De energiestromen: hoeveelheden, beschikbaarheid, soort en kwaliteit;
  • Voorstellen hoe deze energie benut kan worden;
  • Borging van de opdrachtgeverprocessen zodat de bedrijfszekerheid optimaal blijft;
  • Een indicatie van de benodigde investering met bijbehorende terugverdientijd.

Om ervoor te zorgen dat de maatregelen in de praktijk functioneren zoals bedoeld is Installect graag betrokken bij realisatie en beheer.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op