Smart Grid energieuitwisseling

Installect ondersteunt en adviseert opdrachtgevers bij het inrichten van een Thermisch Smart Grid in een gebied. Dat is een Smart Grid waarbij de overschotten en tekorten in alle energiestromen worden geregeld: zowel warmte, koude als elektra. Dat alles met behoud van het gewenste comfort voor elk van de individuele gebruikers.

 

Energie overschot naar de buren?

Het uitwisselen van energieoverschotten en tekorten in een gebied verhoogt de efficiëntie van het totale energiegebruik en verlaagt de kosten. Energieoverschotten kunnen in verschillende situaties ontstaan: een warmteoverschot in een datacenter of kassencomplex, restwarmte in een industrieel proces, een koudeoverschot uit een koeltoren, overschotten van warmte of koude in een WKO-systeem of een elektraoverschot bij de eigenaar van een set zonnepanelen. Installect brengt de energieoverschotten en tekorten in kaart en bekijkt waar uitwisseling op een kostenefficiënte manier realiseerbaar is terwijl het gewenste comfort gehandhaafd wordt. Daarbij kan het gaan om een situatie van twee naast elkaar gelegen percelen of een groter gebied.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op