Innovatie

Installect ontwikkelt zelf ook nieuwe duurzame energiesystemen en concepten. De innovatie is altijd gericht op verbetering van de energieprestatie, bedrijfszekerheid of comfort. Installect innoveert vanuit onderhanden projecten en voor een specifieke opdrachtgever, maar ook vanuit eigen initiatief en op eigen risico. Installect neemt dit risico omdat zij het volste vertrouwen heeft in nut en noodzaak van de innovatieve systemen.

 

Standaardisatie in innovatie

Bij innovatie streeft Installect maximaal naar standaardisatie. Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van al bestaande standaard componenten. Daarnaast worden voor innovatieve systemen nieuwe standaarden ontwikkeld. Dit is nodig om de kwaliteit te waarborgen en bedrijfszekerheid te garanderen.

 

Innovatieve systemen en concepten

De duurzame energiesystemen van Installect zijn onder andere gestandaardiseerde systemen met warmte-koudeopslag, een gasmotorwarmtepomp, sprinklerbronsystemen, etc. Het zijn technische systemen die in zijn geheel kunnen worden toegepast.
Installect ontwikkelt daarnaast duurzame energieconcepten die bedoeld zijn voor toepassing in bijvoorbeeld de woningbouw, computercentra, musea, etc. De concepten sluiten aan op de specifieke wensen van de betreffende doelgroep.

 

Goed functioneren in de praktijk

Innovatieve duurzame energiesystemen zijn vaak complex. Ondanks dat streeft Installect naar eenvoud en robuustheid van systemen. Om ervoor te zorgen dat de innovaties in de praktijk goed functioneren en de prestaties leveren zoals bedacht wil Installect graag betrokken zijn bij de realisatie en het beheer.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op