Monobron

Een Warmte Koude Opslag systeem in één bron in plaats van twee wordt een monobron genoemd. Installect ontwikkelde en patenteerde een speciale oplossing.

 

Ondergrondse warmtewisselaar

Een doubletsysteem maakt gebruik van twee bronnen. Een monobron is een WKO-installatie in één enkele bron. De warme opslag is daarbij gepositioneerd boven de koude opslag. Installect ontwikkelde en patenteerde een speciale monobron met ondergrondse warmtewisselaar. Het grondwater wisselt dus energie uit met het gebouwwater zonder boven het maaiveld te komen. Het grote voordeel hiervan is de drukhuishouding van het grondwater. Wanneer het grondwater boven het maaiveld zou komen moet het onder druk worden gehouden, hetgeen extra kosten en risico’s met zich meebrengt.

 

Eenvoud

Bij dit gepatenteerde energiesysteem voor warmte-koudeopslag wordt de opslag en het gebruik van warmte en koude in de bodem via één enkele buis geregeld. De koude en warmte worden in twee bronnen boven elkaar in de bodem opgeslagen en via een warmtewisselaar uitgewisseld. Voordeel van de monobron is naast het kostenaspect (er hoeft maar één boring te worden gedaan in plaats van twee) dat er minder ruimte nodig is en de bron ook dichtbij de eindgebruiker kan worden gesitueerd. Dit systeem is gestandaardiseerd en wordt al jaren met succes toegepast.

 

De monobron van Installect is inmiddels ruim 300 keer toegepast.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op