WKO vergunning

Als u gebruik wilt maken van een WKO systeem binnen uw bedrijfspand, dan heeft u daar een vergunning voor nodig. Deze zogenoemde waterwetvergunning wordt voor u aangevraagd door Installect. Alles dat u nodig heeft om de vergunning te behalen zodat uw WKO systeem kan worden geïnstalleerd, wordt door Installect verzorgd. Lees snel verder over de voorwaarden die met de waterwetvergunning zijn verbonden en neem vooral contact op als u hier vragen of opmerkingen over heeft.

Voorwaarden voor een WKO vergunning

Om een vergunning voor uw geplande WKO installatie te bemachtigen is een effectenrapportage verplicht. In deze rapportage worden alle bodemparameters in kaart gebracht en de effecten die een warmte-koude opslag op de omgeving heeft. Er worden drie soorten effecten berekend in de effectenrapportage:

  • Geohydrologische effecten;
  • Thermische effecten;
  • Grondmechanische effecten.

Wordt er op al deze punten groen licht gegeven, dan wordt de vergunning verstrekt en kan er worden gestart met de realisatie van uw WKO installatie.

Neem contact op met Installect

Door contact op te nemen komt u meer te weten over de mogelijkheden van WKO en over de vergunning die u hiervoor nodig heeft. U kunt contact opnemen met een van de vestigingen van Installect. Voor Nijkerk belt u met 033 2465858 en voor Baak kunt u terecht op het telefoonnummer 0575 441187.  

Bekijk ook:

Bodemenergiesysteem | WKO installatie | Energieadvies | Waterwetvergunning

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op