Ketenbenadering

Installect Advies is volledig gecertificeerd partner voor het volledige ontwerp van open bodemenergiesystemen. In samenwerking met zusterbedrijven GeoComfort en Insted wordt zelfs de gehele scope van ontwerp, realisatie en beheer afgedekt. Door deze ketenbenadering voorzien de Installect bedrijven al jaren in de behoefte aan energieprestaties, garanties en verantwoordelijkheid rondom bodemenergiesystemen.

 

Allround kwaliteit in bodemenergie

Eenvoudige grondwatersystemen en gestandaardiseerde concepten zijn het uitgangspunt. Dit biedt goede voorwaarden voor het leveren van kwaliteit, maakt de kans op fouten kleiner en vergroot daarmee de bedrijfszekerheid van systemen. Ook het beheer is eenvoudiger als systemen op verschillende projecten gelijk zijn. De ketenbenadering maakt het mogelijk om bodemenergiesystemen compleet te laten ontwerpen, realiseren en beheren door de Installect bedrijven. Opdrachtgever hoeven minder te coördineren en af te stemmen.

 

Ieder z’n focus

De opdrachtgever kan zodoende focus zetten op het maken van goede afspraken met betrekking tot prestatie, financiën en afstemming van de randvoorwaarden.Uiteraard verlenen de Installect bedrijven hun diensten ook individueel en kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingeschakeld al naar gelang de behoefte van de klant.

 

BRL certificatie

Installect advies is gecertificeerd en erkend specialist bodemenergie. We werkend dus volgens de per 1 oktober 2014 wettelijk verplichte methodes die in verschillende beoordelingsrichtlijnen zijn vastgelegd. De BRL 11000 wordt toegepast voor het ontwerp en detail engineering van open bodemenergiesystemen. De BRL 6000-21 wordt toegepast voor het ontwerp van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen voor woon- en utiliteitgebouwen.

 

Voor onze partners organiseren wij tevens cursussen bodemenergie.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op