Kernwaarden

Innovatief, betrouwbaar en praktijkgericht

Installect wil haar opdrachtgevers toegevoegde waarde leveren: duurzaam comfort, een goede energieprestatie, kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid. Dat zijn onze kernwaarden. Installect gebruikt haar kennis van de techniek om deze waarden te realiseren. Waar nodig wijken we daarbij af van de gangbare paden. Installect adviseert en stimuleert technische innovaties die waarde opleveren voor onze opdrachtgevers.

 

Belofte: presteren zoals beloofd

Installect garandeert dat de oplossingen die zij voor haar opdrachtgevers ontwikkelt in de praktijk de toegevoegde waarde leveren zoals vooraf beloofd. Daarvoor is afstemming in de keten van ontwerp, realisatie en beheer noodzaak.

 

Praktisch: Action Learning sleutel tot succes

Installect is ervan overtuigd dat ontwerpers en adviseurs betrokken moeten zijn bij de praktijk. Alleen zo kan de ontwerpgedachte bewaakt worden tijdens uitvoering en beheer. Het levert directe terugkoppeling op van wat fout gaat en wat beter kan.

 

Werkwijze: standaardisatie en inbedding

Installect streeft naar standaardisatie van systemen en concepten. Dit resulteert in kostenefficiency, minimalisatie van fouten en in betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige systemen. Installect verspreidt haar kennis van de innovaties en standaarden zodat deze breed gedragen worden.

 

Innovatie: met lef en aandacht

Innovatie vergt aandacht: nieuwe standaarden moeten worden ontwikkeld en in de praktijk goed werken. Installect besteedt veel aandacht aan innovatie, simpelweg omdat zij gelooft in het doel ervan: meer toegevoegde waarde voor haar opdrachtgevers. Kosten van innovatie zijn niet per definitie voor rekening van een opdrachtgever. Installect steekt daarom haar nek uit en investeert zelf. Omdat zij het volste vertrouwen heeft in nut en noodzaak van verbeterde systemen. Zo brengen wij onze kernwaarden in de praktijk.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op