Pakhuis Noorderhaven

Installect is mede-oprichter van het innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven. Het Pakhuis is een initiatief van 11 ondernemers uit de Regio Zutphen. De ondernemers zien innovatie als een urgente randvoorwaarde voor economische continuïteit.

 

EMT

De 11 oprichters van Pakhuis Noorderhaven zijn werkzaam in de breedte van de sector energie- en milieutechnologiesector (EMT). Ontwerpers, dienstverleners, kennisbedrijven en realiserende partijen zijn vertegenwoordigd. In de EMT-markt is een sterke vraag naar duurzame technologieën. Er is een sterke drang naar gebruik van renewable energy en naar beperking van de milieubelasting. Dit is voor de sector, en dus voor de betrokken ondernemers, een belangrijke groeimarkt die bepalend is voor economische continuïteit en groei.

 

Innovatievermogen

De benutting van deze marktpotentie wordt bepaald door het innovatievermogen van de ondernemers. Het rendabel benutten van renewable energy vraagt om nieuwe vindingen die door lagere kosten een doorbraak in de markt van duurzame technologieën kunnen betekenen. Voor individuele ondernemers is het onmogelijk om de gewenste ontwikkelingen in de EMT-markt alleen vorm te geven. Hier en daar zal er wellicht een innovatieve ontwikkeling zijn die zelfstandig in de markt kan worden gezet, maar de gewenste ontwikkeling naar renewables en innovatieve technologie vraagt om samenwerking tussen de ondernemers en de partners in de hele keten. Dit is een kernfunctie van het Pakhuis Noorderhaven.

 

Keten van kennis

De kennis uit de hele keten moet benut worden om tot goede en gewenste innovaties te komen. Kennis bij elkaar brengen, combineren, delen en weer verder uitdragen is een sleutelfactor om innovaties tot een succes te maken. Het gaat om het bij elkaar brengen van bestaande kennis, maar ook om het ontwikkelen van nieuwe kennis. Het gaat om technologische inhoudelijke kennis (uit de sector EMT en daar buiten!), maar ook om ondersteunende kennis (hoe financier ik, hoe bescherm ik mijn eigendom en hoe benut ik het netwerk). Het gaat om de theoretische kennis, maar ook om de praktijkkennis. Alleen een hechte samenwerking tussen partners in de keten en de ondersteunende diensten kan er toe leiden dat innovaties succesvol worden ontwikkeld en vermarkt. De ondernemers in het Pakhuis zien deze uitdaging en hebben besloten om die concreet vorm te geven en de samenwerking daadkrachtig neer te zetten.

Bron: brochure Pakhuis Noorderhaven

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op