Stadhuis Zutphen

Installect adviseert Zutphen bij verduurzaming stadhuis

 Installect Advies is betrokken bij de verduurzaming van het stadhuis in Zutphen. Het gaat om de realisatie van een bodemenergiesysteem voor koeling en verwarming van het in 1994 in gebruik genomen gemeentehuis. Een bijzondere opdracht gezien de locatie in de dichtbebouwde Zutphense binnenstad, met nauwe straatjes en een bodem waarin veel archeologische vondsten zijn gedaan. Ook gaan een aantal historische panden in de directe omgeving van het stadhuis deze voorziening benutten.

Het stadhuis van Zutphen telt 9.000 mvloeroppervlak. De bestaande gebouwinstallatie voor luchtbehandeling, verwarming en koeling is onlangs uitgebreid met een luchtwarmtepomp. De WKO-installatie wordt hier aan toegevoegd voor de warmte- en koudeopslag. Inmiddels heeft Installect de MER-notitie voor deze WKO-installatie verzorgd en het traject voor de vergunningaanvraag is in gang gezet.

GeoDoublet

De gemeente Zutphen besteedt de realisatie van de WKO-installatie uit aan GeoComfort. Gekozen is voor de GeoDoublet 40, een energieopslagsysteem in de capaciteitsrange van 20 t/m 250 m3/h met een capaciteit van 40 m3/h. Dit kan worden uitgebreid naar een capaciteit van 60 m3/h. Hoogwaardige componenten en materialen maken de GeoDoublet geschikt voor zowel zoet als zout grondwater.

De keuze voor een doubletsysteem is gemaakt op basis van de bodemsituatie, die gelet op de geografische basisformatie slechts een beperkte boordiepte toelaat. Om onderlinge verstoring van de bronnen te voorkomen, moeten deze op voldoende afstand van elkaar gerealiseerd worden. Voor de koude en warme bron worden dan ook twee separate boringen verricht: voor en achter het stadhuis.

Eisen aan boringen

De boringen moeten aan bijzondere eisen voldoen, gezien de aanwezigheid van historische gebouwen waarvan delen soms wel duizend jaar oud zijn. Om trillingen in het kwetsbare voegwerk van oude muren te voorkomen, zal verticale boring plaatsvinden op locaties waar al eerder gewoeld is. Ook het leidingwerk moet aan bijzondere eisen voldoen. In verband met de archeologische bodemvondsten worden alle leidingen ondiep gelegd en voorzien van mantelbuizen om beschadiging te voorkomen. Dankzij eerdere projecten met vergelijkbare omstandigheden in bijvoorbeeld het stadshart van Amsterdam kunnen Installect en GeoComfort ook op dit vlak bogen op ruime ervaring. Dit speelde een rol bij de aanbesteding door de gemeente Zutphen.

“Naast ons streven naar inzet van zoveel mogelijk lokale en regionale partners hebben we bij de aanbesteding de ruime ervaring van Installect en GeoComfort meegewogen,” laat Willy Jebbink namens de gemeente Zutphen weten. “Zij zijn partners met een grote staat van dienst die op alle fronten met ons meedenken.”

Breed plan

Het gemeentelijk team dat de verduurzaming in Zutphen aanstuurt, heeft Installect al in een vroeg stadium bij de plannen betrokken. Zo kon gezamenlijk een breed plan worden opgezet: naast het stadhuis gaan ook de aangrenzende twee musea en de eeuwenoude Burgerzaal gebruik maken van de WKO-installatie. Onderzocht wordt of ook het daarnaast gelegen Hamsphire Hotel bij het project betrokken kan worden. Dat past in de plannen om energie optimaal te benutten. Net als de warmteafgifte van de gemeentelijke computerruimtes kan dan ook de vrijkomende warmte van de koelcellen van het hotel bijdragen aan de verduurzaming.

Klaas van Olst van Volat is namens de gemeente projectcoördinator bij het project in Zutphen. De uitvoerende installateur is Kimenai Installatiebeheer uit Lochem, een relatie waar Installect en GeoComfort regelmatig mee optrekken. De realisatie van de WKO-installatie moet in de loop van 2018 gereed zijn.

 

DCMR (milieudienst Rijnmond) en Life hebben zich gevestigd op Schieveste, een schitterende locatie in de zuidelijke Randstad. Installect ontwierp voor hen de energiecentrale, met de eerste WKO van Schieveste.

 

Duurzame ambitie

De gemeente Schiedam heeft met de ontwikkeling van Schieveste duurzaamheid een speerpunt gemaakt. Hierover schrijft de gemeente:

Duurzaamheid en innovativiteit zijn belangrijke pijlers bij de ontwikkeling van Schieveste. Dit komt onder andere naar voren in de duurzame manier van energieopwekking via een zogenaamde warmte-/koudeopslag (WKO), slimme maatregelen bij het inrichten van het openbaar gebied en een innovatieve wijze van beheer.

Deze duurzame ambitie is ook uitgevoerd: de eerste ontwikkeling op het terrein bracht ook meteen de eerste WKO van Schieveste met zich mee.

Energiecentrale

Voor het gebouw waar DCMR en Life zicht vestigden werd een doubletsysteem met een capaciteit van 100m3/h gerealiseerd. De gehele energiecentrale, inclusief warmtepomp en CV, is goed voor 1MW koeling en 1,5 MW verwarming. Hiermee wordt de ruim 20.000m2 oppervlakte duurzaam verwarmd en gekoeld. Passend bij de ambitie voor Schieveste.

 

LIFE college

Ook LIFE ontbreekt het niet aan ambitie. Dat blijkt wel uit hoe LIFE zich richt tot hun scholieren:

Waar ben jij goed in? Wat is jouw talent? Daar draait het om bij ons op school. LIFE College is een school die anders is dan alle andere scholen die je kent. Omdat het hier zo leuk is en je je echt thuis voelt. Onze school ziet er niet uit als een normale school. Er is veel meer te doen en te beleven!

Op onze school leer je veel meer dan alleen een mooi vak. Je leert over het leven, wat er later van je wordt verwacht. Je leert wat je voor anderen kunt betekenen. Zodat je je zelfverzekerd en gelukkig voelt. Je leert over alles waar je ooit van gedroomd hebt. Over de wereld om je heen. Je leert te kiezen voor succes. Jouw talent doet er namelijk toe!

 

Het onderwijspark Ezinge “parel voor Meppel” werd in november 2014 door Koning Willem Alexander geopend. Het door Atelier PRO ontworpen gebouw wordt van verwarming en koeling voorzien door een energieconcept van Installect, met bodemenergie en HT-WP (hoge temperatuur warmtepomp).

 

Woonconcept en de HT-WP

Het onderwijspark Ezinge is gebouwd in opdracht van Woonconcept. Voor deze opdrachtgever ontwikkelde Installect Advies diverse energiecentrales. Daarbij werd meerdere malen gebruik gemaakt van de HT-WP (hoge temperatuur warmtepomp) in combinatie met bodemenergie. Onderwijspark Ezinge maakt gebruik van twee monobronnen met een capaciteit van 40m3/h, in combinatie met twee HT-WP’s. Over keuze voor deze techniek stond in 2013 een uitgebreid artikel in de Cobouw XL.

 

TCO berekeningen

De vijf scholen die in Meppel samen zijn gegaan in Onderwijspark Ezinge gingen niet over één nacht ijs. Voor het gebouw van ruim 28.000m2 zijn de ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid vooraf getoetst. Het bouwkostenbudget en de kostenramingen maakten onderdeel uit van TCO- en exploitatieberekeningen. Zo is door de opdrachtgever bepaald wat de beste keuzes zijn op de lange termijn. De energiecentrale met bodemenergie en HT-WP kwam daarbij als sterkste uit de bus. Vooral de energiezuinige opwekking van warmte was daarbij doorslaggevend.

 

 

 

Irdeto is wereldmarktleider in beveiliging van digitale platformen. Geen wonder dat ze voor het WKO datacenter Irdeto kozen voor een goed ontwerp en betrouwbare techniek.

 

Beukenhorst Zuid

Het hoofdkantoor van Irdeto is gevestigd in Hoofddorp. Voor de nieuwbouw ontwierp Installect een energiecentrale met twee monobronnen van 45m3/h en een 500 kW warmtepomp. De locatie heeft een oppervlakte van 8.000 m2, een bedrijfslaboratorium en een serverruimte in de hoogste veiligheidsklasse.

 

Bedrijfszekerheid

Om bedrijfszekerheid te verhogen koos Installect ervoor het WKO datacenter Irdeto met twee monobronnen, en daarmee twee koelsystemen, te realiseren in plaats van één doubletsysteem. Ook kan het energiesysteem optimaal gebruik maken van de buitenluchttemperatuur zolang deze voldoende laag is. Deze zogenaamde vrije koeling wordt mogelijk gemaakt door een dry-cooler met bijbehorend distributiesysteem.

 

Irdeto

Irdeto is een wereldleider in het beveiligen van digitale platformen. Ze leveren hun diensten aan de wereldspelers op het gebied van video entertainment. De dienstverlening betreft het beveiligen van digitale activa, zodat de afnemers hun businessmodel voor de digitale economie kunnen veiligstellen.

 

 

Ondergronds gebeurt iets bijzonders bij het UvA Sciencepark in Amsterdam: WKO energieuitwisseling. De universiteit en een nabijgelegen datacenter wisselen ondergronds energie uit. Installect verzorgde de vergunning en ontwierp het energiesysteem.

 

WKO Masterplan

Installect denkt graag in mogelijkheden. Als anderen zeggen dat iets niet kan, kijken we nog een keer. Zo ook bij het sciencepark. Het bodemenergiesysteem van de UvA was nog maar net operationeel toen een nabijgelegen datacenter ook een WKO systeem aan wilde leggen. Op basis van het masterplan dat de adviseur van gemeente had opgesteld, zou dit niet mogelijk zijn. De verplichte positionering van warme en koude bronnen zou leiden tot thermische kortsluiting.

Installect Advies zag echter mogelijkheden: door het masterplan aan te passen en de warme bronnen in elkaars nabijheid te plaatsen werd WKO energieuitwisseling mogelijk. In overleg met de gemeente, de provincie en betrokken partijen werd hier goedkeuring op verkregen. Het datacenter en de UvA wisselen ondergronds energie uit, als daar behoefte aan is.

 

WKO waar voor je geld

Het door Installect ontworpen bodemenergiesysteem van de UvA presteert goed. Unica verzorgde het installatiewerk. De Universiteit van Amsterdam zegt hierover op hun site:

In het project ‘WKO waar voor je geld’ van de Gemeente Amsterdam is het energierendement van 57 warmte-koudeopslaginstallaties geëvalueerd op basis van de Wet Milieubeheer. De WKO-installatie van de UvA op Sciencepark Amsterdam wordt gekwalificeerd als één van de best presterende.  De UvA heeft duurzaamheid en daarmee duurzame energie hoog in haar vaandel staan. ‘Met WKO als betrouwbare techniek voor het opwekken van duurzame energie, realiseren wij een groot gedeelte van onze CO2-doelstelling. De WKO-centrale op het Sciencepark levert aan vier gebouwen van de UvA warmte en koude. De combinatie met de gebouwinstallatie en het WKO-systeem van Unica is goed op elkaar afgestemd, waardoor het binnenklimaat uitstekend beheerst kan worden. Intussen koppelen we meerdere gebouwen aan deze installatie.’ zegt Gerben Smit, hoofd huisvesting van Facility Services van UvA en HvA.

 

 

Voor de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool Groningen ontwierp Installect meerdere energiecentrales met Warmte Koude Opslag. In totaal 12 MW koeling en 7,5 MW verwarming.

 

Inventing new connections

De Zernike campus Groningen wil kennis en ondernemerschap verbinden. Duizenden onderzoekers werken samen met ondernemers aan innovatieve oplossingen. Dagelijks ontwikkelen ruim 35000 studenten zich hier tot professionals. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de universiteit en hogeschool, de gemeente, provincie, bedrijfsleven en het Universitair Medisch Centrum. Het motto de Zernike Campus “Inventing New Connections” is afkomstig van Nobelprijswinnaar Frits Zernike (1888-1966). Goede samenwerking staat daarin centraal.

 

Collectieve WKO

Goede samenwerking heeft ook voor een innovatieve oplossing met collectieve WKO gezorgd op de Zernike Campus. In totaal werden 5 gebouwen, in totaal meer dan 150.000 m2, aangesloten op 7 energiecentrales. Omdat er onderling gebruik gemaakt kan worden van het beschikbare grondwater is er sprake van een collectieve WKO voorziening. Tegelijk kunnen verschillende gebouwen goed in hun individuele energiebehoefte voorzien.

 

Samenwerking

Bij de realisatie van dit project heeft Installect Advies integraal samengewerkt met de realiserende partijen Unica en GeoComfort.  Op het Zernike terrein van de RUG zijn door GeoComfort een viertal WKO systemen aangelegd. Veel van de energiecentrales zijn ontworpen door Installect waarna Unica de installaties voor haar rekening nam. Unica Ecopower exploiteert de vier WKO installaties op het terrein.

 

Gefaseerde realisatie

Voor het Zernike gebouw is groot doublet gerealiseerd met een capaciteit van 235m3/h. De gebouwen FBOR en Levenswetenschappen delen één bronnenpaar waarin twee bronpompen per bron zijn aangebracht. Op deze manier was het mogelijk de installaties voor de gebouwen gefaseerd te realiseren. Voor de gebouwen van HIS economie zijn een tweetal monobronnen gerealiseerd met een capaciteit van 40m3/h.

Voor de renovatie van 162 woningen van woningcorporatie De Alliantie rekende Installect meerdere verduurzamingsscenario’s door. Thermische zonnepanelen zorgen nu voor energiezuinig warm tapwater.

 

De Alliantie

De Alliantie heeft goede en betaalbare huizen voor mensen met een bescheiden inkomen. De Alliantie verhuurt, onderhoudt, bouwt en verkoopt woningen in de regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. In totaal circa 53.000 woningen. Woningcorporatie De Alliantie en Installect Advies hebben op meerdere projecten samengewerkt. Zo ook voor de renovatie van 162 woningen in de wijk Schuilenburg te Amersfoort.

 

Schuilenburg

De woningen in de wijk Schuilenburg zijn verdeeld over drie flatgebouwen. De warmtevraag van de woningen werd geleverd vanuit een aantal CV-ketels voor collectieve verwarming. Voor tapwaterbereiding beschiktten de woningen over individuele geisers. Vanuit de centrale werden in het verleden de woningen voor 14 flatgebouwen gevoed.

 

Meerdere scenario’s

Voor de renovatie van 162 woningen, verdeeld over 5 portiek- en 1 galerijflat, rekende Installect meerdere scenario’s door. De scenario’s werden verdeeld over twee opties: individuele warmteopwekking in de woning of centrale warmteopwekking in het ketelhuis. Voor elk van de opties werd de investering berekend, de exploitatiekosten en CO2 reductie. Ook de totale investering over een periode van 15 jaar werd zo inzichtelijk gemaakt.

 

Zonneboilers

De Alliantie koos uiteindelijk voor een hybride oplossing. De woningen werden voorzien van individuele HR-ketels. Om het energiegebruik voor de bereiding van warm tapwater te verminderen werden echter thermische zonnepanelen gebruikt. Het warme water van deze panelen wordt verzameld in een zonneboiler. Dit warme water wordt naar de woningen gebracht via een warmwater(cv)-net. Het voorverwarmde tapwater wordt naverwarmd door de cv-ketel. De CO2 footprint wordt aanzienlijk verminderd en het levert de bewoners een mooie energiebesparing op.

renovatie van 162 woningen

Thermische zonnepanelen bij De Alliantie

 

De Leidse Schans moet de meest duurzame campus van Europa worden. Installect ontwierp de energiecentrale met WKO en hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP).

 

Energieconcept

Voor het totale installatieontwerp van Leidse Schans tekende VIAC installatieadvies. Er zijn diverse installatieconcepten doorgerekend waarbij de warmteopwekking van groot belang was voor de uiteindelijke energieprestatie van de locatie (EPL). Uiteindelijk kwam het concept met de hoge temperatuur warmtepomp in combinatie met een monobron en thermische zonnecollectoren
het meest gunstig uit. Vooral het opwekken van warm tapwater in combinatie met ruimteverwarming geeft een HT-WP met gasmotor een veel hoger rendement dan een elektrische warmtepomp.

Campus

In 2015 hebben de eerste studenten hun intrek genomen in de woningen van de Leidse Schans. In totaal gaat het om circa 1.900 studentenwoningen, met commerciële ruimten zoals een café en supermarkt. De campus ligt dichtbij het centrum en bij station Lammenschans. Direct naast de campus ligt het ROC Leiden en op tien minuten fietsafstand een aantal faculteiten van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden.

 

Cobouw

IN de Cobouw XL van 2013 stond over Leidse Schans het volgende te lezen:

Exploitatiemodel voor installatietechniek


In een zo vroeg mogelijk ontwerpstadium legde de adviseur allerlei parameters in het exploitatiemodel
vast en vulde deze in, zoals de te verwachten energieprijsverandering, inflatie, rente voor vreemd vermogen,
disconteringsvoet, enzovoort. Verder werden de terugverdientijd en de netto contante waarde
berekend van uitgewerkte duurzame installatieconcepten. Op basis van de uitkomsten ontdekte de
woningcorporatie welke risico’s ze liep met een bepaalde investering in een installatie en of ze die
risico’s wilden lopen met het oog op de neergelegde duurzame ambities.

Architect Liesbeth van der Pol ontving voor het ontwerp van de drie woontorens “De Amazones” de Bossche architectuurprijs. Installect ontwierp het energiesysteem.

 

Hoge temperatuur warmtepomp

Het energieconcept van De Amazones bestaat uit een monobron WKO met een capaciteit van 20m3/h. Verwarming en piek-koeling wordt geleverd door een hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP) met ruim 265 kW verwarmingsvermogen.

Bouwpartner Hendriks vermeldt over het project:

Binnen een team van experts, met hierin zowel Hendriks-medewerkers als strategische partners, heeft Hendriks als regisseur de coördinerende rol op zich genomen. Het complete palet is hierin meegenomen:

 • Management
 • Engineering
 • Outsourcing
 • Aanbesteding
 • Contracting
 • Monitoring
 • Benchmarking
 • Bouwkunde voorwaarde
 • Installatietechnische voorwaarde

Met als eindresultaat een evenwichtig, goed functionerende WKO-installatie die aan ieders verwachtingspatroon voldoet… een sterk staaltje van ketenintegratie!

 

De Amazones

De Amazones zijn drie slanke woontorens. Elke toren telt 42 luxe appartementen, met 3 appartementen per woonlaag. De torens hebben een ondergrondse garage, waar een openbaar park overheen is aangelegd. De Amazones zijn gelegen op de oude locatie van de Hogere Agrarische school (HAS). De locatie is vlakbij de gezellige binnenstad van ‘s-Hertogenbosch en grenst aan het Prins Hendrik park.

Ontwikkelaar van Wanrooij beschrijft de torens als volgt:

De woontorens waken als drie ranke, slanke dames over het park. Ze staan met smalle voeten in het gras, om zoveel mogelijk groen te behouden. En ze kijken hoog uit over het park, de binnenstad en de IJzeren Vrouw. Ze staan op een mooie afstand van elkaar, met hun puntige neuzen in de richting van de grote waterplas, de IJzeren Vrouw.

 

Bij Spoorzone Delft, op het voormalige terrein van Delft Instruments, zijn ruim 500 studentenstudio’s gerealiseerd. Verwarming en koeling worden duurzaam opgewekt, volgens een energieconcept van Installect.

 

Duurzame co-productie

VIAC Installatie adviseurs tekende voor het totale ontwerp van de installaties. De energiecentrale bestaat uit een monobron en een hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP).

Bouwbedrijf Smits, de aannemer van het werk, schrijft hierover:

“Het gebouw zal duurzaam worden gebouwd en geëxploiteerd. Op het vlak van bouwfysische aspecten en door toepassing van de modernste technische installaties wordt veel duurzame winst geboekt, wat ten goede komt aan de exploitatie, zowel van DUWO als de inwonende student”.

Dit wordt onder andere mogelijk door gebruik te maken van bodemenergie, thermische zonne-energie en een hoge temperatuur warmtepomp.

 

Ontwikkeling in delen

Met het studentencomplex in de Spoorzone Delft wordt een tijdelijke invulling gegeven van de ruimte. Mogelijk wordt het gebouw na 25 jaar weer afgebroken. Marktomstandigheden kunnen de inrichting van een gebied beïnvloeden. Daarom heeft de gemeente bewust gekozen voor een “tijdelijke” gebiedsinrichting.  De exploitatieperiode maakt het mogelijk een hoogwaardig gebouw te realiseren, dat er eventueel ook langer dan 25 jaar kan staan.

 

Studentenhuisvesting

Spoorzone Delft studentenhuisvesting is opgebouwd uit zelfstandige eenheden, 521 stuks, allen voorzien van een keukentje, douche en toilet. Een aantal gemeenschappelijke ruimten op iedere verdieping kunnen naar wens worden gebruikt. Het gebouw heeft een net-niet gesloten carré vorm, omgeven door een (groene) gracht. Rondom het complex ligt een brede, groene strook.

W Hotel Palace is onderdeel van de prestigieuze Starwood keten. Ook in duurzaamheid is W hotel Palace trending. Installect ontwierp het bodemenergiesysteem en de energiecentrale. Ook vroegen de waterwetvergunning aan en leverden uitvoeringsbegeleiding.

 

Masterplan

Amsterdam is een goede locatie voor bodemenergiesystemen.  Vóór de vergunning en realisatie is daarom de afstemming met andere ondergrondse belangen van groot belang. In opdracht van de eigenaar van W Hotel Palace heeft  Installect deze belangen in kaart gebracht. De eigenaars hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wilden voor W Hotel Palace daarom een WKO systeem met warmtepomp toepassen. In overleg met de gemeente Amsterdam heeft Installect deze belangen getoetst en ingepast in de ondergrondse infrastructuur.

 

Uitvoeringsbegeleiding

Tijdens de realisatie van het hotel heeft Installect uitvoeringsbegeleiding voor haar rekening genomen. Hiermee werd geborgd dat de energiecentrale volgens ontwerp werd aangelegd en in gebruik kon worden genomen.

 

W Hotel Palace

Het hotel is voorzien van een 55m3/h monobron. De energiecentrale levert 730 kW koeling en 675kW verwarming. Het W hotel heeft een oppervlakte van 8600 m2, telt 238 kamers, 23 suites inclusief drie WOW Suites en twee royale Extreme Wow Suites. Het streven van Starwood  is om in 2017 wereldwijd zestig
W Hotels open 
te hebben. In het Palace hotel zijn veel oude elementen van het gebouw behouden, toen het nog het Rijkskantoorgebouw voor Geld- en Telefoonbedrijf  zoals kilometers aan koperen buizen.

Installect ontwierp het energiesysteem voor Van der Valk hotel Blijdorp, inclusief de sprinklerbron.

 

 

Kwaliteit

Van der Valk hotel Blijdorp krijgt van haar gasten hoge beoordelingen. Uit het gouden green key certificaat blijkt dat duurzaamheid voor Van der Valk ook hoog in het vaandel staat. De energieopwekking met Warmte Koude Opslag draagt hier aan bij. Installect ontwierp de energiecentrale voor meerdere Van der Valk hotels.

 

Sprinkler

Installect ontwikkelde de techniek om de bronnen van een bodemopslagsysteem ook te kunnen gebruiken om water te leveren voor sprinklersystemen. Ook bij Van der Valk hotel Blijdorp is deze techniek toegepast. Het water wordt direct gewonnen uit de hoogwaardige WKO-bronnen. Zo is de sprinklerbron een betrouwbare maar ook uiterst duurzame oplossing: er wordt geen drinkwater aangesproken.

 

Certificatie

In overleg met de brandweer, sprinklerleveranciers en certificerende instanties zorgde Installect ervoor dat deze vorm van bluswaterlevering sinds 2008 certificeerbaar is. Samen met een andere betrokken partijen stelde Installect de sprinklerbron richtlijn “Memorandum 66A” op. Deze toepassing bespaart veel kosten en het ruimtebeslag voor opslagtanks is niet nodig.

 

Green Key Gold

Van Der Valk Hotels zijn allemaal gecertificeerd met het Green Key keurmerk. De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.

Om voor de Green Key in aanmerking te komen moeten ondernemers veel maatregelen nemen met betrekking tot milieuzorg en MVO. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveau’s: Brons, Zilver en Goud. Hoe meer optionele maatregelen een ondernemer invult, hoe hoger de uiteindelijke uitslag is.

De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De GREEN KEY is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren.

Installect ontwierp het energiesysteem voor Van der Valk hotel Houten, inclusief de sprinklerbron.

 

Kwaliteit

Van der Valk Hotel Houten krijgt van haar gasten hoge beoordelingen. Duurzaamheid staat voor Van der Valk ook hoog in het vaandel. De energieopwekking met Warmte Koude Opslag draagt hier aan bij. Installect ontwierp de energiecentrale voor meerdere Van der Valk hotels.

 

Sprinkler

Installect ontwikkelde de techniek om de bronnen van een bodemopslagsysteem ook te kunnen gebruiken om water te leveren voor sprinklersystemen. Ook bij Van der Valk hotel Houten is deze techniek toegepast. Het water wordt direct gewonnen uit de hoogwaardige WKO-bronnen. Zo is de sprinklerbron een betrouwbare maar ook uiterst duurzame oplossing: er wordt geen drinkwater aangesproken.

 

Certificatie

In overleg met de brandweer, sprinklerleveranciers en certificerende instanties zorgde Installect ervoor dat deze vorm van bluswaterlevering sinds 2008 certificeerbaar is. Samen met een andere betrokken partijen stelde Installect de sprinklerbron richtlijn “Memorandum 66A” op. Deze toepassing bespaart veel kosten en het ruimtebeslag voor opslagtanks is niet nodig.

 

Green Key Gold

Van Der Valk Hotels zijn allemaal gecertificeerd met het Green Key keurmerk. De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.

Om voor de Green Key in aanmerking te komen moeten ondernemers veel maatregelen nemen met betrekking tot milieuzorg en MVO. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveau’s: Brons, Zilver en Goud. Hoe meer optionele maatregelen een ondernemer invult, hoe hoger de uiteindelijke uitslag is.

De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De GREEN KEY is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren.

Installect ontwierp het energiesysteem voor Van der Valk hotel Ridderkerk, inclusief de sprinklerbron.

 

 

Kwaliteit

Van der Valk hotel Ridderkerk krijgt van haar gasten hoge beoordelingen. Uit het gouden green key certificaat blijkt dat duurzaamheid voor Van der Valk ook hoog in het vaandel staat. De energieopwekking met Warmte Koude Opslag draagt hier aan bij. Installect ontwierp de energiecentrale voor meerdere Van der Valk hotels.

 

Sprinkler

Installect ontwikkelde de techniek om de bronnen van een bodemopslagsysteem ook te kunnen gebruiken om water te leveren voor sprinklersystemen. Ook bij Van der Valk hotel Ridderkerk is deze techniek toegepast. Het water wordt direct gewonnen uit de hoogwaardige WKO-bronnen. Zo is de sprinklerbron een betrouwbare maar ook uiterst duurzame oplossing: er wordt geen drinkwater aangesproken.

 

Certificatie

In overleg met de brandweer, sprinklerleveranciers en certificerende instanties zorgde Installect ervoor dat deze vorm van bluswaterlevering sinds 2008 certificeerbaar is. Samen met een andere betrokken partijen stelde Installect de sprinklerbron richtlijn “Memorandum 66A” op. Deze toepassing bespaart veel kosten en het ruimtebeslag voor opslagtanks is niet nodig.

 

Green Key Gold

Van Der Valk Hotels zijn allemaal gecertificeerd met het Green Key keurmerk. De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.

Om voor de Green Key in aanmerking te komen moeten ondernemers veel maatregelen nemen met betrekking tot milieuzorg en MVO. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveau’s: Brons, Zilver en Goud. Hoe meer optionele maatregelen een ondernemer invult, hoe hoger de uiteindelijke uitslag is.

De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De GREEN KEY is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren.

Bij de vernieuwing van het theater Markant te Uden ontwierp Installect het energieconcept.  Een bodemenergiesysteem en hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP) zorgen voor energiezuinige koeling en verwarming.

 

Energiescenario’s

Om een goed inzicht te krijgen in het energieverbruik en de exploitatiekosten berekende Installect meerdere energiescenario’s voor Theater Markant. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen het verbruik voor de conditionering van het gebouw en het verbruik voor geplande activiteiten. Wanneer er veel activiteiten plaatsvinden stijgt de koelvraag. Bij weinig activiteiten stijgt de warmtevraag.

 

Toegepaste techniek

Maatgevend voor het verbruik is de toegepaste techniek. Het theater is voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, hoge temperatuur koeling voor de zaal en foyer, hoge temperatuur verwarming en warm tapwaterbereiding. De evenementen accomodatie is voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en variabele debietregeling, hoge temperatuur koeling t.b.v. alle ruimten inclusief vloerverwarming en -koeling

 

Energieberekeningen

Voor de exploitatie na de vernieuwing werden twee scenario’s doorgerekend.

 1. Beperkt gebruik in het tussenseizoen en minimaal verbruik in zomer.
 2. Veel voorstellingen en evenementen over gehele jaar.

 

Resultaten

In het eerste scenario (beperkt gebruik) heeft het gebouw een minimale behoefte aan koeling. De hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP) zal daarom in het tussenseizoen veel in bedrijf zijn om warmte te leveren.  De door de HT-WP geleverde koude kan door de luchtbehandelingskasten worden afgevangen. Zodoende ontstaat er geen koudeoverschot in de bodem. waardoor het bodemenergiesysteem in balans blijft. Bij vraag naar koeling wordt dit geleverd door de WKO.

In het tweede scenario (veel voorstellingen) heeft het gebouw een maximale behoefte aan koeling. Deze koeling wordt geleverd door de WKO. Bij een piekvraag schakelt de elektrische warmtepomp als koelmachine bij. Om de Warmte Koude Opslag weer te voorzien van voldoende koude, zal de elektrische warmtepomp in koelmachine bedrijf de WKO laden buiten reguliere bedrijfstijden. De HT-WP wordt maximale ingezet voor verwarming en de bereiding van warmtapwater.

 

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op