Auping Deventer

Auping Deventer

Koninklijke Auping Deventer zette met de energiebesparende nieuwe fabriek in Deventer een grote stap richting een circulair bedrijfsmodel. Installect Advies ontwierp de installaties en begeleidde het bouwproces. De productie is van drie locaties teruggebracht naar één, zonder dat productie stil kwam te liggen.

 

Klantwaardes

 • Energiezuinig productieproces
 • Comfort voor de medewerkers
 • Continuïteit in productie

Technische oplossingen

 • Gekoppelde energievoorziening
 • Veel energieuitwisseling
 • 90% minder aardgas
 • 500 kW biomassa installatie
 • Bodemenergie
 • Omgekeerde osmose
 • Grijswatervoorziening
 • Traploze LED verlichting
 • Light Catchers
 • Optimale luchtstroming
 • Perslucht ringleiding
 • Lasgas ringleiding
 • Spuitcabines met warmteterugwinning

 

Totaalopdracht

Toen Installect Advies medio 2009 door Auping Deventer betrokken werd bij de plannen voor een nieuwe, energiezuinige fabriek was dat in eerste instantie met het oog op het duurzaam opwekken en toepassen van warmte en koude. De opdracht groeide echter uit tot een totaaladvies op het gebied van duurzaam energiegebruik in de productieprocessen en comfort voor de medewerkers.

De veranderingen die Auping heeft doorgevoerd liegen er niet om. 40.000m2 productieoppervlak, verdeeld over drie locaties, werd teruggebracht naar 20.000 m2 op één locatie, met een GPR score van >8. Het productieproces werd omgebogen van voorraad gestuurd naar vraag gestuurd LEAN produceren, waarbij een circulair gebruik van grondstoffen wordt nagestreefd. Een rondgang door de nieuwe fabriek leert al snel dat er op veel vlakken vooruitstrevende resultaten zijn geboekt, zowel qua energiegebruik als aanvullend welzijn voor de medewerkers.

 

90% minder gasgebruik door biomassaketel

Bij ambitieuze plannen horen ambitieuze doelen. Eén van deze doelen was een productieplant waarbij geen aardgas meer wordt gebruikt. Behoudens de moffeloven is deze doelstelling gehaald, hetgeen een reductie van 90% in aardgasgebruik heeft opgeleverd. Belangrijke component hierin is de 500 kW biomassa installatie. De inpassing van de installatie, voorzien van cycloon filters, centrale asafvoer en een buffervat van 5000 liter, werd door Installect Advies ontworpen.

Ook de uitvoeringsbegeleiding nam Installect Advies voor haar rekening. De opslag van de houtsnippers waarmee de installatie gevoed wordt bestaat uit een cyclisch containerwisselsysteem, waarbij beweegbare bodems worden gebruikt. De biomassa installatie voorziet zowel diverse procesinstallaties als de gebouwinstallaties van duurzame warmte. Voor de biomassa installatie is de aangevraagde subsidie SDE+ toegekend, hetgeen aantrekkelijke fiscalen voordelen biedt.

 

Watergebruik

Naast natuurlijke opwekking van energie heeft ook het verantwoord gebruik van water de aandacht gekregen. Om de fabriek en de kantoren ’s zomers van duurzame koeling te kunnen voorzien is door GeoComfort een bodemenergiesysteem geleverd. Installect Advies adviseerde de inpassing van de installatie en begeleidde het vergunningstraject, waarbij een waterwet vergunning werd afgegeven.

Naast het bodemenergiesysteem is er een onttrekkingsbron gerealiseerd. Het grondwater uit de bron van dit systeem wordt via een innovatief zuiveringsproces, dat gebruik maakt van omgekeerde osmose,  toegepast voor de wasstraat en luchtbevochtiging. Naast duurzaam watergebruik voor de koeling, verwarming en productie werd ook het sanitair niet overgeslagen. Hiervoor wordt hemelwater in plaats van drinkwater gebruikt. Ook deze zogenoemde grijswatervoorziening werd door Installect Advies ontworpen en in uitvoering begeleid. Tenslotte werd zelfs rekening gehouden met mogelijke weersomstandigheden: door slimme afvoerprincipes kan het loading dock van de vrachtwagens bij extreme regenval gebruikt worden als waterbuffer.

 

Oog voor de medewerkers

Auping Deventer heeft bij haar streven naar circulariteit de medewerkers niet overgeslagen. Veel aandacht is besteedt aan de licht- en luchtkwaliteit voor de productiemedewerkers. Om een maximale hoeveelheid daglicht tegen een minimale energiebelasting door stralingswarmte te creëren is gebruik gemaakt van traploos gestuurde LED verlichting in combinatie met light catchers op het dak.

Om overlast door stof van de houtbewerking tegen te gaan wordt gebruik gemaakt van  uitgekiende houtmotinstallatie in combinatie met lucht inblaas plena. Deze “luchtverdelers” worden oorspronkelijk gebruikt voor klimaatbeheersing in hoge en grote ruimten zoals theaters. Bij Auping creëren ze echter een luchtstroming die een goede doorspoeling van de hallen mogelijk maakt zonder veel installaties in het zicht. Het resultaat: een lichte en stofvrije werkomgeving. Ook hier tekende Installect Advies voor het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding.

 

Productie

Bij Auping Deventer is veel aandacht besteed aan het duurzaam opwekken van alle vormen van energie in het productieproces. Of het nu gaat om perslucht, houtmot, lasgas of spuitcabines, over al deze aspecten is nagedacht. Zo wordt via een ringleiding de perslucht voor alle productieplekken centraal opgewekt, hetgeen veel energie bespaart. De houtmot die ontstaat bij het zagen en verwerken van de verschillende bed-onderdelen wordt per werkplek afgevoerd door en via een afvoersysteem naar een centrale verzamelaar gebracht die de houtmot automatisch verwerkt tot briketten.

Ook voor het lasgas werd een ringleiding met centrale voorraad  aangelegd, waarmee zowel de veiligheid, bedrijfszekerheid als het gebruiksgemak werden verhoogd. De spuitcabines van Auping zijn op aanraden van Installect Advies voorzien van warmteterugwinning, hetgeen een forse energiebesparing oplevert in dit proces met terugverdientijden < 2 jaar.
Naast de energiebesparing betekend dit een verlaging van 400 kW thermisch aangesloten CV vermogen

 

Faciliteiten

De grootkeuken voor alle medewerkers bevindt zich tevens in de fabriek. Installect Advies nam deel aan zowel ontwerp als uitvoeringsbegeleiding van dit multifunctionele restaurant, waar ca. 300 couverts per dag bereid kunnen worden. Het pand tegenover de fabriek werd door Auping aangekocht om alle kantoorfuncties in onder te brengen. Hiervoor is reeds in bij realisatie van de nieuwe fabriek rekening gehouden door de koppeling van de energievoorziening (verwarming, koeling, sprinkler) door middel van gestuurde boringen. Installect Advies levert daarnaast advieswerk voor het creëren van een showroom, fotostudio en testruimte. Na oplevering  levert Installect Advies nazorg en borging van continuïteit door energiemonitoring en optimalisatie van het energieverbruik.

Kortom, de ambitie van Auping Deventer om de meest duurzame fabriek van Nederland te worden, is door Installect Advies maximaal ondersteund.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op