RAI Amsterdam – Bronnen en Sprinkler

RAI Amsterdam

RAI Amsterdam gebruikt verwarming en koeling uit bodemenergie voor de vele bezoekers, evenementen en beurzen. Installect ontwierp het energieconcept en de gebiedsontwikkeling. Daarnaast leveren de bronnen het water voor de sprinkler installatie.

 

Omgeving RAI Amsterdam

Installect heeft in de omgeving van RAI Amsterdam diverse WKO’s geadviseerd en begeleid bij de vergunning en gefaseerde realisatie. Het plan voor de gebiedsontwikkeling laat zien dat het goed mogelijk is een gebied te ontwikkelen met inzet van zowel monobron als doubletsystemen.

 

Gefaseerd ontwikkelen

Bij gebiedsontwikkeling wordt nog al eens gewerkt met een van te voren uitgedacht totaalconcept. Gefaseerde ontwikkeling kan echter ook. Dit maakt flexibel inspelen op de actuele vraag mogelijk. Grote voorfinancieringen en complexe infrastructuur worden daarmee voorkomen. Een WKO systeem kan zo ook flexibel in het gebied worden ontwikkeld. Bodemenergie volgt namelijk het gebouw: de energievraag bepaalt de inzet. Inzicht in de energievraag vereist de betrokkenheid van de gebiedsgebruikers bij de ontwikkeling.

 

Sprinkler

Installect ontwikkelde de techniek om de bronnen van een bodemopslagsysteem ook te kunnen gebruiken om water te leveren voor sprinklersystemen. Het water wordt direct gewonnen uit de hoogwaardige WKO-bronnen. Zo is de sprinklerbron een betrouwbare maar ook uiterst duurzame oplossing: er wordt geen drinkwater aangesproken.

 

Certificatie

In overleg met de brandweer, sprinklerleveranciers en certificerende instanties zorgde Installect ervoor dat deze vorm van bluswaterlevering sinds 2008 certificeerbaar is. Samen met een andere betrokken partijen stelde Installect de sprinklerbron richtlijn “Memorandum 66A” op. Deze toepassing bespaart veel kosten en het ruimtebeslag voor opslagtanks is niet nodig.

 

Binnenstedelijk gebied

Met name in binnenstedelijk gebied worden ook bronsystemen gerealiseerd met als hoofddoel de brandblusfunctie. Een bron vergt weinig ruimte, er is geen opslagtank nodig. De vierkante meters die hiermee bespaard worden komen de ontwikkeling en verhuurbaarheid ten goede. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wout-Peter van den Hoek van de firma Insted.

 

Ketenbeheersing

De tevredenheid van eindgebruikers wordt geborgd door integrale kennis en verantwoordelijkheid in alle fases, van conceptontwikkeling tot en met beheer na realisatie. Door gecombineerde kennis bieden de Installect bedrijven meerwaarde. We nemen verantwoordelijkheid door ketenbeheersing.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op