Theater Markant – Uden

Theater Markant

Bij de vernieuwing van het theater Markant te Uden ontwierp Installect het energieconcept.  Een bodemenergiesysteem en hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP) zorgen voor energiezuinige koeling en verwarming.

 

Energiescenario’s

Om een goed inzicht te krijgen in het energieverbruik en de exploitatiekosten berekende Installect meerdere energiescenario’s voor Theater Markant. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen het verbruik voor de conditionering van het gebouw en het verbruik voor geplande activiteiten. Wanneer er veel activiteiten plaatsvinden stijgt de koelvraag. Bij weinig activiteiten stijgt de warmtevraag.

 

Toegepaste techniek

Maatgevend voor het verbruik is de toegepaste techniek. Het theater is voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, hoge temperatuur koeling voor de zaal en foyer, hoge temperatuur verwarming en warm tapwaterbereiding. De evenementen accomodatie is voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en variabele debietregeling, hoge temperatuur koeling t.b.v. alle ruimten inclusief vloerverwarming en -koeling

 

Energieberekeningen

Voor de exploitatie na de vernieuwing werden twee scenario’s doorgerekend.

  1. Beperkt gebruik in het tussenseizoen en minimaal verbruik in zomer.
  2. Veel voorstellingen en evenementen over gehele jaar.

 

Resultaten

In het eerste scenario (beperkt gebruik) heeft het gebouw een minimale behoefte aan koeling. De hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP) zal daarom in het tussenseizoen veel in bedrijf zijn om warmte te leveren.  De door de HT-WP geleverde koude kan door de luchtbehandelingskasten worden afgevangen. Zodoende ontstaat er geen koudeoverschot in de bodem. waardoor het bodemenergiesysteem in balans blijft. Bij vraag naar koeling wordt dit geleverd door de WKO.

In het tweede scenario (veel voorstellingen) heeft het gebouw een maximale behoefte aan koeling. Deze koeling wordt geleverd door de WKO. Bij een piekvraag schakelt de elektrische warmtepomp als koelmachine bij. Om de Warmte Koude Opslag weer te voorzien van voldoende koude, zal de elektrische warmtepomp in koelmachine bedrijf de WKO laden buiten reguliere bedrijfstijden. De HT-WP wordt maximale ingezet voor verwarming en de bereiding van warmtapwater.

 

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op