UvA Sciencepark – WKO energieuitwisseling

WKO energieuitwisseling

Ondergronds gebeurt iets bijzonders bij het UvA Sciencepark in Amsterdam: WKO energieuitwisseling. De universiteit en een nabijgelegen datacenter wisselen ondergronds energie uit. Installect verzorgde de vergunning en ontwierp het energiesysteem.

 

WKO Masterplan

Installect denkt graag in mogelijkheden. Als anderen zeggen dat iets niet kan, kijken we nog een keer. Zo ook bij het sciencepark. Het bodemenergiesysteem van de UvA was nog maar net operationeel toen een nabijgelegen datacenter ook een WKO systeem aan wilde leggen. Op basis van het masterplan dat de adviseur van gemeente had opgesteld, zou dit niet mogelijk zijn. De verplichte positionering van warme en koude bronnen zou leiden tot thermische kortsluiting.

Installect Advies zag echter mogelijkheden: door het masterplan aan te passen en de warme bronnen in elkaars nabijheid te plaatsen werd WKO energieuitwisseling mogelijk. In overleg met de gemeente, de provincie en betrokken partijen werd hier goedkeuring op verkregen. Het datacenter en de UvA wisselen ondergronds energie uit, als daar behoefte aan is.

 

WKO waar voor je geld

Het door Installect ontworpen bodemenergiesysteem van de UvA presteert goed. Unica verzorgde het installatiewerk. De Universiteit van Amsterdam zegt hierover op hun site:

In het project ‘WKO waar voor je geld’ van de Gemeente Amsterdam is het energierendement van 57 warmte-koudeopslaginstallaties geëvalueerd op basis van de Wet Milieubeheer. De WKO-installatie van de UvA op Sciencepark Amsterdam wordt gekwalificeerd als één van de best presterende.  De UvA heeft duurzaamheid en daarmee duurzame energie hoog in haar vaandel staan. ‘Met WKO als betrouwbare techniek voor het opwekken van duurzame energie, realiseren wij een groot gedeelte van onze CO2-doelstelling. De WKO-centrale op het Sciencepark levert aan vier gebouwen van de UvA warmte en koude. De combinatie met de gebouwinstallatie en het WKO-systeem van Unica is goed op elkaar afgestemd, waardoor het binnenklimaat uitstekend beheerst kan worden. Intussen koppelen we meerdere gebouwen aan deze installatie.’ zegt Gerben Smit, hoofd huisvesting van Facility Services van UvA en HvA.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op