Stadhuis Zutphen

Installect adviseert Zutphen bij verduurzaming stadhuis

 Installect Advies is betrokken bij de verduurzaming van het stadhuis in Zutphen. Het gaat om de realisatie van een bodemenergiesysteem voor koeling en verwarming van het in 1994 in gebruik genomen gemeentehuis. Een bijzondere opdracht gezien de locatie in de dichtbebouwde Zutphense binnenstad, met nauwe straatjes en een bodem waarin veel archeologische vondsten zijn gedaan. Ook gaan een aantal historische panden in de directe omgeving van het stadhuis deze voorziening benutten.

Het stadhuis van Zutphen telt 9.000 mvloeroppervlak. De bestaande gebouwinstallatie voor luchtbehandeling, verwarming en koeling is onlangs uitgebreid met een luchtwarmtepomp. De WKO-installatie wordt hier aan toegevoegd voor de warmte- en koudeopslag. Inmiddels heeft Installect de MER-notitie voor deze WKO-installatie verzorgd en het traject voor de vergunningaanvraag is in gang gezet.

GeoDoublet
De gemeente Zutphen besteedt de realisatie van de WKO-installatie uit aan GeoComfort. Gekozen is voor de GeoDoublet 40, een energieopslagsysteem in de capaciteitsrange van 20 t/m 250 m3/h met een capaciteit van 40 m3/h. Dit kan worden uitgebreid naar een capaciteit van 60 m3/h. Hoogwaardige componenten en materialen maken de GeoDoublet geschikt voor zowel zoet als zout grondwater.

De keuze voor een doubletsysteem is gemaakt op basis van de bodemsituatie, die gelet op de geografische basisformatie slechts een beperkte boordiepte toelaat. Om onderlinge verstoring van de bronnen te voorkomen, moeten deze op voldoende afstand van elkaar gerealiseerd worden. Voor de koude en warme bron worden dan ook twee separate boringen verricht: voor en achter het stadhuis.

Eisen aan boringen
De boringen moeten aan bijzondere eisen voldoen, gezien de aanwezigheid van historische gebouwen waarvan delen soms wel duizend jaar oud zijn. Om trillingen in het kwetsbare voegwerk van oude muren te voorkomen, zal verticale boring plaatsvinden op locaties waar al eerder gewoeld is. Ook het leidingwerk moet aan bijzondere eisen voldoen. In verband met de archeologische bodemvondsten worden alle leidingen ondiep gelegd en voorzien van mantelbuizen om beschadiging te voorkomen. Dankzij eerdere projecten met vergelijkbare omstandigheden in bijvoorbeeld het stadshart van Amsterdam kunnen Installect en GeoComfort ook op dit vlak bogen op ruime ervaring. Dit speelde een rol bij de aanbesteding door de gemeente Zutphen.

“Naast ons streven naar inzet van zoveel mogelijk lokale en regionale partners hebben we bij de aanbesteding de ruime ervaring van Installect en GeoComfort meegewogen,” laat Willy Jebbink namens de gemeente Zutphen weten. “Zij zijn partners met een grote staat van dienst die op alle fronten met ons meedenken.”

Breed plan
Het gemeentelijk team dat de verduurzaming in Zutphen aanstuurt, heeft Installect al in een vroeg stadium bij de plannen betrokken. Zo kon gezamenlijk een breed plan worden opgezet: naast het stadhuis gaan ook de aangrenzende twee musea en de eeuwenoude Burgerzaal gebruik maken van de WKO-installatie. Onderzocht wordt of ook het daarnaast gelegen Hamsphire Hotel bij het project betrokken kan worden. Dat past in de plannen om energie optimaal te benutten. Net als de warmteafgifte van de gemeentelijke computerruimtes kan dan ook de vrijkomende warmte van de koelcellen van het hotel bijdragen aan de verduurzaming.

Klaas van Olst van Volat is namens de gemeente projectcoördinator bij het project in Zutphen. De uitvoerende installateur is Kimenai Installatiebeheer uit Lochem, een relatie waar Installect en GeoComfort regelmatig mee optrekken. De realisatie van de WKO-installatie moet in de loop van 2018 gereed zijn.

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in