WKO-bodeminstallatie voor Volkshotel Amsterdam

Het iconische ‘Volkshotel Amsterdam’ kiest met een nieuwe WKO-installatie voor een duurzame toekomst en een CO2-neutraal Amsterdam. De installatie is volledig elektrisch en wordt o.a. voorzien van een water/water-warmtepomp. Het modulaire ontwerp van de nieuwe opwekkingsinstallatie maakt het zelfs mogelijk om in de toekomst eventueel verder te verduurzamen. Installect is in opdracht van ‘Hans van Dam Projectmanagement’, verantwoordelijk voor de bodemanalyse, advies en ontwerp van het bodemenergiesysteem. Ook de watervergunning voor de A-locatie, waarop het Volkshotel is gevestigd, is aangevraagd door Installect en onlangs afgegeven door ‘de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied’. Er wordt op korte termijn gestart met de realisatie.

Op donderdag 24 november reikt het Gebruikersplatform Bodemenergie de WKO Duurzaamheid Award 2016 uit. Voor deze tweede editie zijn 5 eindgebruikers van een WKO-systeem genomineerd. Alle 5 hebben zij zich onderscheiden door de wijze waarop zij hun systemen beheren. Ook helpen zij andere eindgebruikers bij het vergaren van informatie en kennis over deze systemen.

 

Het Gebruikersplatform Bodemenergie is de belangenbehartiger van eindgebruikers met een WKO-systeem. Het platform heeft de award in 2015 in het leven geroepen. Met deze prestigieuze award wil het platform een bodemenergie-eindgebruiker huldigen. Met name vanwege uitzonderlijke inspanningen om zijn/haar ervaring en kennis met anderen te delen. Daarbij gaat het om kennis en ervaring die nodig is voor het verbeteren en optimaliseren van een klimaatinstallatie met WKO.

 

De 5 kanshebbers van de WKO Duurzaamheid Award 2016 zijn:

 • Taeke Kuipers – Hortus Botanicus
 • Marc Oosterbaan – Baarle Nassau
 • Björn Kouwenhoven – NS Stations
 • Jack Suijkerbuijk – Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Arjan WesterhoffSchuberg Philis / Schiphol Rijk

 

Vanuit de Installect bedrijven (Installect, GeoComfort en Insted) hebben we Arjan Westerhoff voorgedragen als voorvechter van bodemenergie. Dat deden we met de volgende aanbeveling:

De overheid vond het nodig dat duurzaamheid met WKO ook meer zou worden toegepast in de datacenterwereld.
Er lag grote potentie maar de branche stuurt hard op geld en stelt hoge eisen aan bedrijfszekerheid.
Schuberg Philis heeft het in 2009/2010 aangedurfd deze techniek in te gaan zetten voor hun bestaande datacentrum op Schiphol Rijk.
De plannen daarvoor werden opgezet en gepresenteerd bij RVO in het kader van een stimuleringsregeling.
Het plan scoorde hoge ogen en er werd een subsidie toegekend.

Het systeem is in 2012 in bedrijf genomen. In de praktijk bleek dat inzet voor een bestaand datacentrum extra aandacht vraagt.
De temperatuurtrajecten voor koeling waren bij aanvang nog relatief laag. Hierdoor was de inzet van de bodemenergie erg hoog en ontstond een warmte-overschot.
De besparing was meer dan verwacht maar het WKO-systeem functioneerde niet in balans.
Door optimalisatie van de installaties in het gebouw en de bedrijfsvoering zijn de temperaturen voor koeling geleidelijk aan verhoogd.
Hiermee kon de inzet van de bodemenergie worden verminderd en werd gewerkt aan herstel van de thermische balans.
De toepassing van WKO bij datacentra stelt hogere eisen aan de bedrijfszekerheid. In het project zijn op dit punt ook belangrijke verbeteringen doorgevoerd die hieraan bijdragen.

Het systeem realiseert nu meer dan de beoogde energieprestatie en kan voldoen aan de eisen van wet en regelgeving.
Arjan Westerhoff is in dit hele proces steeds de stuwende kracht geweest.
Hij deelt zijn kennis van deze specifieke toepassing met collega’s uit de branche.
De toepassing van WKO voor datacentra wint daarmee aan vertrouwen. Schuberg Philis toont de bewezen prestatie.
Met alleen het realiseren van een bodemenergie ben je er niet. De prestatie komt pas tot een succes bij een integrale aanpak en goede bedrijfsvoering.
Arjan Westerhoff heeft hierin een sleutelrol vervult en verdiend de WKO Duurzaamheidsaward.

 

Eerste winnaar

De jury die de 5 genomineerden heeft beoordeeld, bestaat dit jaar uit Roger Ravelli (RVO), Wouter Wienk (RVO) en Dick Westgeest (Gebruikersplatform Bodemenergie). In 2015 ging de allereerste WKO Duurzaamheid Award naar Chris Overes. Chris is verantwoordelijk voor een omvangrijk WKO-systeem bij een groot vastgoedcomplex van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In zijn functie voldoet hij ruim aan de eerder genoemde voorwaarden voor de prestigieuze award. Zo treedt hij op als adviseur voor andere eigenaren en beheerders.

Een smart grid component met flexibele energie in- en output en opslag. Dat is de SmartFlex energiecentrale. Bekijk hier de brochure.

 

Slimme componenten

Wij geloven dat in de energietransitie flexibiliteit van (energie)vorm het smart grid zal kenmerken. Daarom ontwikkelen we de SmartFlex energiecentrale: zodat smart grid onderdelen zo veel mogelijk energievormen kunnen ondersteunen.

Zowel industrieel als commercieel, voor procesondersteuning of comfort, zijn warmte en koude veelgebruikte energievormen. Om ze te produceren gebruiken we meestal energie in de vorm van electriciteit of gas. De energiecentrale is erop gericht deze vormen te verbinden, er tussen te schakelen en ze op te slaan.

Het intelligente energienet kenmerkt de stedelijke toekomst. We werken samen met overheden, netbeheerders en commerciële partners om de energiesector opnieuw vorm te geven.

 

Europa in de regio

De ontwikkeling van dit smartgrid onderdeel wordt mede door de Europese Unie gefinancierd. De co-financiering is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Europa stimuleert op deze manier zowel regionale ontwikkeling als internationaal kansrijke technieken.

 

Projectpartners

Het project is een samenwerkingsverband van de volgende partners:

resepenoventiwo-logo3-150x89
install-lectduits-engineeringhan
europese-unie

 

Doelstelling: form flexible

De algemene doelstelling van dit project (2016-2020) is het ontwikkelen van de SmartFlex-energiecentrale. Deze kleine energiecentrale is lokaal in het netwerk te zetten en levert een forse besparing op CO2 uitstoot. Het sleutelbegrip hierbij is “form flexibility”: de SmartFlex kan schakelen tussen meerdere energievormen.

 • Flexibele input: bio/syngas of elektra;
 • Flexibele output: warmte, koude of elektriciteit;
 • Flexibele opslag: thermisch of electrisch;

De SmartFlex energiecentrale schakelt tussen deze vormen op basis van behoefte (grid of gebouw) en prijzen. Onderstaande figuur geeft de basisarchitectuur van de SmartFlex energiecentrale weer.

smartflex-energiecentrale

Inzetbaarheid

De SmartFlex centrale kan op een drietal wijzes (functies) ingezet worden:

 1. Als generatorset
 2. Als gasmotorwarmtepomp
 3. Als elektrische warmtepomp

De energiestromen die met deze functies geleverd worden zijn:

 1. Verwarming
 2. Koeling
 3. Elektriciteit

 

Het gebied “Houthavens” aan de Danzigerkade te Amsterdam wordt herontwikkeld tot een modern en levendig bedrijvenpark. Een bodemenergiesysteem zorgt voor de centrale opwekking en opslag van duurzame energie.

 

Volwaardige energiecentrale met WKO

Het bodemenergiesysteem zal verwarming en koeling opwekken voor vier gebouwen, waaronder het nieuwe Moxy Hotel (een samenwerking tussen Marriot en Ikea). De energiecentrale met WKO bestaat uit een doubletsysteem van 160 m3/uur,  twee warmtepompen, piekketels, een dry cooler en bemetering voor de exploitatie.

 

Inspiratie en innovatie

Installect advies werkt in samenwerking met Huisman en Van Muijen, Bennink Klimaattechniek en Heren2 aan de realisatie van project Houthavens. In de Houthavens ontwikkelt Heren2 120.000 m² creatieve bedrijvigheid. Houthavens is de afgelopen jaren herontwikkeld tot een modern, levendig bedrijvenpark.

 

Gelegen pal naast het centrum van Amsterdam, maar toch op slechts luttele minuten van de ring, geniet de Houthavens een unieke locatie aan het IJ. Daardoor is het oprecht Work with a view. De nieuwbouw in de Houthavens is door Heren2 individueel ontworpen omdat grensverleggende bedrijven, grensverleggende architectuur verdienen. Inspiratie en innovatie stromen weer door de Houthavens.

Naast een goed functionerend bedrijfsgebied wordt de Houthavens ook een plek waar het aangenaam verblijven is voor zowel de werknemers van de vele bedrijven die er gevestigd zijn alsmede voor de bewoners van de naast gelegen woonwijken. Dit wordt gerealiseerd door de openbare ruimte duurzaam en hoogwaardig in te richten. De havens krijgen door de aanwezigheid van bruisende horeca en culturele bezigheden, zoals het Theater Amsterdam, weer levendige kades.

(bron: heren2)

 

 

 

 

DK95 DK125 DK201 Hotel DK207

Kortom: een mooi multidisciplinair project voor de Installectbedrijven.

 

 

 

In het kader van actieve kennisdeling over innovatief ondernemen heeft Installect deelgenomen aan de bedrijvenmiddag van studievereniging Mercurius van Wageningen University. In een interactieve werkvorm kreeg een selecte groep studenten de kans om kennis te maken met het bedrijf en actuele cases.

 

Theorie versus praktijk

Voor de deelnemers, die als universiteitsstudenten veel theoretische maar minder praktische ervaring op doen, was het een leuke en leerzame gelegenheid om te ervaren met welke uitdagingen een innovatief en ambitieus bedrijf als Installect in aanraking komt. Met betrekking tot mogelijke export van de hoge temperatuur warmtepomp merkt Jaap Kerr, tweedejaars bachelorstudent Economie en Beleid, op: “het feit dat er zoveel verschillende aspecten komen kijken bij een internationale productieketen is fascinerend”.

 

Prikkelen

Ook de manier waarop de case werd gepresenteerd werd onder de deelnemende studenten gewaardeerd; volgens Thomas Slijper, tweedejaars masterstudent Management, Economics and Consumer studies, zetten de interactieve opzet en de prikkelende vragen van Victor van der Lee de groep aan het denken. Innovatie is één ding maar welke aansluiting heb je op de markt en hoe schaal je productie en processen verder op? Welke financieringsvormen zou je kunnen gebruiken en waarom (niet)? Jan Daenen, tweedejaars bachelorstudent Economie en Beleid, concludeert: “Een waardevolle middag waar beide partijen veel aan elkaar hebben gehad!”

 

Tekst: Jelle Janssen en Victor van der Lee

Maria Xynogalou behaalde in september 2015 haar Msc aan de TU Delft. Onder begeleiding van Prof. Dr. Ir. Th. Olsthoorn deed ze onderzoek naar het rendement van monobronnen in relatie tot weerstand van de bodem en filterstelling. De afstudeeropdracht is in 2013 opgezet op aangeven van Wil van den Heuvel, geohydroloog bij Installect Advies.

Installect Advies maakt met GeoComfort en Insted deel uit van de Installect bedrijven. De groep is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en beheren bodemenergiesystemen. Daarbij is GeoComfort marktleider op het gebied van monobronnen.

Om nog meer begrip te krijgen over de werking van monobronnen werd het afstudeeronderzoek van Xynogalou gestimuleerd en ondersteund.  De case-studies in het onderzoek werden gedaan met behulp van praktijkgegevens van de Installect bedrijven.

De uitkomst van het onderzoek bleek de moeite waard. Er is aangetoond dat betrouwbare voorspellingen mogelijk zijn over rendement en energieverlies van een monobron. Xynogalou’s modellen houden rekening met broncapaciteit en bodemopbouw (grof of fijn zand). Ook filterlengte en filterafstand maken er deel van uit.

Bij grove zandpakketten blijkt een bron baat te hebben bij grotere afstanden tussen de filters. Bij fijne zandpakketten geeft een kleinere afstand mogelijk al een hoog rendement en is er weinig onderlinge beïnvloeding van het warme en koude filter. Voor de meeste gangbare broncapaciteiten zijn de weerstanden uit tabellen af te lezen. Voor de overige bronnen is met rekenmodellen een goede voorspelling te maken.

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen monobronnen door Installect nog nauwkeuriger worden gedimensioneerd.

Het prestigieuze nieuwe Atrium kantorencentrum wordt voorzien van een duurzame installatie met Bodemenergie. Bodemenergie aan de Amsterdam Zuidas is dan ook passend bij het karakter van het stadsdeel. Installect Advies assisteert Van Dorp Installaties bij dit project als gecertificeerd ontwerper van de WKO-installatie en de energiecentrale. De bestaande bouw met uitbreiding (totaal 70.000 m2 bvo) wordt voorzien van drie doubletsystemen en een warmtepompcentrale. Naar verwachting is de installatie medio 2016 in bedrijf.

 

China koopt duurzame energietechniek uit Nederland. Zo fungeert bodemenergie als exportproduct voor Installect. Het Shanghai Flower Port, een mega-oranjerie van 2,5 hectare, wordt gerealiseerd met toepassing van WKO met warmtepompen. De Installect bedrijven hebben het WKO systeem ontworpen. Vanuit Nederland worden vier projectspecifieke prefab energiedistributie skid’s (zie foto) aangeleverd. Het bronsysteem wordt onder begeleiding van Installect geboord en in bedrijf gesteld. De installatie gaat naar verwachting medio oktober in bedrijf.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op