Material Matters

Het boek “Material Matters” roept consumenten op niet langer “eigenaar” maar “gebruiker” van materialen te zijn. We maakten dit concreet bij ons advies aan Ahold in De Meern.

 

Geen roofbouw

De verantwoordelijkheid voor materiaalgebruik is in onze huidige economie niet goed geregeld. De economie is ingericht op maximalisatie van materiaalverkoop. Gebruikt materiaal dat vrijkomt wordt vaak als waardeloos beschouwd en weggegooid. We moeten de waarde van materialen opschrijven in een paspoort en niet afschrijven zeggen de schrijvers van Material Matters, Thomas Rau (RAU) en Sabine Oberhuber  (Turntoo).

 

Installatieadvies Ahold

In ons installatieadvies willen we rekening houden met de waarde van materialen en niet direct inzetten op vervanging. Dit hebben we concreet gemaakt in ons advies voor het kantoor van Ahold in De Meern. Het oude type inductie-units (met perslucht en luchtklep) was niet meer leverbaar. Nieuwe units werden al geselecteerd. In plaats van te vervangen hebben we iets anders bedacht. De bestaande units worden aangepast en kunnen daarna weer geruime tijd dienst doen.  De perslucht regeling wordt elektronisch gemaakt en de verwarmings-  en koelbatterij doorgekoppeld. Zo zijn we zuinig op onze materialen en op de portemonnee van onze klant: Material Matters!

 

Systeem in balans

Wij geloven dat we als mensen verantwoordelijkheid dragen voor goed rentmeesterschap. De aarde heeft geen oneindige voorraad grondstoffen en kan geen eindeloze afvalstroom aan. De balans op aarde is cruciaal. Als we onze economie kunnen richten op de relatie tussen mens en aarde zijn we op de goede weg.

Op donderdag 24 november reikt het Gebruikersplatform Bodemenergie de WKO Duurzaamheid Award 2016 uit. Voor deze tweede editie zijn 5 eindgebruikers van een WKO-systeem genomineerd. Alle 5 hebben zij zich onderscheiden door de wijze waarop zij hun systemen beheren. Ook helpen zij andere eindgebruikers bij het vergaren van informatie en kennis over deze systemen.

 

Het Gebruikersplatform Bodemenergie is de belangenbehartiger van eindgebruikers met een WKO-systeem. Het platform heeft de award in 2015 in het leven geroepen. Met deze prestigieuze award wil het platform een bodemenergie-eindgebruiker huldigen. Met name vanwege uitzonderlijke inspanningen om zijn/haar ervaring en kennis met anderen te delen. Daarbij gaat het om kennis en ervaring die nodig is voor het verbeteren en optimaliseren van een klimaatinstallatie met WKO.

 

De 5 kanshebbers van de WKO Duurzaamheid Award 2016 zijn:

 • Taeke Kuipers – Hortus Botanicus
 • Marc Oosterbaan – Baarle Nassau
 • Björn Kouwenhoven – NS Stations
 • Jack Suijkerbuijk – Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Arjan WesterhoffSchuberg Philis / Schiphol Rijk

 

Vanuit de Installect bedrijven (Installect, GeoComfort en Insted) hebben we Arjan Westerhoff voorgedragen als voorvechter van bodemenergie. Dat deden we met de volgende aanbeveling:

De overheid vond het nodig dat duurzaamheid met WKO ook meer zou worden toegepast in de datacenterwereld.
Er lag grote potentie maar de branche stuurt hard op geld en stelt hoge eisen aan bedrijfszekerheid.
Schuberg Philis heeft het in 2009/2010 aangedurfd deze techniek in te gaan zetten voor hun bestaande datacentrum op Schiphol Rijk.
De plannen daarvoor werden opgezet en gepresenteerd bij RVO in het kader van een stimuleringsregeling.
Het plan scoorde hoge ogen en er werd een subsidie toegekend.

Het systeem is in 2012 in bedrijf genomen. In de praktijk bleek dat inzet voor een bestaand datacentrum extra aandacht vraagt.
De temperatuurtrajecten voor koeling waren bij aanvang nog relatief laag. Hierdoor was de inzet van de bodemenergie erg hoog en ontstond een warmte-overschot.
De besparing was meer dan verwacht maar het WKO-systeem functioneerde niet in balans.
Door optimalisatie van de installaties in het gebouw en de bedrijfsvoering zijn de temperaturen voor koeling geleidelijk aan verhoogd.
Hiermee kon de inzet van de bodemenergie worden verminderd en werd gewerkt aan herstel van de thermische balans.
De toepassing van WKO bij datacentra stelt hogere eisen aan de bedrijfszekerheid. In het project zijn op dit punt ook belangrijke verbeteringen doorgevoerd die hieraan bijdragen.

Het systeem realiseert nu meer dan de beoogde energieprestatie en kan voldoen aan de eisen van wet en regelgeving.
Arjan Westerhoff is in dit hele proces steeds de stuwende kracht geweest.
Hij deelt zijn kennis van deze specifieke toepassing met collega’s uit de branche.
De toepassing van WKO voor datacentra wint daarmee aan vertrouwen. Schuberg Philis toont de bewezen prestatie.
Met alleen het realiseren van een bodemenergie ben je er niet. De prestatie komt pas tot een succes bij een integrale aanpak en goede bedrijfsvoering.
Arjan Westerhoff heeft hierin een sleutelrol vervult en verdiend de WKO Duurzaamheidsaward.

 

Eerste winnaar

De jury die de 5 genomineerden heeft beoordeeld, bestaat dit jaar uit Roger Ravelli (RVO), Wouter Wienk (RVO) en Dick Westgeest (Gebruikersplatform Bodemenergie). In 2015 ging de allereerste WKO Duurzaamheid Award naar Chris Overes. Chris is verantwoordelijk voor een omvangrijk WKO-systeem bij een groot vastgoedcomplex van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In zijn functie voldoet hij ruim aan de eerder genoemde voorwaarden voor de prestigieuze award. Zo treedt hij op als adviseur voor andere eigenaren en beheerders.

Een smart grid component met flexibele energie in- en output en opslag. Dat is de SmartFlex energiecentrale. Bekijk hier de brochure.

 

Slimme componenten

Wij geloven dat in de energietransitie flexibiliteit van (energie)vorm het smart grid zal kenmerken. Daarom ontwikkelen we de SmartFlex energiecentrale: zodat smart grid onderdelen zo veel mogelijk energievormen kunnen ondersteunen.

Zowel industrieel als commercieel, voor procesondersteuning of comfort, zijn warmte en koude veelgebruikte energievormen. Om ze te produceren gebruiken we meestal energie in de vorm van electriciteit of gas. De energiecentrale is erop gericht deze vormen te verbinden, er tussen te schakelen en ze op te slaan.

Het intelligente energienet kenmerkt de stedelijke toekomst. We werken samen met overheden, netbeheerders en commerciële partners om de energiesector opnieuw vorm te geven.

 

Europa in de regio

De ontwikkeling van dit smartgrid onderdeel wordt mede door de Europese Unie gefinancierd. De co-financiering is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Europa stimuleert op deze manier zowel regionale ontwikkeling als internationaal kansrijke technieken.

 

Projectpartners

Het project is een samenwerkingsverband van de volgende partners:

resepenoventiwo-logo3-150x89
install-lectduits-engineeringhan
europese-unie

 

Doelstelling: form flexible

De algemene doelstelling van dit project (2016-2020) is het ontwikkelen van de SmartFlex-energiecentrale. Deze kleine energiecentrale is lokaal in het netwerk te zetten en levert een forse besparing op CO2 uitstoot. Het sleutelbegrip hierbij is “form flexibility”: de SmartFlex kan schakelen tussen meerdere energievormen.

 • Flexibele input: bio/syngas of elektra;
 • Flexibele output: warmte, koude of elektriciteit;
 • Flexibele opslag: thermisch of electrisch;

De SmartFlex energiecentrale schakelt tussen deze vormen op basis van behoefte (grid of gebouw) en prijzen. Onderstaande figuur geeft de basisarchitectuur van de SmartFlex energiecentrale weer.

smartflex-energiecentrale

Inzetbaarheid

De SmartFlex centrale kan op een drietal wijzes (functies) ingezet worden:

 1. Als generatorset
 2. Als gasmotorwarmtepomp
 3. Als elektrische warmtepomp

De energiestromen die met deze functies geleverd worden zijn:

 1. Verwarming
 2. Koeling
 3. Elektriciteit

 

Het gebied “Houthavens” aan de Danzigerkade te Amsterdam wordt herontwikkeld tot een modern en levendig bedrijvenpark. Een bodemenergiesysteem zorgt voor de centrale opwekking en opslag van duurzame energie.

 

Volwaardige energiecentrale met WKO

Het bodemenergiesysteem zal verwarming en koeling opwekken voor vier gebouwen, waaronder het nieuwe Moxy Hotel (een samenwerking tussen Marriot en Ikea). De energiecentrale met WKO bestaat uit een doubletsysteem van 160 m3/uur,  twee warmtepompen, piekketels, een dry cooler en bemetering voor de exploitatie.

 

Inspiratie en innovatie

Installect advies werkt in samenwerking met Huisman en Van Muijen, Bennink Klimaattechniek en Heren2 aan de realisatie van project Houthavens. In de Houthavens ontwikkelt Heren2 120.000 m² creatieve bedrijvigheid. Houthavens is de afgelopen jaren herontwikkeld tot een modern, levendig bedrijvenpark.

 

Gelegen pal naast het centrum van Amsterdam, maar toch op slechts luttele minuten van de ring, geniet de Houthavens een unieke locatie aan het IJ. Daardoor is het oprecht Work with a view. De nieuwbouw in de Houthavens is door Heren2 individueel ontworpen omdat grensverleggende bedrijven, grensverleggende architectuur verdienen. Inspiratie en innovatie stromen weer door de Houthavens.

Naast een goed functionerend bedrijfsgebied wordt de Houthavens ook een plek waar het aangenaam verblijven is voor zowel de werknemers van de vele bedrijven die er gevestigd zijn alsmede voor de bewoners van de naast gelegen woonwijken. Dit wordt gerealiseerd door de openbare ruimte duurzaam en hoogwaardig in te richten. De havens krijgen door de aanwezigheid van bruisende horeca en culturele bezigheden, zoals het Theater Amsterdam, weer levendige kades.

(bron: heren2)

 

 

 

 

DK95 DK125 DK201 Hotel DK207

Kortom: een mooi multidisciplinair project voor de Installectbedrijven.

 

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op