Voucher Dakcentrale bij Stedendriehoek innoveert

Stedendriehoek innoveert (S3H), het aanspreekpunt voor ondernemers met een innovatievraag, beloont de ontwikkeling van de HT-WP dakcentrale met een voucher.

 

Portiekflats en kantoren renoveren

S3H rapporteert op haar website:

Een warmtepomp zou kunnen werken met een hogetemperatuurverwarming, zoals bijvoorbeeld in oude portiekflats, dan kunnen de oude radiatoren hergebruikt worden. Installect, marktleider op het gebied van bodemenergiesystemen, heeft via Stedendriehoek Innoveert een voucher gekregen om een warmtepomp toepasbaar te maken voor de renovatie van oudere portiekflats met een centrale warmteopslag.

Installect is onderdeel van Installect Bedrijven. Deze bedrijven werken aanvullend op elkaar bij ontwerp, realisatie en beheer van duurzame energiesystemen. De visie van de eigenaren dat de systemen productmatig verkocht moeten worden in plaats van projectmatig heeft ze geen windeieren gelegd. „Met het oog op goede borging van goede systeemprestaties krijg je in de exploitatiefase ook het resultaat dat je wil”, nuanceert Victor van der Lee.

 

Lees verder op de site van Stedendriehoek innoveert.

De hoge temperatuur warmtepomp maakt water van 80grC. De efficiëntie is te classiferen als HR160%.

Een aantal voordelen bij toepassing in een portiekflat zijn:

  • Aandeel gaswarmtepomp > 80%
  • Levering warm tapwater
  • Koppelen bestaande cv-systeem
  • Koppeling afzuigventilatie ≈ 10.000m3/h
  • 40% besparen op verwarming/warmwater
  • HR 160%
  • Bestaande bouw & nieuwbouw
  • Met groen gas volledig duurzaam
  • In combinatie met wko, koeling optioneel

 

In het kader van actieve kennisdeling over innovatief ondernemen heeft Installect deelgenomen aan de bedrijvenmiddag van studievereniging Mercurius van Wageningen University. In een interactieve werkvorm kreeg een selecte groep studenten de kans om kennis te maken met het bedrijf en actuele cases.

 

Theorie versus praktijk

Voor de deelnemers, die als universiteitsstudenten veel theoretische maar minder praktische ervaring op doen, was het een leuke en leerzame gelegenheid om te ervaren met welke uitdagingen een innovatief en ambitieus bedrijf als Installect in aanraking komt. Met betrekking tot mogelijke export van de hoge temperatuur warmtepomp merkt Jaap Kerr, tweedejaars bachelorstudent Economie en Beleid, op: “het feit dat er zoveel verschillende aspecten komen kijken bij een internationale productieketen is fascinerend”.

 

Prikkelen

Ook de manier waarop de case werd gepresenteerd werd onder de deelnemende studenten gewaardeerd; volgens Thomas Slijper, tweedejaars masterstudent Management, Economics and Consumer studies, zetten de interactieve opzet en de prikkelende vragen van Victor van der Lee de groep aan het denken. Innovatie is één ding maar welke aansluiting heb je op de markt en hoe schaal je productie en processen verder op? Welke financieringsvormen zou je kunnen gebruiken en waarom (niet)? Jan Daenen, tweedejaars bachelorstudent Economie en Beleid, concludeert: “Een waardevolle middag waar beide partijen veel aan elkaar hebben gehad!”

 

Tekst: Jelle Janssen en Victor van der Lee

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op