Bio stadsverwarming Lichtenvoorde

Alle burgers opgelet. Ziet u kansen voor restwarmtebenutting in uw gemeente? Doe er wat mee. Ter illustratie: dankzij een prachtig burginitiatief krijgt Lichtenvoorde en eigen bio stadsverwarming. Installect ontwierp het energieconcept.

 

Restwarmte

Op vele plaatsen in gemeentes in heel Nederland ontstaat restwarmte, die soms op verrassende wijze nuttig ingezet kan worden. Zo ook in Lichtenvoorde, in de gemeente Oost Gelre. BIR BV zet afval om in duurzame warmte en elektriciteit. Uit waterzuiveringsslib produceert het bedrijf biogas. Dat gas wordt omgezet in groene stroom en warmte. De warmte levert proceswater van 80 graden Celsius op. Het grootste deel van de restwarmte wordt echter de lucht in geblazen. Deze onbenutte energie geeft de mogelijkheid voor een bio stadsverwarming.

 

Burgerinitiatief

De gemeente Oost Gelre heeft echter initiatiefrijke inwoners, zoals Ton van der Giessen. Hij zag kansen om met de restwarmte van de BIR het lokale zwembad te verwarmen. Daarom startte hij een uniek burgerinitiatief waarvan de hele gemeenschap de vruchten kan plukken. Voor de gemeente was het perspectief om de forse energierekening van het zwembad te halveren voldoende om het initiatief een kans te geven. Zwembad Meekenesch wordt in de toekomst verwarmd met een bio stadsverwarming dankzij restwarmte van de biovergister in Lichtenvoorde.

Installect Advies berekende dat het project zich in een periode van vier jaar moet kunnen terugverdienen. De belangrijkste kosten zijn die van de aan te leggen pijpleiding om de warmte te transporteren. Daar staat tegenover dat de uitvoering in handen komt van een stichtingsbestuur dat vanuit maatschappelijke betrokkenheid werkt op vrijwillige basis.

 

Meer is mogelijk

De capaciteit van de bio stadsverwarming is nog niet volledig benut. In principe is er voldoende energie om de gehele verwarming van het zwembad vervangen. Er is voldoende restwarmte om met de bio stadsverwarming ook het gemeentehuis, en zorginstelling Antoniushoeve te verwarmen. Maximale haalbaarheid ontstaat wanneer alle warmteverbruikers maximaal warmtelevering vanuit de bio stadsverwarming krijgen. Naast deze 3 locaties is blijft een groter aandeel warmtelevering mogelijk. Op korte afstand van het zwembad kunnen dus meerdere partijen profiteren.

 

Koeling uit warmte

Een andere mogelijkheid is absorptiekoeling leveren door warmte uit de bio stadsverwarming. De warmte kan zomer in de zomer worden ingezet als bruikbare koeling. De warmte wordt dan beter benut over het gehele jaar.

 

Uitvoeringsbegeleiding

Inmiddels is het project voor de bio stadsverwarming in Lichtenvoorde in opdracht gekomen om uitgevoerd te worden. Installect zorgt voor voor uitvoeringsbegeleiding. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wilfred Kleinjan.

 

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op