Willeke Bruil

Willeke Bruil

Adviseur

Specialisme: Vergunningen en bodemchecks Standplaats: Baak

Willeke Bruil

Willeke is gespecialiseerd in vergunningen voor bodemenergie. Willeke zorgt voor locatiechecks, onderzoekt juridische implicaties en maakt vergunningsaanvragen compleet. Voor de klanten van Installect borgt zij dat hun belangen gediend worden. Voor de provincie levert zij de dossiers compleet en inzichtelijk aan. Zo heeft Willeke Bruil aan de wieg gestaan van veel bodemenergiesystemen.

 

Thermische effecten

In samenwerking met Wil van den Heuvel onderzoek Willeke locaties op de haalbaarheid van bodemenergie. In dit geohydrologisch onderzoek brengt Installect de bodemopbouw in kaart.  Ook de grondwaterstromingen en -richting is daarbij van belang. In elke fase worden de uitgangspunten afgestemd met de ontwerper van het bovengrondse deel van de installaties. Hierbij gaat het om systeemconcept, dimensionering, temperaturen en plaats van de warmtewisselaar. Daarnaast worden alle bodemparameters van de beoogde locatie en belangen in de omgeving in kaart gebracht. Denk hierbij onder andere aan verontreinigingen, beschermde gebieden, grondwaterkwaliteit en omliggende grondwatersystemen.

 

Contactgevevens

Installect Nijkerk
Ampèrestraat 19c
3861 NC Nijkerk
T 033 2465858
F 033 2465857
info@installect.nl

Installect Baak
Rozenstraat 11
7223 KA Baak
T 0575 441187
F 0575 441807
info@installect.nl

Contact met één van onze specialisten?

Wilt u meer informatie over de diensten van Installect?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op