Installect Advies implementeert bodemenergiesysteem Tergooi

Description

Van een gedateerd en niet goed geïsoleerd gebouw naar een van de meest energiezuinige ziekenhuizen in Nederland. Installect Advies implementeerde een bodemenergiesysteem in een blijvend functionerende ziekenhuisomgeving, waarbij 100% van de energievoorzieningen te allen tijde gewaarborgd diende te zijn. 

Installect Advies verzorgde het ontwerp van het bodemenergiesysteem (o.a. het vastleggen van de energieconcepten en scenario’s en het voorlopige en definitieve ontwerp van de energiecentrales, met inpassing van een hoge temperatuur warmtepomp), het projectmanagement, de DEI-subsidie (Demonstratie Energie Innovatie) en de aanvraag voor de watervergunning.

Het resultaat voor Tergooi is, naast een enorme (jaarlijkse) energiebesparing op gas-en elektraverbruik, een uitbreiding van de redundantie ten aanzien van de opwekking van warmte en koeling.

Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in