Over ons Meer over onze mensen Team Installect Advies

Onze werkwijze

Wij garanderen onze opdrachtgevers dat onze oplossingen in de praktijk presteren zoals we deze hebben ontworpen. Dit betekent: duurzaam comfort, een goede energieprestatie, kosteneffectief en betrouwbaar. Hiervoor kijken we naar de volledige installatietechniek binnen een gebouw en stemmen in de keten, van ontwerp tot realisatie en beheer, alles zeer nauwkeurig af. Om hierbij de betrouwbaarheid en kwaliteit te verhogen en kostenefficiency te borgen, investeren we veel in innovaties om onze systemen en concepten verder te standaardiseren.

Certificeringen
De vier bedrijven uit de Installect Groep, GeoComfort, Installect Advies, Reduses en Insted, zijn als groep volledig gecertificeerd.

Installect Groep

Installect Advies maakt deel uit van een groep van vier bedrijven die zich bezighouden met bodemenergiesystemen, warmtepomptechniek en gebouwinstallaties. Elk bedrijf is actief in een specifiek deel: advies en ontwerp, realisatie en beheer. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de diensten van één of meer specifieke organisatieonderdelen of van de groep als geheel.

Ketenbenadering

Installect Advies is volledig gecertificeerd voor het ontwerp van open bodemenergiesystemen. In samenwerking met zusterbedrijven GeoComfort en Insted dekken we zelfs de gehele scope van ontwerp, realisatie en beheer af. Door deze ketenbenadering voorzien de Installect bedrijven al jaren in de behoefte aan energieprestaties, garanties en verantwoordelijkheid rondom bodemenergiesystemen.

Onderdeel van

Sinds 2018 maakt Installect Advies deel uit van Equans Ventures & Integrated Solutions (EVIS). In dit samenwerkingsverband worden de krachten van verschillende disciplines slim gebundeld ten einde de energietransitie waar te maken.

Case

De ruime ervaring van Installect Advies met de behoeften en wensen van musea als het ‘Stedelijk Museum’ en het ‘Van Gogh Museum’, heeft installatieadviseur Huisman & Van Muijen het vertrouwen gegeven om Installect Advies in te schakelen voor advies en ontwerp van het bodemenergiesysteem.

Onze diensten

Ontwerp en advies voor klimaattechniek en bodemenergie biedt Installect Advies aan in de diensten: energie- en installatieadvies, haalbaarheidsonderzoek, gecertificeerd ontwerp, effectenstudie en vergunningsaanvraag, uitvoeringsbegeleiding en trainingen.

Vacatures

Bij Installect Advies hebben we regelmatig vacatures voor installatie-vakmensen. Onze toegevoegde waarde: de gecombineerde kennis van gebouwinstallaties en energiecentrales. We zijn betrokken bij de hele keten van ontwerp, realisatie en beheer. Wil je hierin doorgroeien? Dan ben je bij ons aan het goede adres.

Image module
Image module
Image module