Wat bepaalt het succes van bodemenergie bij scholen?

Description

De beheerfase is cruciaal voor een goed gebruik. Ook als de school dicht is in de zomer, mag het bodemenergiesysteem koelen. Daarmee wordt de energiebalans bewaakt, warmte opgeslagen voor de winter, en voldaan aan regelgeving. Zorg daarbij voor één duidelijk aanspreekpunt.

Marcel Morren van Installect advies, Frans Kreekel van het Ignatius Gymnasium en (Dick) T.G.M. Westgeest van Gebruikersplatform Bodemenergie spraken erover in dit interview van Schoolfacilities.

Vragen over (beheer van) het bodemenergiesysteem in uw school? Neem contact op met morren@installect.nl 

 

Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in