Installaties voor verwarming en koeling maken gebruik van water als transportmiddel voor warmte en koude. Dit gebeurt in een leidingsysteem, onder druk, met pompen, kleppen en verdelers. Dit noemen we hydraulische schakelingen. Het ontwerp van hydraulische schakelingen bij bodemenergie bepaalt in hoge mate het succes van het systeemconcept.

Onze adviseurs zijn geselecteerd op een uitstekende beheersing van deze materie. Neem voor meer informatie contact op met Henk Broekhuizen of Marcel Morren.

Systeemconcept

Bij Installect kijken we verder dan de hydraulische schakelingen bij bodemenergie alleen. Voor een goede prestatie van het systeemconcept is ook het hydraulisch ontwerp van de gebouwinstallaties van groot belang. Als het water waarmee de verwarming en koeling wordt geleverd niet goed over het systeem verdeeld wordt krijgt de eindgebruiker immers niet het verwachte comfort. ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, heeft niet voor niets meerdere publicaties over dit onderwerp. De ISSO publicatie 39 vormt dan ook een belangrijke basis voor de beoordelingsrichtlijn voor bodemenergiesystemen (BRL6000-21).

Open bodemenergiesystemen

Installect Advies is gespecialiseerd in het ontwerpen van open bodemenergiesystemen. Daarbij vindt warmte en koude opslag (WKO) plaats in een open bron, met gebruik van grondwater. Bij open systemen wordt het grondwater gebruikt wordt als opslagmedium. Via een warmtewisselaar wisselt het grondwater energie uit met het water in de gebouwinstallatie. De hydraulische schakelingen bij bodemenergie hebben veel invloed op de temperatuur. Dat maakt de hydrauliek bij bodemenergie extra belangrijk: de temperatuur van het grondwater mag niet boven en onder bepaalde grenswaardes komen.

Gedocumenteerd systeem

Van groot belang voor de kwaliteit van het eindresultaat is een goede documentatie van de stappen die worden genomen bij het ontwerp van een (bodem)energiesysteem. Installect is dan ook ISO gecertificeerd. Bodemenergiesystemen kunnen thermische energie (warmte en koude) opslaan. Dit vereist een andere ontwerpaanpak conventionele instal­laties. Het gaat bij bodemenergie niet alleen over hoe een bepaalde capaciteit kan worden gerealiseerd.  Het systeem moet rekening houden met de energiestromen naar de opslag in de bodem en weer terug. Dit heeft effect op alle levensfases van de installatie: van ontwerp tot realisatie en beheer. Overdracht van informatie en uitgangspunten horen daar dus ook bij.