Leidse Schans – Studentenhuisvesting

 

De Leidse Schans moet de meest duurzame campus van Europa worden. Installect ontwierp de energiecentrale met WKO en hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP).

Energieconcept

Voor het totale installatieontwerp van Leidse Schans tekende VIAC installatieadvies. Er zijn diverse installatieconcepten doorgerekend waarbij de warmteopwekking van groot belang was voor de uiteindelijke energieprestatie van de locatie (EPL). Uiteindelijk kwam het concept met de hoge temperatuur warmtepomp in combinatie met een monobron en thermische zonnecollectoren
het meest gunstig uit. Vooral het opwekken van warm tapwater in combinatie met ruimteverwarming geeft een HT-WP met gasmotor een veel hoger rendement dan een elektrische warmtepomp.

Campus

In 2015 hebben de eerste studenten hun intrek genomen in de woningen van de Leidse Schans. In totaal gaat het om circa 1.900 studentenwoningen, met commerciële ruimten zoals een café en supermarkt. De campus ligt dichtbij het centrum en bij station Lammenschans. Direct naast de campus ligt het ROC Leiden en op tien minuten fietsafstand een aantal faculteiten van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden.

Cobouw

IN de Cobouw XL van 2013 stond over Leidse Schans het volgende te lezen:

Exploitatiemodel voor installatietechniek


In een zo vroeg mogelijk ontwerpstadium legde de adviseur allerlei parameters in het exploitatiemodel
vast en vulde deze in, zoals de te verwachten energieprijsverandering, inflatie, rente voor vreemd vermogen,
disconteringsvoet, enzovoort. Verder werden de terugverdientijd en de netto contante waarde
berekend van uitgewerkte duurzame installatieconcepten. Op basis van de uitkomsten ontdekte de
woningcorporatie welke risico’s ze liep met een bepaalde investering in een installatie en of ze die
risico’s wilden lopen met het oog op de neergelegde duurzame ambities.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in