In de meeste gevallen wordt het ontwerp van de energiecentrale bodemenergie door Installect uitgevoerd in combinatie met de WKO-installatie. Daarbij maken we in hoge mate gebruik van gestandaardiseerde ontwerpen. We vinden niet telkens opnieuw het wiel uit.

Voor meer informatie over energiecentrales kunt u contact opnemen met Henk Broekhuizen, Marco Brouwer of Marcel Morren.

Werkwijze

De keuze voor een gestandaardiseerd systeem is niet altijd vanzelfsprekend. Als certifcaathouder kunnen wij uiteraard ook maatwerk leveren voor het ontwerp van de energiecentrale bodemenergie. De eisen en randvoorwaarden van het totale systeemconcept zijn daarbij leidende uitgangspunten. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald of de TSA is onderdeel is van de WKO-installatie of de energiecentrale. Het ontwerp van de energiecentrale bodemenergie is gebaseerd op het ontwerp van de WKO-installatie. Daarbij  letten we onder meer op:

Algemene ontwerpgegevens

 • Periode
 • Pompdebiet
 • Onttrekkingstemperatuur
 • Infiltratietemperatuur
 • Vollast en deellast
 • Regeneratie
 • Waterverplaatsing
 • Pompenergie

TSA

 • Ontwerpdebiet
 • In- en uittrede temperaturen
 • Drukval
 • Vervuiling
 • Scheiding

Ketenbenadering

Ons gestandaardiseerd ontwerp van de energiecentrale bodemenergie wordt als totaalproduct, met WKO-installatie, geleverd door ons zusterbedrijf GeoComfort. Een ander voordeel van standaardisatie is een betere beheersbaarheid van beheer en onderhoud. Serviceorganisatie Insted kan u hier meer over vertellen.