1. Op basis van projectlocatie, gebouwgrootte, gebouwgebruik en ontwerpuitgangspunten wordt een eerste inschatting van het brondebiet gemaakt in m³/h.
  2. In het bodemonderzoek wordt de bodemopbouw op basis van verschillende archieven, kaarten en profielen geanalyseerd. Hierbij worden ook de technische belemmeringen en risico’s op verstopping ten gevolge van redox en gasvorming inzichtelijk gemaakt. Uit dit onderzoek resulteren de mogelijkheden voor een monobron of doubletsystemen en de daarbij behorende risico’s.
  3. Voor het realiseren van een WKO-systeem moet vastgesteld worden welke wet- en regelgeving binnen het juridisch kader van toepassing is. Het beleid van provincie, gemeente en waterschap, alsmede eventuele masterplannen en infrastructuur wordt in het onderzoek meegenomen.
  4. Op basis van de projectgegevens en het bodemonderzoek wordt een modelberekening uitgevoerd. Hieruit volgen gegevens omtrent de mogelijke energiebesparing en CO2 reductie. Met rekenscenario’s met een afwijkende energievraag wordt de mogelijkheid voor balanscorrectie onderzocht.
  5. De door Installect ontwikkelde modelberekening wordt gebruikt om het WKO- systeem in financieel perspectief te plaatsen. De kosten van een conventionele en van een duurzame installatie worden tegen elkaar afgezet. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om fiscale voordelen te benutten. Tot slot wordt de terugverdientijd van het WKO-systeem berekend.