De basiskeuze voor een ondergronds systeem is gemaakt. Bij de WKO bronconfiguratie bepalen we hoeveel bronnen er nodig zijn en hoe die gepositioneerd worden. Door onze jarenlange praktijkervaring en vele honderden bronconfiguraties werken we hierin zeer efficient.

Neem voor meer informatie contact op met Willeke Bruil.

WKO bronconfiguratie

Meestal maakt de WKO bronconfiguratie onderdeel uit van de effectenstudie bij de vergunningaanvraag. Nu er een keuze is gemaakt voor een bodemenergiesysteem wordt bepaald welke bodemlagen worden gebruikt. Behalve de juridische randvoorwaarden zijn ook het gewenste thermisch vermogen en thermisch rendement bepalend.

Bodemlagen

Bij het zoeken naar geschikte bodemlagen onderzoeken we de volgende randvoorwaarden:

 • Geen restricties vanuit wet- en regelgeving
 • Dikte en opbouw van de bodemlaag
 • Doorlatend vermogen van de bodemlaag (i.v.m. capaciteit)
 • Voldoende ruimte voor filterstelling
 • Grondwaterkwaliteit
 • Ontwerptemperaturen en grondwatertemperaturen
 • Voorkomen van opbarsten
 • Grondwaterstanden
 • Geen nadelige effecten op andere grondwaterbelangen

Broncapaciteit

Aan de hand van het gewenste thermische vermogen bepalen we de benodigde capaciteit. De maximaal te leveren capaciteit is daarbij gerelateerd aan het energieconcept. Hierbij houden we rekening met:

 • Boordiameter en filterlengte
 • Maximale snelheid op boorgatwand bij infiltratie en onttrekking

Bronpositionering

Voor de positionering van de bronnen gaan we na of er sprake is van een masterplan of een interferentiegebied met andere bodemenergiesystemen. Nadelige beïnvloeding of thermische kortsluiting sluiten we uit.  Daarbij kijken we naar de grondwaterstroming, stijghoogteverandering en voldoende afstand tussen bronnen. Uiteraard dienen de bronlocaties beschikbaar en bereikbaar te zijn. Ook moet de opdrachtgever de bronlocaties goedkeuren.