Woonzorgcentrum Bethanië Ede

Woonzorgcentrum Bethanië Ede

Voor het woonzorgcentrum Bethanië te Ede onderzocht Installect de haalbaarheid van verschillende scenario’s. Bethanië koos voor warmte- en koudeopslag (WKO) met een hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP). Installect leverde vervolgens ook het bestek, de functionele omschrijving en de regeltechnische omschrijving.

Bodemenergie
Uit haalbaarheidsonderzoek bleek geen vervuiling, restrictiegebieden of boringvrije zones op de locatie van woonzorgcentrum Bethanië . Van overheidswege bleek daarom geen belemmering voor het realiseren van een WKO-systeem. Bodemtechnisch bleek de locatie geschikt voor energieopslag. Ook het bleek het benodigde debiet voor dit project te realiseren met een monobron.

Alle afdelingen duurzaam
Installect berekende twee mogelijke duurzame systemen voor woonzorgcentrum Bethanië. Bij het eerste duurzame systeem werd koeling opgenomen in de woonblokken maar niet op de afdelingen Zorg en Somatiek. Bij het alternatieve systeem werd ook koeling op de afdelingen Zorg en Somatiek geleverd. Bij het alternatieve systeem werd door het grotere koelvermogen de bron en de warmtepomp groter.

Door de grotere jaarlijkse koudevraag kan er in de winter meer warmte met de warmtepomp geleverd worden, zonder dat de thermische balans van de bron in gevaar komt. Hierdoor kan een groter deel van de totale warmtevraag door de warmtepomp geleverd worden. Hiermee wordt een reductie van 16% primaire energie voor de verwarming behaald. Voor de koeling en verwarming samen kwam de totale besparing hiermee op ca. 46,5 ton CO2 per jaar.

Snellere terugverdientijd
Door de grotere jaarlijkse koelvraag kan in de winter met het alternatieve systeem fors meer warmte met de warmtepomp geleverd worden. De (financiële) besparing die hiermee gerealiseerd wordt is erg groot. Hierdoor verdient het alternatieve systeem zich sneller terug dan het systeem zonder koeling bij Zorg en Somatiek, ondanks de grotere benodigde investering.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in