Ambitieus en praktisch Meer over onze mensen Team Installect Advies Installect Advies Alles over duurzame energieopwekking Een optimaal installatieontwerp Iedere branche heeft zijn eigen kenmerken en uitdagingen Bekijk onze ervaringen Efficiënte en effectieve oplossingen

Ambitieus en praktisch

Uw uitdaging om kosteneffectief te verduurzamen is bij Installect Advies in goede handen. Wij zijn uw adviseur voor duurzame opwekking van verwarming en koeling en ontwerpen ook de installaties hiervoor. Ons advies is gericht op een optimaal installatieontwerp voor bedrijfszekerheid, comfort en energiebesparing. Hierin zijn we zowel ambitieus als praktisch. Onze opdrachtgevers krijgen dan ook ontwerpen en adviezen die gestoeld zijn op praktijkervaring.

Bodemenergiespecialist met kennis van gebouwinstallaties

Zo lang er in Nederland bodemenergiesystemen gemaakt worden, staat Installect Advies al aan de basis hiervan. Van de circa 5000 WKO-installaties die Nederland telt, hebben wij er 20% geadviseerd. Zo’n aanzienlijk marktaandeel krijgen we niet voor niets. We beoordelen de haalbaarheid van nieuwe systemen, voeren het volledige vergunningentraject uit, ontwerpen de bovengrondse en ondergrondse systeemdelen en begeleiden de realisatiefase.

We hebben gebruikscijfers van veel verschillende gebouwtypes en hun energieprofielen. De energievraag, de behoefte aan verwarming en koeling, van zowel bestaande als nieuwe gebouwen, hebben we dus in beeld. Dit vormt de basis voor elk goed ontworpen bodemenergiesysteem.

Het geheel moet meer zijn dan de som der delen. Daarom toetsen we, naast energieopslag en -opwekking, ook het ontwerp van de gebouwinstallaties. Zo vormen onze ontwerpen de basis voor betrouwbare en energiezuinige energieopwekking voor datacenters, hotels, kantoren, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, woongebouwen en onderwijslocaties.

Expertisegebieden

Energie- en installatieadvies
Ambitieus en realistisch energie- en installatieadvies, gericht op kostenefficiëntie en een hoge energiebesparing, zonder concessies aan comfort en bedrijfszekerheid.
Quick Scan bodemenergie
Snel een goed antwoord op uw vraag of een bodemenergiesysteem mogelijk en rendabel is in uw specifieke situatie.
Gecertificeerd ontwerp
Volledig gecertificeerd volgens de wettelijk verplichtingen voor het totale ontwerp van open bodemenergiesystemen, zowel ondergronds (BRL11000) als bovengronds (BRL6000-21).
Vergunningsaanvragen
Een snel en volledig aanvraagproces van omgevingsvergunning voor bodemenergie, waarbij ook de energiebalans en milieuaspecten in kaart worden gebracht.
Uitvoeringsbegeleiding
De regie dat het ontwerp met het daarbij behorende comfortniveau daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
Trainingen
Theorie en praktijk, in wichmond of incompany in uw bedrijf. Installect Advies verzorgt bodemenergietrainingen, waarbij er veel aandacht is voor de interactie met het gebouw en gebouwinstallaties.

Case

Installect Advies ontwerpt en adviseert
bodemenergiesysteem Naturalis

De ruime ervaring van Installect Advies met de behoeften en wensen van musea als het ‘Stedelijk Museum’ en het ‘Van Gogh Museum’, heeft installatieadviseur Huisman & Van Muijen het vertrouwen gegeven om Installect Advies in te schakelen voor advies en ontwerp van het bodemenergiesysteem.

Nieuws

Onderzoek: Oorzaken en oplossingen voor putverstoppingen van open bodemenergiesystemen

Door Branchevereniging Bodemenergie is opdracht gegeven aan Installect Advies en IF Technology om nader onderzoek te doen naar de problematiek bij open bodemenergiesystemen. Het resultaat is een inzichtelijk rapport met duidelijke conclusies over bronproblemen door sulfaatreductie. Lees meer >

ImageImage
Projecten met bodemenergie doen we bij voorkeur met Installect Advies. Omdat we geloven in kwaliteit en verantwoordelijkheid.

Will van der Weijden

Directeur/Adviseur bij  Huisman Van Muijen B.V.
Projecten met bodemenergie doen we bij voorkeur met Installect Advies. Omdat we geloven in kwaliteit en verantwoordelijkheid.

Will van der Weijden

Directeur/Adviseur bij  Huisman Van Muijen B.V.

Portfolio